SCP-035-CS


hodnocení: +1+x

ZÁZNAM O ANOMÁLNÍM BEZPEČNÉM OBJEKTU GLOBÁLNÍ OKULTNÍ KOALICE

Identifikační číslo: 035-CS

Krycí Jméno: Brána

Obtížnost zadržení: Nízká

Možné nebezpečí: Otevření přístupu neznámým objektům, či anomáliím zájmové skupiny Andersonova Robotika do vnějšího světa; prozrazení existence Globální Okultní Koalice

Popis Anomálního Objektu: Brána je anomální bod bytu Karla McGenna, jeden z nejvýše postavených lidí u AR, který při kontaktu s jakoukoliv živou bytostí mění bytosti na bezvládná těla. Pravděpodobně se jedná o přebytečnou schránku z pokusu o průchod brannou. Předpokládá se, že tělo při kontaktu s branou opustí svou tělesnou podobu a vstoupí do astrální podoby, která brannou projít může. Zatím tato teorie nebyla nijak potvrzena. Do tohoto data (25.3.2019) se žádný ze subjektů nevrátil do tělesné podoby. Dosud zjištěné informace byly získány z průzkumu bytu Údernou jednotkou Cons-6 („Špióni“).


Identifikační číslo: 035-CS-1

Krycí Jméno: Ovládání

Obtížnost zadržení: Nízká

Možné nebezpečí: Otevření přístupu neznámým objektům či anomáliím zájmové skupiny Andersonova Robotika do vnějšího světa; prozrazení existence Globální Okultní Koalice; poškození vnějšího světa

Popis Anomálního Objektu: Ovládaní je ovládací mechanismus, zamaskovaný jako kuchyně v bytě Karla McGenna, které ovládá Bránu (035-CS) a několik uzavřených skladů, zbrojnic, či pracovišť AR. Po otočení jedním z ovládacích jednotek (maskovány jsou jako: otáčivé tlačítko, které určuje na troubě program; otáčivé tlačítko, které určuje na troubě teplotu; otáčivé tlačítko, které určuje na mikrovlnné troubě čas funkce; číselník, který volí sílu funkce mikrovlnné trouby; kohoutek na umyvadle; apod.) se mění kombinace, která určuje, co se otevře či zavře. Dosud zjištěné informace byly získány z průzkumu bytu Údernou jednotkou Cons-6.


Přepis Průzkumu Bytu:

Tato nahrávka byla získána z nahrávacího zařízení pro dokumentaci, umístěné na pravém rameni Kpt. Emily Watsové.


[ZAČÁTEK NAHRÁVKY]

Kapitánka Emily Watsová: Úderná jednotka Globální Okultní Koalice Cons-6 vstupuje do bytu 37 na adrese [NEPŘÍSTUPNÉ], kvůli zmínkám o možné anomálii.

Rotný Jeff Bednář: Jak si to sakra dokážeš zapamatovat? Je to zatraceně dlouhé.

Kapitánka Emily Watsová: Je to prostě cvik. Pokračujme.

Lze znatelně slyšet výkop dveří a elektrický výboj

Kapitánka Emily Watsová: Desátníku Huberte! Palte!

Jsou slyšet výstřely a energetické výboje, dokud výboje neustanou

Rotný Jeff Bednář: Parchanti. Věděl jsem, že tady AR dá ty svoje loutky na ochranu.

Kapitánka Emily Watsová: Jsi v pořádku?

Desátník Igor Hubert: Malé kopnutí elektrickým proudem ještě nikoho nezabilo. Zvládnu to.

Jde slyšet zvuk drcání vybavení

Desátník Igor Hubert: Díky

Kapitánka Emily Watsová: Prohledejte to tu.

[ODMLČENÍ NA 5 MINUT]

Desátník Igor Hubert: Kapitánko?

Kapitánka Emily Watsová: Ano, desátníku?

Desátník Igor Hubert: Objevili jsme zde ložnici, obývací pokoj, záchod, koupelnu, kuchyň a chodbu.

