SCP-039-CS
hodnocení: +10+x
blank.png

Objekt#: SCP-039-CS

Třida objektu: Euclid Keter

Úroveň hrozby: Černá

Speciální zadržovací procedury: SCP-039-CS je zabezpečeno v modifikované vyslýchací místnosti o rozměru 3 m3 v zadržovacím Sektoru-08, v Oblasti-11CS. Dle stavu může být sektor uveden do karantény. Místnost musí splňovat zabezpečení třídy 4 – zvukotěsnost 2.třídy, separovaný klimatizační a komunikační systém. Dále je místnost rozdělena propustným sklem třídy BR5 – S, o tloušťce 35mm.

Pro SCP-039-CS byly stanoveny 3 specifické stupně zadržovacích procedur z důvodu nestability subjektu. Čtvrtý stupeň stavu nebyl doposud klasifikován. Radou O5 byly vytyčeny určité body obrany a procedury, pokud by čtvrtý stupeň nastal. Dosavadní záznam čtvrtého stavu je provizorní a může být konfigurován.

Stupně stavů jsou podřízeny předepsanému protokolu SzP-01.66/42Z - §22.b. Přístup zaměstnanců je omezen dle stupně stavu. Během stavu α a jsou nasazováni zaměstnanci třídy A. Po incidentu(viz dodatek 039.02) jsou během stavu β nasazováni převážně zaměstnanci třídy D, pokud Rada O5 neudělí výjimku.

Popis: SCP-039-CS je humanoidní entita evropské rasy, s plně funkčním tělem, bez hlavy a z krku mu se nepřetržitě line šedivý až černý oblak kouře. Během stavu α bylo zjištěno, že kouř není toxický a neobsahuje žádné jiné návykové či podpůrné látky. Oděv SCP-039-CS se skládá z černé kleriky, černých bot bez spon, černé cingulum kolem pasu, neznámým symbolem připomínající pektorál na řetězu na levém boku. Jedná se o standardní oděv kněze neznámé církve.

S příslušenstvím v držení SCP-039-CS je zakázána jakákoliv manipulace a vůbec celkový kontakt. Každé jednotlivé příslušenství je separovaně monitorováno a snímáno detektory. Pokud detektory zachytí pozitivní signál, stav SCP-039-CS se zvyšuje o následující stupeň(viz dodatek 039.01).

Během stavu β SCP-039-CS přebere podobu jednoho ze zaměstnanců, který je s SCP-039-CS momentálně v blízkém kontaktu. Vzhled přetrvá až do stavu γ. S podobou zaměstnance přebírá též SCP-039-CS hlas a jednoduchá gesta. Vytváří tím dojem více než dokonalé kopie. Oděv SCP-039-CS ovšem zůstává nezměněn.

SCP-039-CS je během stavu β komunikativní, nekonfliktní, ale postupně se stává arogantní. S rostoucím časem se stává manipulativní, velmi otevřené a naslouchající. Někteří vyslýchající musí po vystavení SCP-039-CS vyšetřeni a podrobeni dotazování, které prověří jejich mentální stav. Po následném vyšetření jim je zaznamenána vysoká hladina endorfinu. V krajních případech mohou být vyslýchající vyvedeni z místnosti.

Mezistav nastává, když vystavený zaměstnanec třídy A nebo D neprojde testem mentální zdatnosti a stává se z něj následovník SCP-039-CS, pod označením SCP-039-CS-1. Úroveň hrozby jednotlivých následovníků je klasifikována standartní metodou – safe, euclid a keter. SCP-039-CS-01 a další jsou následně separovány od SCP-039-CS a podstupují další vyšetření. Následníci dle stupně hrozby vykazují nevrlé chování, návaly agrese či celkové utlumení systému(viz dodatek 039.04).

Dodatečné: SCP-039-CS bylo nalezeno s pomocí následníka SCP-039-CS-D (determinován) v roce 19█, v chrámu svatého Bartoloměje. Úderná jednotka Stigma-9 pronikla do chrámu a narušila tím probíhající obětní obřad. Následníci(zaznamenáni jako SCP-039-CS-A, B, C…) na místě spáchali hromadnou sebevraždu. Záznamy úderné jednotky ukazují na skutečnost, že rozkaz k hromadné genocidě byl vydán samotným SCP-039-CS. SCP-039-CS,oděné jako hlavní kněz, se dobrovolně vzdalo a nevykazovalo žádné náznaky odporu.Dodatek 039CS.01 – Příslušenství

- Exicitum Exitio, Raxicitum Oxbitio, Redicus Deiux - masivní kniha o více než 1000 stranách. Kniha má hmotnost přesahující více než 10 kilogramů. Desky jsou z tvrdé kůže a název knihy je do nich vypálen. Na hřbetu knihy jsou patrné rýhy a odřeniny. Kůže má aromatické, přímo až dráždivé aroma, na dotek je kůže hladká a jemná. Veškerý text je ručně psaný a jazyk je neznámý. Kryptografici a lingvisté stále nenalezli klíč k rozluštění textu.

