SCP-036
hodnocení: -1+x
blank.png

Objekt #: SCP-036

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Jednou za rok je ze Zadržovacího Velitelství-02, ve [SMAZÁNO], vyslána mobilní úderná jednotka do Oblasti-22A, aby ochraňovala přistávací dráhu zdejšího letiště. Z tohoto civilního zařízení musí být, dne 23. září, do 04:00 hodin vyveden veškerý personál nepatřící k Nadaci a přístup do zařízení nesmí být povolen do východu slunce následujícího dne. 1. října musí být, ještě před svítáním, evakuováni všichni civilisté a přístup do Oblasti-22A musí být zakázán, až do návratu "Poutního Letu."

Poutníci přestupující z "Příchozího Letu", čekající na "Poutní Let", mohou být prohledáni pouze výzkumníky Úrovně 3 a vyšší.

Popis: SCP-036 zahrnuje Oblast-22A (menší letiště poblíž města Mosul, v severní části Iráku) a Oblast-22B (finální destinace pasažérů, kteří odlétají z Oblasti-22A). Klíčové složky SCP-036 jsou:

  • "Příchozí Let"- Osobní letadlo (jehož značka a model se rok od roku mění), které přilétá nedlouho před západem slunce, dne 23. září. Na radaru se objevuje ve vzdálenosti 30-40 kilometrů od Oblasti-22A. Po přistání "Poutníci" opustí letadlo a přesunou se na terminál. Posádka letadlo zpravidla nikdy neopouští. Dle pozorování se v kabině pilota nachází jak pilot, tak co-pilot, avšak oba jsou maskováni. Toto letadlo odlétá ihned poté, co veškeří "Poutníci" opustí palubu a nečeká ani na potvrzení před odletem, stejně jako se neidentifikuje při vstupu do letového prostoru Oblasti-22A.
  • "Poutníci"- Lidé jezídského vyznání, kteří opustí palubu "Příchozího" letadla. Tito lidé mají údajně procházet tzv. ''kiras guhorîn''. Každý rok jsou tito lidé prohlédnuti a následně identifikováni jako různí jezídové, kteří zemřeli během uplynulého roku. Tento proces se provádí prostřednictvím rodných listů, osobních dokladů, specifických znalostí, a pokud je to možné, otisků prstů. Většina těchto lidí je přátelská a vstřícná, ačkoli většina odmítá podat jakékoliv informace o kiras guhorîn. Ukázalo se, že žádný z nich nepoznává nikoho ze členů své vlastní rodiny, či přátel, a nepamatují si více, než jim dovolují limity krátkodobé paměti. V podvečer téhož dne začnou "Poutníci" zdůrazňovat, jak důležité je, aby jejich pouť započala. Nedlouze na to nastoupí na palubu "Poutního" letadla a následně odletí a již se nevrátí.
  • "Poutní Let"- Osobní letadlo poskytované Nadačním personálem, za účelem přepravy "Poutníků," jehož posádku tvoří vyučení duchovní vůdci. Posádka nikdy neposkytuje detaily o pouti, či o tom, co přesně je "kiras guhorîn." Nadační vybavení na palubě funguje správně a data, která jsou těmito přístroji získány, nám poskytují informace o pouti každý rok. Výzkum těchto dat probíhá pomalu. Přestože let trvá sedm dní, posádka i data z přístrojů určují délku letu na pouhých několik hodin. I přes to, že během letu není zaznamenána žádná abnormální aktivita, ze záznamů časosběrných a videozáznamných zařízení se ztrácí dny. Letadlo se ztrácí z radaru ve vzdálenosti přibližně 50-60 km od Oblasti-22A a objevuje se až okolo rozednění 1. října.
  • Oblast-22B - Finální destinace "Poutního Letu", na které se nachází jedna ranvej a jedna budova na souřadnicích [SMAZÁNO]. Byla spatřena pouze "Poutní posádkou" a kamerami na letadle. Na satelitních snímcích ji nelze najít a všechny pokusy o dosažení tohoto místa pozemní dopravou skončili neúspěchem; v jednom případě dokonce fatálně. Zaostření této oblasti je pro kamery nemožné, kvůli vysoké teplotě, která, na vzdálenost více než pár tuctů metrů od letadla, způsobuje efekt podobný fatě morgáně. Přelet nad touto oblastí Nadačním průzkumným letounem provedený několik týdnů před začátkem poutě odhalil neobydlenou plochu a něco, co vypadalo jako prastará kamenná socha. V devadesátých letech byla během trvání poutě do oblasti poslána Mobilní Úderná Jednotka Sigma-4. Poté, co se jednotka k Oblasti-22B přiblížila, spojení bylo i s týmem ztraceno. Během sedmidenní pouti již nesmí být prováděny žádné průzkumné operace Oblasti-22B.
SCP-036-2.jpg

Jezídští duchovní vůdci krátce před poutí

Pouť byla původně potajmo prováděna kurdskými jezídity, z okolí města Mosul. Poutníci z východu byli převáděni s maskovaným ozbrojeným doprovodem, na zádech velbloudů, zpět k jezídským duchovním vůdcům. Nadaci bylo vysvětleno, že vůdci následně vedli poutníky na západ do jejich "země mrtvých", kde byli poutníci znovuzrozeni, jako jezídové. ''Kiras guhorîn'' je doslovně překládáno jako "výměna ošacení" a je používáno pro popsání procesu reinkarnace, kterým prochází menší množství duší jezídů. Ačkoliv tato pouť byla prováděna v tajnosti, jiná symbolická pouť a "kiras guhorîn" jsou pořádány každým rokem ostatními jezídy.

Během šedesátých let 20. století byly pohyby jezídů po zemi kvůli Kurdům, muslimům, tureckým útokům a novým zákonům Irácké vlády omezeny. Během tohoto období zakročila Nadace a nabídla výhodné řešení, které zaručilo Nadačním letadlům neomezený přístup k leteckým zařízením v oblasti. Nedlouho poté záhadná letadla s poutníky začala přistávat na místním letišti a byl zaznamenán objev nového letiště v Oblasti-22B.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License