SCP-035-SK
hodnocení: +2+x
blank.png
Item#: 035-SK
Level4
Containment Class:
keter
Secondary Class:
none
Disruption Class:
ekhi
Risk Class:
critical

Špeciálne Zadržovacie Procedúry: SCP-035-SK musí byť udržiavaný v otvorenom priestore, min. 40 metrový rozdiel medzi SCP a stenami, oplotený 45 metrovými oceľovými stenami s hrúbkou 15 metrov a so vzduchotesnými dverami medzi výskumnou oblasťou a trávou na ktorej leží 035-SK. Vzduchotesné dvere musia byť udržiavané v dobrej kondícií, inak môźe byť risk prelomenia zadržania. Má gravitačný dosah 15 metrov. Gravitačná sila 035-SK dosahuje 30 50 125 metrov od stien budovy, pokiaľ nieje budova ohraničená. Minimálne 35 metrové lano musí byť umiestnené vedľa vzduchotesných dverí. Povolenie vstupu dostanú len zamestnanci Úrovne 4 alebo vyššie, kvôli Incidentu 3659A. Od ██/█/20██ platia nové zabezpečenia. Brokovnica bude vždy umiestnená vedľa ľana.

Zamestnanec, ktorý naposledy bol v kontakte s SCP-035-SK v ľubovolnom štýle, bude umiestnený do karantény na 1 týždeň. Pokiaľ sa na zamestnancovi ukáže čierny fľak, bude cítiť smäd v intervaloch 3 až 15 minút alebo bude ukazovať silnú agresivitu, zamestnanec bude vyvedený von z miestnosti a premiestnený do lokálnej pece na telá.

Pokiaľ sa hocijaký zamestnanec dostane do gravitačného pola SCP-035-SK sa musí priblížiť ku budove dokým nestratí vedomie. Pokus utiecť je zbytočne nebezpečný. Vnútri si musí zamestnanec dávať pozor na svoje zdravie a psychologický stav. Je odporúčané nasledovať hocijaké pokyny, ktoré sú počuť zvnútra.
Po Incidentu 3659B je povinné nosiť predmety na ochranu a vysielačku s plnými baterkami pri sebe ak sa zdržíte blízko SCP-035-SK, aby sa nezopakoval Incident 3659B.

Poznámka od Geraviča: Prosím za žiadnych okolností nehádžte jedlo do SCP-035-SK. Viem, že to tu nenávidíte, ale O5 nám zruší podporovanie ak minieme väčšinu svojich peňazí na jedlo.
Taktiež na SCP-035-2-SK nefungujú ani sedatíva ani amnestiká. Nakazená osoba sa dá od ██/██/20██ otestovať aj silnou dávkou sedatív. Pokiaľ to neuspí, či v niektorých prípadoch neusmrtí osobu, treba ohlásiť stráž.

Popis: SCP-035-SK je veľká červeno-oranžová budova bez hocijakého otvoru. Má rozmery 30x30x50 metrov, skladá sa z tehál (predpokladane) a rastú okolo nej veľmi krátke steblá trávy. Pokiaľ SCP-035-SK zacíti tmu alebo dážď, vytvorí si ceduľku s veľkým svietiacim nápisom "HOTEL" z neznámeho materiálu. SCP-035-SK má tvz. gravitačné pole okolo seba, ktoré vtiahne svoje obete dnu a uväzní ich. Pokiaľ sa nejaký živý tvor dostane do gravitačného pola a pokúsi sa utiecť, SCP-035-SK mu absorbuje každú tekutinu v blízkosti tvora a vysuší ho na smrť. Pokiaľ sa tvor podvolí a nechá sa vtiahnuť dnu, bude omráčený a stiahnutý do steny dlhými ľudskými rukami, ktoré sa vynoria zo steny.

Podľa výskumu pred Incidentom 3659B sme sa dozvedeli, že vo vnútri sa nachádzajú izby označené čiernymi číslami, v ktorých si SCP-035-SK skladuje svoje obete. Keď sa väčšina izieb naplní alebo SCP-035-SK ostane neaktívne na 3 dni, zavolá svoje obete do takzvanej "kuchyne", kde si zahrajú hru s 2 pohármi. Hra je zložitá, ale väčšinou prežije aspoň 1 tvor. Tvor, ktorý vyhrá dostane šancu prežiť a utiecť zospodu SCP-035-SK. Pokiaľ tvor neutečie, stane sa z neho buď SCP-035-2-SK, alebo vypľuje jeho pozostatky zo seba.