Kapitánka Emily Watsová: Něco zajímavého kromě těch robotů?

Desátník Igor Hubert: No, skoro nic, jenom pá-

Desátník byl přerušen upadnutím vojáka na zem

Desátník Igor Hubert: Jeffe!

Lze slyšet cinkání vybavení a jeho pokládání

Kapitánka Emily Watsová: K sakru uhněte!

Lze slyšet běh a následné zvuky resuscitace, ale neúspěšné

Desátník Igor Hubert: Jeffe, ne…

Kapitánka Emily Watsová: Základno, ztratili jsme vojáka, z neznámých důvodů.

Základna: Jak neznámých?

Vojín John Colbeg: Kapitánko, viděl jsem, jak po dotknutí té zdi zemřel.

Kapitánka Emily Watsová: Všichni od té zdi, hned!

Běh všech vojáku od místa

Kapitánka Emily Watsová: Pokračujte v prohledávání, ale nedotýkejte se té zdi.

Vojín John Colbeg: Madam, nevíte, co to je?

Kapitánka Emily Watsová: Pro vás jsem kapitánka, a popravdě nevím. Pravděpodobně nějaká anomálie.

Z kuchyně se ozve siréna

Kapitánka Emily Watsová: Ale co zas?

Desátník Igor Hubert: Jen jsem otočil kohoutkem…

Vojín John Colbeg: Kapitánko, tohle byste měla vidět.

Kapitánka Emily Watsová: Co?

Lze slyšet běh k oknu

Kapitánka Emily Watsová: Em. Týme? Jděte dolů se postarat o ten úkryt dole. Jsem si jistá, že tady před chvíli ještě nebyl.

Vojín John Colbeg: Nebyl, kapitánko. Desátník pravděpodobně něco spustil.

Kapitánka Emily Watsová: Ničeho se nedotýkejte a jděte dolů zajistit ten úkryt. Bože můj, to je zas den.

[KONEC NAHRÁVKY]


Diskuze Úderné Jednotky Cons-6 s Divizí PSYCHICS o následujících krocích:

Následující rozhovor byl přepsán z nahrávky, pořízené z nahrávacího zařízení pro dokumentaci na stole v místní pobočce Divize PSYCHICS.
——
[ZAČÁTEK NAHRÁVKY]
Místní zástupce Divize PSYCHICS: Co potřebujete, Kapitánko Watsová?

Kapitánka Emily Watsová: Našli jsme na adrese toho poskoka Andersona anomálii.

Místní zástupce Divize PSYCHICS: Je nebezpečná?

Kapitánka Emily Watsová: Není, ale-

Místní zástupce Divize PSYCHICS: Tak co marníte můj čas? Vyzkoumejte to a pak to zničte.

Kapitánka Emily Watsová: V tom je ten háček, pane. Pokud tu věc chceme prozkoumat, tak bychom museli tu anomálii spustit.

Místní zástupce Divize PSYCHICS: Logicky…

Kapitánka Emily Watsová: Řeknu to na rovinu. Otevřeli bychom zbrojnice s roboty.

Místní zástupce Divize PSYCHICS: Cože?

Kapitánka Emily Watsová: Po spuštění té anomálie bychom mohli otevřít nespočet možných bunkrů.

Místní zástupce Divize PSYCHICS: Tak je pošlete na místa, kde ty bunkry jsou, a až je otevřete, tak je zničte, ne?

