SCP-036-CS
hodnocení: +13+x

Objekt#: 036-CS
Úroveň3
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
rizikové

Speciální Zadržovací Procedury: Pro úspěšné zadržení SCP-036-CS je potřeba dodržet postup, při kterém je obecný postup individuálně upraven (viz Poznámka). V případě, že se SCP-036-CS vyskytne i přes dodržení postupu, postiženým subjektům musí být podána amnestika Třídy A. Poté musí být provedeno několik psychologických vyšetření. S SCP-036-CS je striktně zakázáno provádět testy a různé jiné experimenty.

Poznámka: Postup, skládající se z dodržování dříve určených kroků a který spočívá v několika týdenní terapii, je nasazen v případě, že subjekt zaznamenal jisté pocity nebo bylo na ně upozorněno někým jiným. Není zaručený způsob jak zadržet SCP-036-CS. Terapie je odvozená podle závažnosti problémů subjektu.

Popis: SCP-036-CS je vysoká humanoidní entita bez obličejových rysů, která je oděna v černém otrhaném plášti. SCP-036-CS se objeví pouze v případě, že subjekt trpí pokročilou fází deprese. Pokud byl subjekt diagnostikován horší fází deprese a byla mu předepsána jakákoliv antidepresiva1, začne se SCP-036-CS manifestovat (viz Dodatek 036/02: Výslech postižených subjektů pod dohledem Dr. Larrsona).

SCP-036-CS se nijak neprojevuje a není viditelné do chvíle, dokud nezačnou účinkovat antidepresiva. Do té doby je subjekt sledován SCP-036-CS zpovzdálí a přitěžuje stavu subjektu. SCP-036-CS je poté viděno pouze dotyčným subjektem. Dlouhodobé užívání antidepresiv je neúčinné, protože SCP-036-CS potlačuje účinky těchto léků a subjektu tím pádem nijak nepomáhají.

Dodatek 036/01: První podezření a přepisy o objevení SCP-036-CS

Dodatek 036/02: Výslech postižených subjektů pod dohledem Dr. Larrsona

Dodatek změn:

8Y/_A N4|_EZ#NA CH%BA. BYL VY_ŽÁD4'N |°EST4RT SYSTÉ^UWU\

8Y/_A N4|_EZ#NA CH%BA. BYL VY_ŽÁD4'N |°\EST4RT SYSTÉ^UWU\

RESTART BYL ÚSPĚŠNÝ
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License