- Zorquis aureas - náhrdelník tvořený z dvanácti dřevěných korálků, oddělené kůstkami z různých zvířat. Zaměstnanci nemají dovoleno dotýkat se jej, ale váha odhadnuta na rozmezí mezi dvěma až pěti kily. Náhrdelník je zakončen přívěskem z těžkého lesklého kovu. Tvar připomíná dvě poloviny kříže, do nějž jsou vyřezány decentní symboly. Během stavu β bylo možné zaznamenat proud jakési energie skrz jednotlivé korálky.

- Inauwer – prsten z neznámého kovu, matný s mnoha symboly po celém svém obvodu. Ve vnitřním obvodu jsou vyrytá slova, podobná na knize. Zaměstnanec nesmí přijít zároveň do kontaktu s náhrdelníkem a prstenem, jinak se z něj stává následník.Dodatek 039CS.02 – Rozhovor SCP-039-CS a doktorka Marta Akanská

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Dr. Akanská: Dobrá tedy. Započněme výslech. Kamerový záznam funkční, komunikace aktivní. Eh, ahoj! Jsem Marta Akanská. Pro dnešní den jsem tvůj vyslýchající.

SCP-039-CS: (Pokrčí rameny. Sedí klidně, obě ruce má na stole)

Dr. Akanská: Fůha. No tak fajn…položím ti několik otázek týkající se tvého zadržení. Souhlasíš s tím?

SCP-039-CS: (Spojí ruce a opře se na židli. Kouř je slabý)

Dr. Akanská: Dobrá tedy. V záznamech je udaná lokace Chrám svatého Bartoloměje, město ████ , stát ██████, Zásahová jednotka potvrdila přítomnost ██ osob různého pohlaví a rasy.Narušili váš…obřad? Jaký obřad?

SCP-039-CS: (Zkříží ruce na hrudi. Kouř zhoustne a začne se mu formovat hlava. Kouř ustoupí a z poza kouře se zjeví tvář člena Rady O5, který je součástí slyšení)

Dr. Akanská: I-Inženýr ██████.

SCP-039-CS: (Hlasem Inženýra ██████) Měla byste si přečíst své záznamy pozorněji, slečno Akanská. Vaše nepozornost by vás mohla stát více než váš doktorský titul.

Dr. Akanská: Prosím?

SCP-039-CS: (Pohlédne na přísedící inženýra██████) Nevinné ženy by se neměly plést do záležitostí vinných mužů. Často se ona křehká stvoření zraní. Nemám pravdu, pane██████?

Inženýr ██████: SCP-039-CS! Nedostalo jsi povolení k volné konverzaci. První varování. Po třetím varování budeš determinováno.

Dr. Akanská: T-To bych nedoporučova-

Inženýr ██████: Pokračujte ve výslechu nebo to tu ukončím.

SCP-039-CS: (Zasměje se hlasem inženýra██████) Úžasné! V tomto století si ještě stále neváží žen…nebo to je snad jen váš přístup?

Dr. Akanská: Ticho! Odpověz na otázku!

SCP-039-CS: Obětní obřad, mé dítě. Skládali jsme oběť našemu pánu, abychom tím přivítali nové členy…

Dr. Akanská: Takže jste sekta?

SCP-039-CS: Ne. Nejsme fanatici, kteří hledají spásu v destrukci světa. Jsme vyznavači prvního náboženství. Prvního boha.

Dr. Akanská: A tvé postavení?

SCP-039-CS: Já jsem sova. Vedu své následovníky k našemu pánu. Hledám nové…příznivce.

Dr. Akanská: Tak dál…proč je vaše víra nebezpečná?

SCP-039-CS: Protože pagani zničili naše spisy. Spálili naše knihy, naše tradice. Nevěřící jsou velmi agresivní, když se střetnou s něčím, čemu nerozumí.

Dr. Akanská: Obětmi vašeho vyznání nebyli pouze nevěřící…ženy, muži, děti i zvířata.

