SCP-039
hodnocení: +1+x
blank.png
monkey-new.jpg

Samčí instance SCP-039.

Objekt #: SCP-039

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Veškeré instance SCP-039 musí být zadrženy v Zadržovací Jednotce-2B, pro Pozorování Divokých Exponátů Oblasti-77. Alespoň dva (2) strážníci musí monitorovat vnitřek a vnějšek zadržovací cely SCP-039 a musí se střídat každých šest (6) hodin. Zaměstnanci do cely SCP-039 musí vstupovat pouze s eskortním týmem, složeným z oblastní stráže a to pouze za účelem provedení testů a kontroly jednotky kvůli možnému narušení zadržení či přechovávání kontrabandů. Tato kontrola by měla být prováděna jednou týdně.

Protože dne 18. 9. 20██ SCP-039-8 přešlo do gravidního stavu, za bezpečnost jeho zadržení nyní ručí zaměstnanci veterinárního oddělení.

Popis: SCP-039 zahrnuje dvacet tři (23) jedinců druhu Nasalis larvatus, nebo-li Kahau Nosatý, kteří podstoupily radikální anatomické modifikace. Oči a ústní otvory jim zcela chybí, tudíž jejich tvář zůstává, až na nos a doprovodné nosní cesty, kompletně holá. Instance SCP-039 oplývají nadprůměrným smyslovým vnímáním v oblastech sluchu a hmatu, jakožto kompenzace za slepotu. Objekty jsou závislé na fyzickém kontaktu s předměty a spoléhají se na zvuky, které vydávají za pomoci nosních dutin, jakožto formu echolokace, která jim umožňuje orientovat se v prostoru. Pitvy prokázaly, že instance SCP-039 postrádají jakoukoli formu zažívacího traktu; to, jak získávají výživné látky — nebo jak bez něj vůbec přežívají — je stále předmětem výzkumu.

Instance SCP-039 vykazují známky vysoké inteligence. Mezi příklady patří komunikace za pomoci zvuků z nosních dutin, porozumění mluvenému slovu a komplexní znalosti na poli strojírenství. Dospělí jedinci prokázali schopnost pracovat s různým mechanickým nářadím a taktéž jsou schopni opravovat a produkovat různé kusy techniky. Dokáží například rozložit a následně složit spalovací motor či efektivně rozvést elektrické vedení po malém bytovém pokoji. Testování prokázalo, že SCP-039 lépe pracují individuálně, poněvadž ve skupině se navzájem často rozptylují.

Při práci se instance SCP-039 příležitostně chytí za břicho a začnou vydávat zoufale znějící zvuky. Pokud je v jejich blízkosti potrava, pokusí se rozmazat tuto substanci po svém obličeji. V tuto chvíli se zdá nejpravděpodobnější hypotéza, která připisuje vznik SCP-039 výsledku umělé manipulace s obyčejnými jedinci druhu Nasalis larvatus. Dokumenty získané během zadržení tuto hypotézu podporují. (viz Dodatek SCP-039-A)

Instance SCP-039 jsou plně schopné se rozmnožovat stejně, jako Nasalis larvatus; v době psaní tohoto dokumentu se narodilo již pět (5) instancí SCP-039. Jedinci jsou si vzájemně velice blízcí a o novorozené se starají všechny dospělé instance toho schopné. Nově narození jedinci se rodí se stejnými anatomickými anomáliemi, jako původní instance SCP-039, avšak znalosti v oblasti inženýrství se u nich neobjevují. Rodiče pak novorozence učí komunikaci a základním dovednostem, až do věku šesti (6) měsíců, poté je začleněn do kolektivu a je vyučován i ostatními dospělými jedinci.

Instance SCP-039 byly nalezeny ve výzkumném zařízení, padesát (50) kilometrů od nejbližšího města – ████████, Nevada. Dle dokumentů nalezených při zadržení byl vlastníkem zařízení ██████ █████, společnost, která dotovala výzkum zdokonalení přirozených lidských vlastností. Není známo jak dlouho těchto dvacet (20) instancí SCP-039 obývalo a spravovalo toto zařízení. Další získané dokumenty naznačují, že účelem projektu bylo vytvořit vědomí podobné tomu lidskému. Tento projekt byl ukončen nedlouho před bankrotem společnosti a její majetek byl prodán nejmenované skupině. Další vyšetřování ██████ █████ a skupiny, ke které se dostal její majetek, odhalil i několik dalších anomálních objektů, ku příkladu SCP-1513.

Dodatek SCP-039-A Jedna další instance SCP-039 byla nalezena během zadržování SCP-1328. Agenti v tuto chvíli vyšetřují každé hlášení, které naznačuje existenci dalších volně žijících jedinců.

Dodatek SCP-039-B Několik dokumentů získaných při prvotním zadržení, zdá se, že obsahuji poznámky o raných pokusech o prototyp SCP-039. Výzkumníci se pokouší vyvinout způsob, kterým by se daly vytvořit další instance, avšak poškození, které poznámky utrpěli způsobilo, že je jejich velká část již nečitelná.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License