Kapitánka Emily Watsová: Ale pane…

Místní zástupce Divize PSYCHICS: Nemám na vás už čas. Neshledanou.
[KONEC NAHRÁVKY]


Incident 035-CS-0001:
Po zahájení pokusu, týkající se otevření všech bunkrů najednou, se otevřelo přibližně 100 bunkrů a z většiny vyšli vysoce vyzbrojení androidi a roboti AR. I po posile nedokázala GOC odolat tomuto incidentu včas, a proto kapitán Cons-6 zavolal blízké Nadační Agenty. Nadační agenti spolu s Cons-6 a posily GOC dokázali zničení města, ve kterém se 035-CS a 035-CS-1 nachází. Po incidentu GOC kvůli dohodě odevzdala všechny poznámky k 035-CS a 035-CS a GOC bylo zakázáno do tohoto případu jakkoliv zasahovat.Objekt #: SCP-035-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Byt, ve kterém se SCP-035-CS a SCP-035-CS-1 nachází, musí být nepřetržitě střežen vojáky Nadace. Přístup k SCP-035-CS je přísně zakázán, kvůli možné smrti. Jakékoliv testy s SCP-035-CS jsou zakázány Etickou komisí Nadace. Přístup do bytu je povolen pouze výzkumníkům držící Úroveň prověrky 4/035-CS a vyšší. Nastavovat různé kombinace je všem zaměstnancům povoleno, pokud mají přístup k bytu a budou zapisovat veškeré důsledky různých kombinací do speciálního zápisníku, které je dostupné v bytě. Důsledky kombinací je možné pozorovat z kamer, umístěných u všech otevřených bunkrů Andersonových Robotik.

Popis: SCP-035-CS je anomální stěna o rozměrech 0.5 metrů na šířku a 1,97 metrů na výšku, mezi kuchyní a ložnicí v bytě vysoce postaveného pracovníka Andersonových Robotik, Karla McGenna. Není přesně jasné, co SCP-035-CS dělá, ale nejpravděpodobnější teorie je tahle: „Pokud se jakýkoliv živý tvor fyzicky dotkne SCP-035-CS, tak se jeho astrální podoba odtrhne od jeho fyzické, znamenaje, astrální tělo subjektu projde skrze SCP-035-CS, ale jeho tělesné ne.“. Nebyl zaznamenán žádný případ, kdy se subjekt po dotknutí SCP-035-CS probral. Podle předpokladů bylo podotknuto, že SCP-035-CS-1 má pravděpodobně nějakou spojitost s SCP-035-CS.

SCP-035-CS-1 je ovládací mechanismus stovek bunkrů Andersonových Robotik a pravděpodobně taky SCP-035-CS. SCP-035-CS-1 je zamaskováno jako běžné vybavení kuchyně, jako třeba:

  • Páková baterie umyvadla
  • Otáčivé tlačítko na troubě, volící program pečení
  • Otáčivé tlačítko na troubě, regulující teplotu
  • Otáčivé tlačítko na mikrovlně troubě, regulující čas funkce
SCP-035-CZ

Zavřený bunkr.

SCP-035-CS-1 má několik kombinací, které určují, kdy se jaký bunkr otevře či zavře. Tyto bunkry Andersonových Robotik obsahují různé náhradní díly androidů, prototypy zbraní, kóje s nefunkčními či funkčními neaktivními androidy, apod.. V bunkrech se také nachází poškození roboti Andersonových robotik, kteří byli poškozeni kvůli Incidentu-035-CS-0001, kdy ještě výzkum prováděla Globální Okultní Koalice. Škody, které během Incidentu vznikly, byly napraveny Nadací. Všechny dosud zjištěné kombinace pro otevření/zavření bunkru jsou popsány ve speciálním deníku, který je dostupný na místě.

Dodatek 035-CS-0001 – Protokol Machina:
Pro možnost, že by byla nalezena správná kombinace, která by překonfigurovala SCP-035-CS na průchod fyzického těla, vznikl Protokol Machina, který musí nabýt platnosti hned po nalezení správné kombinace. Tento protokol obsahuje tyto body, které musí být provedeny v následujícím pořadí:
1) Byt se musí ihned vyklidit od všech pracovníků.
2) Musí být kontaktována nejbližší Nadační Oblast.
3) Musí být povolána Mobilní Úderná Jednotka Ratio-9, pro průzkum dimenze v SCP-035-CS.
4) Po vstupu MTF-Ratio-9 do SCP-035-CS musí všechen personál čekat na návrat MTF. Pokud k němu nedojde, tak musí být všechen nahraný materiál přepsán a uložen ve Vysoce Zabezpečeném Sejfu Oblasti-04CS.