SCP-039-CS: Neopustili tento svět s pomocí mou nebo mého pána. Rozhodli se pro svůj krok sami.

Dr. Akanská: Hmm…(Zapisuje si poznámky)

SCP-039-CS: Hledáš smysl vaší cesty. Uznání. Lásku…proč se trápíte zde, dítě.

Dr. Akanská: Není klasifikováno jako otázka. Dále, proč jsi-

SCP-039-CS: Vzorná dívka. Želzmar…tento muž ti ubírá sebevědomí. A sebeúctu.

Inženýr ██████: (Pohlédne na doktoruku Akanskou a mlčí.)

SCP-039-CS: Vždy máš možnost volby, má milá.

Dr. Akanská: D-Držme se plánu. Váš cíl je rozšířit svou víru?

SCP-039-CS: Přesně tak. Lidé zapomněli prvním náboženství. Následníci stárnou, zapomínají, umírají. Sova je věčná, stejně tak jako můj pán. První náboženství je to správné. Hinduismus, Křesťanství, Judaismus…všechno se zrodilo-

Inženýr ██████: Hinduismus existuje už od roku 1800 před naším letopočtem. Neexistují žádné dochované záznamy o něčem předtím…

Dr. Akanská: Záznamy byly prý zničeny…proč to neposloucháte?

Inženýr ██████: Snaží se nás jenom dostat na svou stranu. Žádné První náboženství NE-E-XI-STU-JE!

SCP-039-CS: (Usměje se) Nemáš zde žádnou moc. Pagane…

Inženýr ██████: Ukončuji výslech.

SCP-039-CS: (Šeptem směrem k doktorce Akanské) Chci, abys bylo šťastné, mé dítě. Zasloužíš si to. Tvá práce je markantní a pouze zahleděný egoistický inženýr ti nechce dopřát zasloužené štěstí. Můžu ti pomoci-

Inženýr ██████: Tak dost!

SCP-039-CS: Na brzkou slyšenou, můj milý.

Inženýr ██████: Končíme. Zatemnit sklo! Spustit železnou oponu! Zvedej se!

[KONEC ZÁZNAMU]Dodatek 039.03 – Rozhovor SCP-039-CS a doktor Filipson

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Dr. Lucas: To je ono?

Dr. Adams: Stav β. Jsme připraveni?

Dr. Filipson: Jsme. Půjdu první.

Dr. Lucas: Nenech ho, ať se ti dostane do hlavy.

Dr. Filipson: Nepřipomínej mi ██████…není jiná cesta.

Dr. Filipson: (Vejde do cely. Usadí se naproti SCP-039-CS, otevře své poznámky a snaží se nedívat se na SCP-039-CS)

Dr. Filipson: Jmenuji se Erik Filipson. Budu tvůj vyslýchající. Pravidla znáš, odpovídej na otázky, spolupracuj a můžeš se též ptát. Tvé věci jsou tradičně pod dohledem. Rozumíš?

SCP-039-CS: (Sedí klidně zpříma, nohu přes nohu, ruce zkřížené na hrudi. Z krku se pomalu táhne slabý kouř. Zlehka se otáčí v ramenou, jakoby se rozhlíželo.)

Dr. Filipson: (Zhluboka si povzdechne a vyčkává) Máme celý den…

SCP-039-CS: (Nasměruje tělo čelem k Dr.Filipsonovi, kouř zhoustne a začne se mu formovat hlava. Kouř ustoupí a z poza kouře se zjeví tvář doktora Filipsona.)

Dr. Filipson: (těžce polkne)

SCP-039-CS: (hlasem doktora Filipsona) A tak další započal svou dlouhou cestu, za svým snem…zdravím tě, Eriku. Uplynulo hodně času, co jsme se naposledy shledali.

Dr. Filipson: Takže sis zvolil mně…

SCP-039-CS: Jistěže. Tvá tvář vyzařuje autoritu, líbí se mi. A vašim přátelům též.

Dr. Filipson: Ehem…dobrá tedy, přejděme k věci.

SCP-039-CS: Samozřejmě.

Dr. Filipson: Zmínil ses o…Posledním soudu…kdy má nastat?

SCP-039-CS: Během vašeho stavu δ. Tak tomu říkáte, že?

Dr. Filipson: Jak víš o stavech?

SCP-039-CS: (Poklepe si na spánek a usměje se)

Dr. Filipson: Máš mé vzpomínky?

