SCP-040
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-040

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-040 musí být zadrženo ve standardní zadržovací buňce v Zóně-12 Biologického Výzkumu. K cele musí být připojen sedativa rozptylující systém, který musí být spuštěn v případě projevu anomálních vlastností SCP-040 mimo testovací prostory. Cela musí být pod neustálým dohledem dvou strážných. Relaxační položky jako jsou hračky, hry a umělecké vybavení mohou být SCP-040 dodány na základě uvážení dozorčího personálu.

Vzhledem k tomu, že SCP-040-1a, SCP-040-1c a SCP-040-1j byla označena za bezpečná, bylo povoleno ponechat je v zadržovací cele spolu s SCP-040 pro zlepšení psychické kondice objektu. (Zvláštní Rozkaz Vedoucího Dozorce 392-5: ██/██/██). Všechny ostatní entity upraveny SCP-040 musí být po zotavení a prostudování zničeny dle standardních čistících protokolů biologických exemplářů, jak je stanoveno v Dokumentu CDP-BIO-EN-1. Žádné cizí organismy se nesmí dostat do přítomnosti SCP-040 vyjímaje těch použitých při testovacích procedurách.

SCP-040 denně dochází na školní lekce a každý druhý týden se u něj provádí psychologické posouzení, na které dohlíží Dr. Habernathy spolu s Dr. Loganem a Dr. Izawou.

Popis: SCP-040 je přibližně osmiletá běloška vysoká jeden metr. S SCP-040 se pojí několik tělesných abnormalit: Kůže subjektu je vysoce citlivá na světlo a je jednoduché ji poškodit fyzickým kontaktem. Vlasy subjektu jsou svítivě růžové a křehké, tudíž i často vypadávají. U subjektu se projevuje zelená/žlutá heterochromie, přičemž bělmo jeho levého oka má sytě černou barvu. Na toto oko subjekt nevidí.

Emoční stav SCP-040 se pohybuje v přijatelné normě pro jedince jeho věkové skupiny, avšak se na něm podepisují efekty dlouhodobého zadržení a tělesných abnormalit. Inteligence subjektu je mírně nadprůměrná a s personálem převážně spolupracuje. Za zmínku taktéž stojí rychlá aklimatizace SCP-040 v zadržení. Ta je považována za důsledek jeho výchovy před zadržením.

SCP-040 je schopné manipulovat s živou hmotou a mutovat či modifikovat již existující organismy a tím vytvářet nové, nadále označovány jako SCP-040-1. Tento efekt je ovladatelný subjektem, avšak je nutné absolutní soustředění a čas pro jeho vyvolání. Čím detailnější jsou modifikace na entitách, tím nepřesnější a méně spolehlivé ony modifikace jsou. SCP-040 není schopné jakkoliv upravovat mikroskopické organismy a dělá mu problémy modifikovat rostlinné organismy. Neživou organickou hmotu taktéž lze použít, avšak pouze ve spojení s živými organismy.

U instancí SCP-040-1 se nebude projevovat chování pozorovatelné před modifikací: většinou se budou chovat podobně, jako domestikovaná domácí zvířata, která jsou extrémně věrná SCP-040, nehledě na předešlé zkušenosti. Vzhled instancí SCP-040-1 se bude lišit: některé instance zůstanou zhruba stejné jako před modifikací jen s drobnými změnami podobnými těm, které provedlo SCP-040 samo na sobě, avšak většina se nebude podobat své původní formě. Zdá se, že SCP-040 není schopné manipulovat s instancemi SCP-040-1 vícekrát než jednou.

Záznam o Zadržení: Subjekt byl nalezen dne ██. ██. 20██ v [VYMAZÁNO]. SCP-040 byl jeden z patnácti zadržených subjektů: následné vyšetřování neodhalilo u ostatních subjektů žádné anomální vlastnosti. Bez dalších komplikací byla všem dotčeným osobám podána amnestika a mezi veřejnost byl rozšířen krycí příběh. Dotčená oblast je nadále monitorována kvůli možnému zmrtvýchvstání ████████████ ██████.

Dodatek-01: SCP-040 je momentálně povoleno starat se o následující instance SCP-040-1.

• SCP-040-1a – Polymorfní symbiotický organismus schopný měnit svou velikost, tvar, barvu a texturu podle prostředí, ve kterém se nachází. Subjekt slouží jako svrchní oděv podobný bundě či svetru a přijímá potřebné látky z krevního oběhu SCP-040. Subjekt byl nalezen spolu s SCP-040 a genetické testování odhalilo, že genetické struktura subjektu se podobá běžné kočce domácí (Felis catus).
• SCP-040-1c – Kulovitý organismus schopný létat za pomoci gumovitých měchýřů plných hélia. Tato entita má jedenáct končetin ukončených protistojnými prsty a její komplexní dýchací soustava je díky své stavbě schopna napodobit širokou škálu hudebních melodií.
• SCP-040-1j – Čtyřnohý organismus pokrytý silným kožichem tvořeným růžovou a modrou srstí. Entita nemá zrakové orgány, avšak má rozměrný ústní otvor plný zakulacených zubů a je schopná pohybovat se po vertikálních rovinách. SCP-040 příležitostně používá SCP-040-1j k přepravě.

Dodatek-02

Následující výňatek pochází z rozhovoru uskutečněného dne ██. ██. 20██, tři týdny po prvotním zadržení.

Dr. Habernathy: Dobré ráno, Čtyřicítko.

SCP-040: Dobré, paní Habernathy.

Dr. Habernathy: Ráda vidím, že je ti již lépe, nachlazení je již skoro pryč.

SCP-040: Mm-hmm.

Dr. Habernathy: Mohu se tě zeptat na pár otázek předtím, než začneme dnešní vyučování?

SCP-040: Jasně.

Dr. Habernathy: Mohla bys mi říct něco o svých rodičích?

SCP-040: Pan Green mi řekl, že žádné nemám.

Dr. Habernathy: Mohla bys mi tedy povědět něco o panu Greenovi?

SCP-040: Byl milý, ale mluvení mu moc nešlo. On on vž-vždycky m-mlu-mluvil mluvil t-t-takhle. Ale moc jsem ho tam nevídala. Většinou se o nás staraly sestřičky.

Dr. Habernathy: A co vše s vámi dělaly?

SCP-040: Někdy s náma hrály nějaké hry a něco málo nás učily a občas jsme si museli vzít ty divné helmy a dlouho jenom tiše sedět. Občas, když jsme byli hodní, pustily nám film, no a když ne, tak nás zamkly do našich pokojů.

Dr. Habernathy: Napadá tě ještě něco?

SCP-040: Hmmm… Vždycky nám na večeři dávaly hrášek a já nesnáším hrášek, takže jsem ten svůj dávala Pětce, protože ona ho milovala. Ale podle mě jsou lepší zelené fazolky.

Dodatek-03: ██. ██. 20██ - SCP-040 úspěšně oživilo rozkládající se lidské tělo za pomoci tří exemplářů potkana obecného (Rattus norvegicus), jakožto živé složky. Výsledný subjekt postrádal veškeré vzpomínky z předešlého života a jeho mentální kapacita odpovídala té batolecí. SCP-040 bylo těmito událostmi značně znepokojeno a po dobu následujících tří týdnů odmítalo jakékoliv další testování.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License