SCP-037
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-037

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-037 je magneticky uzavřeno v Site-32. Je umístěno v malé podzemní místnosti, postavené z tepelně vodivého a žáruvzdorného polymeru. Z místnosti je odčerpána atmosféra. Teplo z objektu je vyzařováno do okolní horniny. Pokud dojde k ohrožení integrity krytu, nouzový systém vytvoří argonový plazmový štít s nízkým výkonem, dokud nebude kryt opraven. V souvislosti s [PŘÍSTUP ZAMÍTNUT].

Popis: Artefakt byl objeven v roce 19██ nad Beaufortovým mořem nedaleko severního magnetického pólu Země, když bylo nahlášeno intenzivní elektromagnetické rušení kanadskou výzkumnou stanicí (CFS) Alert. Rušení bylo doprovázeno mimořádně jasným předmětem sestupujícím směrem z oblohy k oceánu. SCP Strážce podal hlášení a objevil předmět, asi 200 m nad hladinou vody. Jakmile byly provedeny zadržovací postupy, SCP-037 bylo transportováno do Site-32 pro další studium.

SCP-037 je s největší pravděpodobností hvězda s průměrem 5 cm, jasem přibližně 1 × 10-12 našeho slunce a povrchovou teplotou kolem 4700 °C (určeno spektrální analýzou). Stáří a původ SCP-037 jsou v současné době neznámé. Jeho termonukleární aktivita je neustále monitorována, aby byly včas odhaleny všechny nebezpečné výkyvy. Spektrální analýza a srovnání se známými nebeskými tělesy naznačují, že se jedná o typickou hvězdu, která se rychle blíží k fázi rudého obra, není však jisté, zda se zde dají využít známé teorie o vývoji hvězd. Zdá se, že SCP-037 vstoupilo do zemské magnetosféry přes severní magnetický pól.

Ukládání a transport SCP-037 je možné pouze pomocí silných elektromagnetů, na které artefakt přizpůsobuje svoje magnetické pole. Největší výzvou pro uložení objektu byla jeho silná emise elektromagnetického záření, která činí SCP-037 snadno viditelné pouhým okem z vysoké oběžné dráhy Země. Hvězda je v současné době uskladněna hluboko pod zemí, aby se zabránilo její detekci, přičemž okolní skála blokuje elektromagnetické záření. Celé zařízení a okolní zemská kůra fungují jako obrovský chladič.

Po ██ letech výzkumu změnila hvězda složení vyzařovaného elektromagnetického záření, což naznačuje, že prochází velmi zrychleným hvězdným vývojem. Pokud jsou předpovědi správné, SCP-037 v blízké budoucnosti zvětší svůj poloměr 100 až 300x. Stejně jako množství vyzařovaného záření. Z tohoto důvodu je studováno nouzové zadržení SCP-037. Další pokrok v životním cyklu Hvězdy pravděpodobně skončí supernovou, jejíž energie se odhaduje na ████████████. Extrapolace současného stavu naznačuje, že nastane v ████████████. Další výzkum má za cíl zastavit tento proces nebo umožnit přepravu SCP-037 do bezpečné vzdálenosti od naší planety před skončením jeho životního cyklu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License