SCP-038
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-038

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-038 musí být dvakrát denně zaléváno stropním zavlažovačem. Pokud se zavlažovač z jakéhokoliv důvodu rozbije, musí se SCP-038 zalévat manuálně dokud nebude zavlažovač opraven. Osvětlení je udržováno pomocí počítačem kontrolovaného světelného systému. Personál zalévající SCP-038 ručně a údržbářský personál musí nosit ochranné obleky, aby se předešlo nekontrolovanému klonování.

Popis: SCP-038 bylo nalezeno na opuštěné farmě v █████████████, New Yorku, roku 19██. Nejdříve bylo myšleno, že jde o jabloň. Avšak po bližším průzkumu se zjistilo, že na SCP-038 rostou jiné věci něž jablka, nebo i ovoce.

SCP-038 má schopnost naklonovat jakýkoliv objekt jež se dotkne jeho kůry. Objekty začnou růst téměř okamžitě a dosáhnou dospělosti během několika minut. Byl zaznamenán váhový limit 90.9 kg na jeden objekt. Objekty které byly naklonovány pomocí SCP-038 zahrnují: jablka, pomeranče, vodní melouny, lilky, čokoládové tyčinky, jídlo z automatů (Viz Dodatek #1), televize, toustovače, laptopy, klíče (Viz Dodatek #2), židle, víno, DVD, CD (Viz Dodatek #3), kočky, psy a lidi.

Avšak použití SCP-038 pro klonování lidí a zvířat není doporučeno, protože se zdá, že subjekty rychle stárnou. Většina těchto klonů má životnost dvou (2) týdnů. Po řádném ohledání mrtvých klonů bylo zjištěno, že začaly před smrtí kvasit.

Objekt je aktuálně držen v Oblasti-23 a není v plánu jej přemisťovat.

Dodatek #1: Dr. Klein zažádal, aby personál přestal klonovat předměty z automatů. (Viz Dokument #338-1)

Dodatek #2: Dr. Klein zažádal, aby personál přestal klonovat osobní věci. (Viz Dokument #338-1)

Dodatek #3: Dr. Klein zažádal, aby personál přestal klonovat filmy a hudbu. (Viz Dokument #338-1)

Dodatek #4: Dr. Klein zažádal aby personál přestal klonovat plechovky značky Miller, Budweiser a Foster. Dr. Klein dále vyjádřil nesouhlas s kvalitou takto naklonovaných předmětů. (Viz Dokument #338-1b)


Dokument #338-1: "Rád bych všem zaměstnancům připomněl, že SCP-038 není, opakuji, není hračka. Nemělo by se používat ke klonování klíčů od auta, filmů, hudby, ani předmětů z automatů. Pokud bude toto chování pokračovat budu nucen zpřísnit přístup k SCP-038."
- Dr. Klein

Dokument #338-2: Bylo poznamenáno, že SCP-038 je schopno klonovat SCP-500 — avšak tyto pilulky fungují pouze ve 30% případů a šance na úspěšné vyléčení se snižuje jak se čas od naklonování zvyšuje. V 60% případů kdy je infekce permanentní zůstanou symptomy, ale postup infekce je neutralizován.


Částečný Testovací Záznam SCP-038 - pouze vybrané experimenty
Pro úplné záznamy a nahrávky kontaktujte příslušné výzkumníky pro autorizaci.

Datum: 11/08/████
Záměr: Potvrzení váhového limitu: následky překročení limitu.
Výsledek testu: Ocelový ingot o váze 400 liber navázal kontakt s kůrou SCP-038. Místnost byla pro všechny případy opuštěna. Klonovaný ingot rostl běžnou rychlostí, ale růst náhle přestal těsně před dokončením. Ohledání konce nedokončeného předmětu ukázalo hrubou texturu připomínající kůru stromu. Objekt se odpojil od SCP-038 jako vždy a bylo zjištěno, že váží 90.91 kilogramů, tedy téměř 200 liber.

Datum: 11/08/████
Záměr: Zjištění reakce s nebiologickou pohyblivou hmotou.
Výsledek testu: SCP-173 bylo určeno jako vhodný testovací subjekt kvůli svému nedostatku ověřitelných životních funkcí a bylo vpuštěno do zadržovací místnosti několika zaměstnanci Třídy D. Byl navázán kontakt s kůrou SCP-038 a SCP-173 bylo navráceno do kontejnmentu. Klon SCP-173 začal růst typickou rychlostí od bodu vzniku. Stejně jako u předchozích výsledků, růt ustal u hranice 200 liber, v tomto případě po zreplikování hlavy, pravé ruky a části torza. Zaměstnanci Třídy D bylo nařízeno přerušit oční kontakt s klonem. Když testovací subjekt mrkl nebyl pozorován žádný pohyb od klonovaného SCP-173. Zhasnutí a opětovné rozsvícení světel v místnosti rovněž neukázalo žádnou reakci. Experiment ukončen. Během uskladňování klonované části SCP-173 bylo pozorováno, že klon ve skutečnosti dělal násilné pohyby, ale velmi pomalu. Pohyb pokračoval nehledě na stav pozorování.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License