SCP-039-CS: Většinu…a emoce…a…jak rozkošná dcera. Od posledního setkání vyrostla, že?

Dr. Filipson: A-Ano…to skuteč- přestaň. Nebo ti zpřísním podmínky.

SCP-039-CS: A hněv bohů dopadne i tebe.

Dr. Filipson: K věci! (Uklidní se) Poslední soud…jak proběhne?

SCP-039-CS: Když přijde úsvit a tyran upadne v zapomnění, nastane soud a konečné zúčtování. Sluce zahalí husté mraky, stíny odhalí ty hrůzné skutky. Tyran a pagan zaplatí krví svou, krutovládou zahanbil pravdu mou, náš pán trpělivě čeká a hledí, jak jeho stoupenci pod trůnem se modlí, pán sestoupí ke svému trůnu, oběti padnu k jeho údu, věrný plamen shromáždí krvavé dary, ulicemi rozezní hlas naší víry, nastane nový zákon, nový řád, zvony se rozezní, následuj vodopád. Bdi, má sovo, rozešli má slova, nenech svou víru býti tvé smilstvo. Přidej se, můj milý, následuj hlas, otevři srdce, ochutnej věhlas. Buď mé dítě…ochráním tě. Miluj mne, já milovat budu tebe. Tvou matkou, tvým otcem stanu se já, ty má pochodeň věrná…dej mi svou ruku, povedu tě.

Dr. Filipson: (Úžasem mlčí. Srdce mu divoce buší, v ústech má sucho)

Dr. Adams: ERIKU! (Zazní v reproduktoru)

SCP-039-CS: Máš věrné srdce a zdravý rozum.

Dr. Filipson: T-To bylo něco…

SCP-039-CS: A nyní je čas na mou otázku…

Dr. Filipson: J-Jistě…

SCP-039-CS: Jakého boha následuješ?

Dr. Filipson: Jsem ateista…

SCP-039-CS: Opravdu? A ten řetízek na krku?

Dr. Filipson: T-To je můj snubní prsten…k-konec slyšení. Zatemnit sklo!

SCP-039-CS: Potěšení vás osobně poznat! Vaši tvář si zapamatuji. Má dominantní rysy. Vraťte se brzy, budu se těšit na váš hlas!

[KONEC ZÁZNAMU]Dodatek 039.04 – Záznam rozhovoru SCP-039-CS-6 a doktora Filipsona

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Dr. Filipson: Jméno - Erik Filipson. Identifikační číslo 5432-0982-3344-1. Žádám o přístup do kontejneru 22-4-4b. Důvod – setkání s SCP-039-CS-06. Povolení Radou O5, zde.

Agent jednotky Grey: Přístup povolen. Máte 5 minut. Subjekt je nestabilní.

Dr. Filipson: (Vejde do kontejneru. Uprostřed místnosti sedí SCP-039-CS-06, v zadržovacím postroji IV. Třídy. Celé tělo subjektu je zabezpečeno, pouze tvář je odhalená. Filipson přistoupí blíž na bezpečnou hraniční čáru.) SCP-039-CS-06…probuď se.

SCP-039-CS-06: Eriku?

Dr. Filipson: SCP-039-CS-06…bývalé jméno █████ █████. Třída objektu ██.

SCP-039-CS-06: Konečně jsi přišel…mluvil jsi s ním? Viděl jsi mého Pána?

Dr. Filipson: Ano…

SCP-039-CS-06: Je úžasný…mluvil k tobě, žejo? Cítím ho. Cítím jeho slova. Promlouval k tobě! Vybral si tě!

Dr. Filipson: Ticho! Nic z toho se nestalo. Jednal jsem podle předpisů…prošel jsem testy.

SCP-039-CS-06: Eriku! Eriku, musíš mi pomoci! Musíš pomoci našemu Pánu!

Dr. Filipson: Byla to chyba sem chodit…myslel jsem, že se vrátíš…

SCP-039-CS-06: Jsi pochodeň, Eriku. Musíš otevřít své srdce. Nech ho zahltit tě láskou…

Dr. Filipson: Ghhh…nestanu se jeho následníkem! Nikdy! A ty…musíš s tím bojovat!

SCP-039-CS-06: Náš čas se blíží, Eriku. Pochodně musí být tři…ty jsi jedna…zbývají dvě…najdi je Eriku.

Dr. Filipson: Spustit chladící režim!

SCP-039-CS-06: Následuj hlas…náš Pán tě povede.

Dr. Filipson: Spi sladce, █████…

[KONEC ZÁZNAMU]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License