SCP-041
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-041

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-041 je hospitalizováno v Biologické výzkumné oblasti 12. Ačkoliv se nejedná o třídu Keter, pokud by se schopnosti SCP-041 stále šířily mimo zadržovací oblast, riziko, že citlivé informace o SCP budou vysílány na veřejnost, zůstává příliš velké, a proto vyžaduje Oblastní úroveň izolace od obecné populace. Zaměstnancům SCP, kteří chtějí udržet své myšlenky v soukromí, se doporučuje, aby se drželi ve vzdálenosti patnáct (15) metů od SCP-041, mimo červený kruh vyznačený na podlaze.

Pro duševní zdraví SCP-041 je výhodné, aby s ním v místnosti byl „posluchač“, který sleduje televizi a soustředí se na její program. To umožňuje SCP-041 efektivně „sledovat“ televizi skrz myšlenky někoho jiného. Optimálním posluchačem je personál třídy D s podprůměrnou inteligencí, který nad věcmi neuvažuje nebo nemá více než jeden proud myšlenek současně. Ačkoliv se nejedná o ovládání mysli, SCP- 041 využilo svých schopností k tomu, aby donutil posluchače sledovat programy, které posluchače samotného nezajímají. Zájem SCP-041 se pohybuje mezi filmy s gore či slasher tématikou (dokonce vyjádřil zájem o „snuff“) a dětskými programy.

Popis: SCP-041je muž, trpící nevratným poškozením jeho centrální nervové soustavy, které bylo pravděpodobně způsobeno infekcí vzácného kmene bakteriální meningitidy. Přestože antibiotika byly úspěšné v odstranění infekce, membrány obklopující jeho mozek a míchu reagovaly na infekci přerušením mnoha neutronů, spojujících centrální nervovou soustavu se zbytkem těla. SCP-041 musí být napojen na dýchací přístroj, pro zajištění dýchání, biventrikulární kardiostimulátor, pro udržení srdečního tepu a na nasogastrické trubici pro zajištění výživy.

Na první pohled, se SCP-041 jeví trvale ve vegetativním stavu. Nicméně, osoby v přítomnost SCP-041 si začnou uvědomovat, že jejich myšlenky, spolu s myšlenkami všech ostatních ve vzdálenosti asi 10 metů od SCP-041 jsou vysílány poloslyšitelně. Kromě toho, že SCP-041 je zdrojem tohoto vysílání, je také schopen vysílat své vlastní myšlenky přítomným. Kdokoliv uvažující nad použitím slov, nedobrovolně pošle tyto myšlenky ostatním v této vzdálenosti jako „myšlenkami slyšitelnou řeč“, která nemůže být nahranná žádným známým vybavením. (Oprava: viz Dodatek- 01).

Myšlenkami slyšitelná řeč může být „slyšena“ jakýmkoliv hlasem, který si subjekt vybere, nejčastěji se jedná o normální hlas subjektu (viz Dokument- 01). Vizuální myšlenky a obrázky jsou vysílány také, ale nejsou tak snadno přijímány. Obrázky jsou nejefektivněji vysílány, když odesílatel i příjemce mají zavřené oči, odesílatel se soustředí na jediný objekt bez okolí či pozadí a mysl příjemce je bez vědomých myšlenek. Komunikace mezi subjekty vizuálními obrazy, zejména těmi, které nemají kořeny v paměti, ale fantazii, je velice obtížná. Odesílatel má většinou potíže s představou vysoce podrobného objektu z jediného hlediska, zatímco příjemce se často pokusí vyplnit mezery chybějících informací, což má za následek, že příjemce uvidí jiný obraz, než jaký byl odeslán. Nejobtížnějším obrazem se jeví tvář osoby, zejména pokud se jedná o pohybující se osobu.

Přesto, že je schopné vysílat své myšlenky ostatním, není SCP-041 velmi komunikativní. Pokusy přesvědčit SCP-041, aby prozradil veškeré informace o svých schopnostech, byly dosud neplodné. SCP-041 je obvykle tiché a normálně nebude reagovat na žádné přímé pokusy o komunikaci. Zdá se však, že SCP-041 má smysl pro humor, jelikož vkládá příležitostné komentáře do rozhovorů druhých.

Dodatek-01: Když výzkumník ███████ ███████ pořizoval hlasové poznámky pomocí digitálního zvukového záznamníku, spolupracující výzkumník vyměňoval televizí v místnosti SCP-041. Zatímco byla na televizi statika, bylo možné prostřednictvím bílého šumu slyšet odtržené hlasy. Pokusy o záznam myšlenkami slyšitelné řeči pomocí generátorů bílého šumu a zařízení pro záznam zvuku začaly přinášet skromné výsledky přesto, že většina zvuku je zkomolená a zaznamenané hlasy mohou nebo nemusí být hlasy a jsou široce ponechány individuálním interpretacím.

Dodatek-02: Zjistil jsem, že několik pracovníků použilo SCP-041 jako detektor‚ líbím se jí/nelíbím se jí‘. Toto je jedna z nejotřesnějčích věcí, co jsem kdy slyšel. Zabezpečujeme potencionální svět-ničící objekty nebo jsme ve třetí třídě? – Dr. Klein

Dokument-01: Výpověď výzkumníka: „Víš, poprvé, když jsem byl v té místnost s Kentem a čtyřicet jedničkou, pořád jsem slyšel ten zpěv. Byl to hlas té malé holky, zpívající dětskou písničku. Nebylo to v televizi a už vůbec ne v rádiu… Bylo to v našich hlavách… víš. Tak jsem si myslel, ‚Víš, kdybych uvízl v posteli, nemoct cokoliv jiného dělat, taky bych zpíval jako malá holka.‘ A pak ten se ten hlas dostal do mojí hlavy ‚Hej, to nejsem já… já neznám tu melodii.‘ A pak se na mě starej Kent podíval a celej obličej bílej jak stěna…víš.“

Poznámka: K této události došlo poté, co bylo SCP-239 umístěno do chemicky indukovaného kómatu. Jakékoliv spojení mezi těmito dvěma SCP je momentálně nepotvrzené.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License