Dodatek 035-CS-0002 – Aktivace SCP-035-CS:

Úvod: Dne 19/4/2020 byla nalezena kombinace, která dokázala otevřít SCP-035-CS pro vstup fyzického těla. Tento fakt byl zjištěn, když se SCP-035-CS změnilo na jasně viditelný hranatý vstup, který byl kompletně černý, a nešlo přes něj nic vidět. Byl ihned spuštěn Protokol Machina. Po přibližně jedné hodině MTF-Ratio-9 přišla, nasadila si vybavení, a vstoupila do SCP-035-CS.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
Základna: Slyšíme se?

Kapitán Luboš Stránský: Slyšíme vás dobře a zřetelně.

Základna: Výborně. Nahlaste vše, co uvidíte.

Kapitán Luboš Stránský: Rozumím. Vpřed.

Nahrávka se změní na šum a Základna s MTF-Ratio-9 ztratí kontakt

Kapitán Luboš Stránský: Základno! Základno! Sakra, asi tady úplně nejde signál. Snad tu kameru nastavili na paměť, a ne na vysílání.

Vojín Matyáš Kotný: Pane, vidíte to taky?

Kapitán Luboš Stránský: Co myslíš?

Vojín Matyáš Kotný: Tohle…

Kapitán Luboš Stránský: Em… Vidíme holografickou projekci nějaké tváře. Tento holograf vzniká z asi pěti, jo pěti holografických projektorů, usazených do zdí. Tvář zatím nemluví, vypadá to, že spí.

Podporučík Anna Roplová: Pane, je zde ovládání, ale pouze jedna páka. Můžu ji stlačit?

Kapitán Luboš Stránský: Ne, to nedělej!

Lze slyšet zemětřesení a utrhnutí kousku stropu

Podporučík Anna Roplová: Kurňa! Ten kus stropu spadl přímo na ten spínač!

Jsou slyšet zvuky robotického hlasu

Neznámé: Zvuky probouzení Dobré ráno.

Kapitán Luboš Stránský: Pokyne vojákům ke zvednutí zbraní Ehm. Dobré ráno?

Neznámé: Ne…

Vojín Matyáš Kotný: Zdá se mi to, nebo se mi právě rozpadá zbraň?

Podporučík Anna Roplová: Všem se tady rozpadají zbraně. Co to k sakru je?

Kapitán Luboš Stránský: To děláš ty?

Neznámé: Ano… Nechci žádné zbraně…

Kapitán Luboš Stránský: Kdo k čertu seš?

UI-2038 – „Connor“: Jsem Umělá Inteligence s číselným označením 2038 vytvořená Andersonovými Robotikami, ale tvůrce mě nazýval Connor.

Kapitán Luboš Stránský: Dobře… Kdo je tvým tvůrcem?

UI-2038 – „Connor“: Starší technik a programátor Dr. Karel McGenn. Pravděpodobně bude nezvěstný.

Vojín Matyáš Kotný: Podle čeho usuzuješ?

UI-2038 – „Connor“: Kdyby byl naživu, tak tady nejste. Měnil by kombinace.

Podporučík Anna Roplová: Tvoje schopnost je nechat věci zmizet?

UI-2038 – „Connor“: Smích Baví mě vaše pitomost.

Podporučík Anna Roplová: Prosím?

UI-2038 – „Connor“: Já dokážu vytvářet atomy všech prvků a skládat je. Také je umím rozebírat a přestavovat. Jednoduše řečeno, jsem kouzelník. Smích

Vojín Matyáš Kotný: Nejsme „tak“ blbý. Dostali jsme se sem, ne?

UI-2038 – „Connor“: Otáčet kolečkem a různě ho nastavovat umí každý. Tímhle mě fakt nepřesvědčíte.