SCP-035-2-SK, alias Biela Smrť, je tvor s dlhými rukami, čiernym fľakom na tele alebo hlave a bledou, suchou kožou. SCP-035-2-SK dokáže poraniť až niekedy zabiť ľudí. Väčšinou svoje obete odtiahne ku SCP-035-SK a buď ich začne držať proti gravitačnom poli, alebo ich vhodí dnu do SCP-035-SK. Strelné zbrane niesú zbytočné voči 035-2-SK, omráči ho strela do hlavy či hrude, ale nedokážu neutralizovať 035-2-SK. Na neutralizáciu SCP-035-2-SK je odporúčaný oheň alebo dlhý ostrý predmet.
Je nebezpečné sa zdržiavať v blízkosti 035-2-SK kvôli jeho pokročilom intelekte. Len to, že sa pri Incidente 3659A a B podarilo otvoriť vzduchotesné dvere bez problémov je dôvod, prečo nedokážeme poriadne skúmať SCP-035-2-SK vo zadržaní. Pokiaľ Biela Smrť poraní tvora, nakazí ho neznámym spôsobom a do 1 hodiny a 30 minút sa zmení na ďalšie SCP-035-2-SK.

Dodatok 1:
Test A - █/██/20██

Subjekt: Tiger džungľový (Panthera tigris), Samec, 10 rokov, 160kg
Procedúra: Skúmanie reakcie SCP-035-SK so živými objektmi.
Priebeh: Doktorka Tengramová spolu so skupinou MTF Hotel-6 umiestnili klietku tigra pred
SCP-035-SK. Klietka sa sama otvorila a vtiahla tigra dnu.
Výsledky: Po 7 dňoch SCP-035-SK vyhodil kostru tigra na vzduchotesné dvere. Klietka sa po 3 hodinách úplne rozpadla na prach.

Test B - ██/█/20██

Subjekt: D-████ Muž, Nemec, 29, 175m, 65kg.
Procedúra: Skúmanie reakcie SCP-035-SK s ľuďmi a možný spôsob úteku.
Priebeh: Dr. Geravič a Doktorka Tengramová vyslali D-████ na preskúmanie SCP-035-SK s povolením O5. D-████ odpadol tesne pred kontaktom s SCP-035-SK a bol vtiahnutý do steny. Žiadna diera sa v stene neukázala.
Výsledky: D-████ bol otrávený vo vnútri SCP-035-SK podľa záznamu D-0660. Jeho kostra sa objavila zavesená na cedule 035-SK o týždeň neskôr.

Dodatok 2: Incident 3659A nám dodal nové poznatky o SCP-035-SK a od dňa 8/█/20██ sa zapíše do zložky o SCP-035-SK aj údaj o SCP-035-2-SK. Pokiaľ spoznáme ďalšie informácie o SCP-035-SK a hlavne 035-2-SK, tak sa okamžite zapíšu do zložky do 1 hodiny objavenia. ██/█/20██ vyšleme D-5598 s zariadeniami na odpočúvanie do SCP-035-SK a pokúsime sa zistiť, čo sa deje vnútri SCP-035-SK.

Dodatok 3: Incident 3659B potvrdil obavy viacerých našich zamestnancov. SCP-035-2-SK sa nedá zadržať za žiadnych okolností. Museli sme neutralizovať všetky instancie SCP-035-2-SK. Zamestnanci ho pomenovali Biela Smrť, kvôli jeho povahe. Oficiálne terminujeme ďalšie experimenty s SCP-035-SK a SCP-035-2-SK kvôli nariadeniam O5. Nikdy nezabudneme na hrdých vojakov MTF skupiny Hotel-6.

Poznámka od Dr. Petriho: Nikdy nepoužívajte strelné zbrane na diaľku ako ochranu proti SCP-035-2-SK. Náš kolega bol síce statočný, ale to neznamená že jeho smrť nebola zbytočná. Odporúčam iba boj na blízko s SCP-035-2-SK. Vtedy sa nevyhne vašim guľkám.

Dodatok 4: Tento dokument bol od dňa 19.9.2023 označený za nepresný. Momentálna poloha SCP-035-SK je neznáma a podľa zápisov v Oblasti-15SK od roku 2019 až po rok 2022 sa táto anomália nikdy nenachádzala v priestore vlastneným nadáciou. Ďalšie výskumy ohľadom SCP-035-SK a jeho dokumentácie bude vykonávať Dr. Perník. Nová verzia tohto dokumentu bude vyhotovená až po získaní nových a presnejších poznatkov.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License