SCP-037
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-037

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-037 je magneticky uzavřeno v Oblasti-32. Velikost objektu, spektrální charakteristika a teplota jsou neustále monitorovány jak na místě, tak ze vzdálené pozorovatelny v Oblasti-98

Primární zadržovací komora je spojena s okolní skálou tepelně vodivým, záření odolným NANOPEEK GFV polymerem. Prostor je zbaven veškeré atmosféry. Teplo z objektu je vyzařováno přímo do okolní horniny. V případě narušení integrity krytu, nouzový systém vytvoří slabý argonový plazmový štít. To poskytuje pracovníkům minimálně 4 hodiny na provedení nezbytných oprav, než dojde k narušení uskladnění.

V případě, že vývoj hvězdy předběhne předpoklady a vznik novy se stane bezprostředním a nevyhnutelným, jsou zaměstnanci oprávněni zahájit Protokol PituaQ.

Popis: Zdá se, že SCP-037 je hvězdou o průměru přibližně 5cm (2 palce) se svítivostí odpovídající 1*10-12 svítivosti Slunce. Povrchová teplota se pohybuje kolem 5000K (zjištěno UBVRI analýzou). Původ SCP-037 je neznámý, avšak analýza prokázala, že má mnoho společných vlastností s typickou hvězdou hlavní posloupnosti, kromě její anomálně malé velikosti. Předpokládá se, že vstoupil do zemské magnetosféry přes severní magnetický pól. Objekt byl objeven v roce 19██ nad Beaufortovým mořem v přibližně středu severního magnetického pólu. Stanice Canadian Forces (CFS) Alert ohlásila intenzivní elektromagnetické rušení, následně byl spatřen extrémně jasný objekt sestupující z oblohy směrem k oceánu. SCPS Guardian zareagoval a objevil objekt kolísající po nevyrovnané dráze asi 200 m nad hladinou vody. Jakmile byly navrženy zadržovací postupy, byl transportován do Oblasti-32 ke studiu.

Uskladnění a transport SCP-037 byl uskutečněn použitím výkonných elektromagnetů. Těm se artefakt vyrovnává vlastním magnetickým polem. Největší výzvou pro zadržování byly dosud silné elektromagnetické emise, které jsou dostatečně intenzivní na to, aby byly snadno viditelné pouhým okem z vysoké oběžné dráhy Země. Skladovací prostor je umístěn hluboko pod zemí, aby se zabránilo detekci a usnadnilo unik radiace do okolního podloží. Okolní prostor tak působí jako masivní chladič.

Dodatek A: Během posledních ██ let studia u hvězdy došlo k posunu v emitovaném EM záření, což naznačuje, že prochází hvězdným vývojem nesmírně zrychleným tempem. Pokud standardní hvězdné modely vydrží, brzy se to projeví zvýšením poloměru a to 100 až 300krát a doprovodným zvýšením vyzařované energie. Probíhá studium nouzových zadržovacích procedur. Další vývoj životního cyklu hvězdy pravděpodobně skončí novou, která bude mít podle odhadů poloměr ███████████. Extrapolace předpovídají, že k tomu dojde v ███████████. Probíhá výzkum způsobu, jak zastavit tento vývoj nebo dopravit SCP-037 do bezpečné vzdálenosti od planety, než k němu dojde.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License