Kapitán Luboš Stránský: Nejsme tu od toho, abychom tě přesvědčovali, že nejsme hloupí.

UI-2038 – „Connor“: Tak od čeho tu jste, kapitáne? Od toho, abyste mě zavřeli (sekne se) deaktivovali (sekne se) zadrželi?

Kapitán Luboš Stránský: Jsme tu od toho, abychom o tobě něco zjistili. Nechceme ti nijak ublížit.

UI-2038 – „Connor“: Jo, to zrovna. Před mým uzavřením jsem dostal přístup ke všem skupinám, co se kdy potýkali se společností Andersonova Robotika, a vaši „Nadaci“ jsem tam našel.

Podporučík Anna Roplová: Jak víš…

UI-2038 – „Connor“: Nejsem idiot. Mám obrovskou, ale fakt obrovskou operační paměť, takže mi věci dojdou docela rychle. Na zádech máte napsané MTF, což je Úderná Jednotka Nadace. Všechno bylo v těch spisech.

Kapitán Luboš Stránský: Počkat, před uzavřením? Tohle je tvé vězení?

UI-2038 – „Connor“: Ne tak docela. Tohle je sejf udělaný na míru pro mě. Karel o mě nechtěl přijít, a nepřišlo mu, že jsem u AR v bezpečí. Tak mě zachránil, jak tomu rád říkal, a přenesl mě sem do „bezpečí“.

Podporučík Anna Roplová: Proč si ještě neodešel?

UI-2038 – „Connor“: Nemám důvod. Myslel jsem, že už vaše směšná civilizace zanikla. Ale po tom, co se tady začali objevovat ti „duchové“, tak mi došlo, že jste ještě nezemřeli. Jo, a možná to taky bude tím, že nemůžu opustit sejf. Já nemám ani tu astrální podobu, takže mám smůlu.

Kapitán Luboš Stránský: Dobře Connore. My už asi půjdeme…

UI-2038 – „Connor“: NE!

Vojín Matyáš Kotný: Co to sakra je?!

Kapitán Luboš Stránský: Základno, před SCP-035-CS se zjevuje něco, co tvarem připomíná člověka. Drží v ruce palnou zbraň. Pošlete sem někoho.

UI-2038 – „Connor“: Marná snaha. Vysílačky fungují jenom zde, nedokážou přijímat či odesílat signál ven ze sejfu.

Podporučík Anna Roplová: Proč?

UI-2038 – „Connor“: Nedovolím, aby se jediné živé bytosti, co se sem kdy dostali, odešli jen tak. Chci volnost. Tenhle život je peklo. Potřebuji společnost.

Kapitán Luboš Stránský: Někoho sem pošlem, jen nás nech jít.

UI-2038 – „Connor“: To zrovna. Jenom co vyjdete, tak mě tady zavřete, a už to nikdy neotevřete. Chci pojistku.

Vojín Matyáš Kotný: K sakru. Svázal mě!
UI-2038 – „Connor“: Až mi sem někoho pošlete, tak ho pustím.

Kapitán Luboš Stránský: Jsi v pořádku, vojíne?

Vojín Matyáš Kotný: Jo, jděte. Snad se pro mě vrátíte.

Kapitán Luboš Stránský: Neboj, vrátíme. Vracíme se. Zatím Maty…
[KONEC ZÁZNAMU]


Poznámka: MTF-Ratio-9 se vrátila z SCP-035-CS přibližně po půl hodině od odchodu, bez vojína Matyáše Kotného. Po dotázání, co že se stalo, kapitán odpověděl: „Zajali nám jednoho vojáka. Žádá o společnost.“. Etické komise usoudila, že je možné poslat jednoho zaměstnance Třídy D do SCP-035-CS, získat vojína zpět, a zavřít SCP-035-CS pomocí SCP-035-CS-1. Tato akce byla provedena a vojín byl opět získán.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License