SCP-040-CS
hodnocení: +9+x
blank.png
scp040

SCP-040-CS

Objekt#: SCP-040-CS

Třída Objektu: Euclid

Úroveň Hrozby: Oranžová

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-040-CS musí být uzavřeno ve zvukově izolačním skleněném pouzdru o rozměrech 50 cm x 40cm x 60 cm. Pouzdro je uzamčeno třemi různými zámky. Jednotlivé klíče jsou v separovaném držení inženýra Rychlostty, doktora Dinnského a člena Rady O5. Skleněné pouzdro nesmí být otevřeno v přítomnosti nikoho z personálu. SCP-040-CS nesmí být přeneseno mimo skleněné pouzdro. Zaměstnanci a výzkumný tým mají časově omezený prostor, stanoven na 8 minut, ke studiu SCP-040-CS za předpokladu, že je skleněné pouzdro uzamčeno a neporušeno.

Zabezpečovací místnost pro SCP-040-CS se nachází v Relikviářní Oblasti-03CS, izolovaném Sektoru- A38. Místnost je tvořena průhledným zvukotěsným sklem nejvyšší třídy a kvality, v případě narušení skleněného pouzdra slouží jako pojistka.

Popis: SCP-040-CS jsou kapesní hodinky s číselníkem a hodinovým strojkem ukrytým pod víčkem. Vnější strana je hladká, bez sebemenší rýhy či kazu. Pod víčkem jsou na bílém číselníku arabské číslice v černé barvě.

SCP-040-CS je neaktivní, dokud se obě ručičky nestřetnou na čísle 12 a víčko není otevřeno. Víčko se samovolně otevírá a zavírá nepravidelně. Osoba v blízkosti SCP-040-CS během jeho aktivace má přesně 480 sekund, aby opustila místnost. Pokud osoba nedodrží bezpečnostní pokyny, může být vystavena vedlejšímu tlumenému účinku SCP-040-CS. Následky jsou individuální – křeče, zvýšená srdeční činnost, bolest hlavy, pískání v uších nebo ztráta vědomí.

SCP-040-CS se první minutu chová jako obyčejné kapesní hodiny. S každou odbitou minout se hlasitost tikání zvyšuje. Čím déle je testovaný subjekt vystaven SCP-040-CS, tím hlasitější následující minuta je. Tikání neustane ani po dosažení prahu bolesti, tedy 20 kHz. Po překročení prahu bolesti, testovaný subjekt pociťuje první bolestivý vjem. S následující odbitím se bolestivé vjemy šíří tělem, a mohou vést k poškození samotného sluchového orgánu. Delší vystavení SCP-040-CS způsobuje vnitřní krvácení, trhání tkáně orgánů a v poslední fázi dochází k přetlaku srdeční komory nebo otoku mozku a následné smrti.

Dodatečné: SCP-040-CS bylo nalezeno v kryptě na severu Skotska. Krypta patřila rodině Livingstonových. Nejmladší tělo patřilo Shawu Livingstonovi, který svíral SCP-040-CS v rukou. SCP-040-CS se aktivovalo ihned po odebrání. SCP-040-CS muselo být do Nadace přeneseno druhou zabezpečovací jednotkou. Původní zabezpečovací jednotka přišla o sluch a tři členové zemřeli na místě.


Dodatek 040-CS.1: Během testování byl použit testovací subjekt, který od narození trpěl úplnou hluchotou. Subjekt byl vystaven SCP-040-CS po dobu 12 minut. Následky testování byly zaznamenány jako – krvácení z ušního orgánu, silná nevolnost s následkem zvracení, natržená tkáň na slinivce a necitlivost končetin. Stav subjektu je k dnešnímu dni stabilizován.

Dodatek 040-CS.2: Během testování se třemi zdravými subjekty došlo k poškození ochranného pouzdra. Tři subjekty byly vystaveny SCP-040-CS celkem 11 minut a 20 vteřin. Jeden subjekt podlehl masivnímu krvácení z důvodu protrhnuté tkáně na plicích, zbylé dva subjekty jsou do dnešního dne na jednotce intenzivní péče s mnohačetnými poraněními tkáně v oblasti žaludku, střev a slezin.

Dodatek 040-CS.3: Zaměstnanci Nadace se během výkonu služby spustilo nekontrolovatelné krvácení z nosu v blízkosti SCP-040-CS. Místnost opustil během dvou minut. Žádné zranění nebylo nalezeno.
Příběh od Modulara

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License