SCP-035
hodnocení: +8+x
blank.png
scp--035--002-new.gif

Vyobrazení SCP-035 bez svých vždy přítomných sekrecí.

Objekt #: SCP-035

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-035 musí být drženo v hermeticky uzavřeném skleněném pouzdře tlustém nejméně 10 centimetrů. Toto pouzdro musí být neustále uzavřeno v místnosti chráněné ocelí, železem a olovem. Dveře musí být uzamčeny třemi zámky, kromě příležitostí kdy jsou zaměstnanci pouštěni dovnitř, nebo ven. Ve službě poblíž musí být vždy nejméně dva (2) ozbrojení členové ochranky. Členové ochranky musí zůstávat venku a za žádných okolností nemají povolený přístup dovnitř kontejnmentu. Trénovaný psycholog musí být neustále přítomen na základně. Výzkumný personál se nesmí dotýkat SCP-035. SCP-035 se musí přesouvat do nového uzavřeného pouzdra každé dva (2) týdny. Předchozího pouzdra je třeba se zbavit za pomocí SCP-101, neboť to nevykazuje žádné reakce na "zkažení". Kdokoliv přijde do kontaktu s SCP-035 když je v hostitelském těle musí okamžitě podstoupit psychologické hodnocení.

Popis: SCP-035 je bílá porcelánová maska komedie, ovšem občas se změní na tragédii. Pokud k této změně dojde, všechny existující vizuální záznamy, jako fotografie, video záznamy i ilustrace SCP-035 se automaticky změní, aby odpovídaly novému vzhledu.

Vysoce korozivní viskózní tekutina neustále vytéká z děr pro oči a ústa SCP-035. Vše co přijde do kontaktu s touto látkou se pomalu začne rozkládat, rychlost závisí na materiálu, až dokud se nerozloží úplně na louži této látky. Zdá se, že sklo reaguje nejpomaleji na tento efekt, proto bylo vybráno pro kontejnment objektu. Živé organismy jež přijdou do kontaktu s látkou reagují stejně, bez možnosti zotavení. Původ tekutiny je neznámý. Tekutina je viditelná pouze zepředu a nevytéká, ani není viditelná zezadu.

Subjekty v blízkosti 1.5 až 2 metrů, nebo které udržují vizuální kontakt s SCP-035 pociťují nutkání nasadit si jej. Když je SCP-035 přiloženo na obličej jedince, alternativní vlnový vzorec z SCP-035 přehluší originální, což způsobí mozkovou mrtvici subjektu. Subjekt poté tvrdí, že je vědomí uložené v SCP-035. Těla "posedlých" subjektů se rozkládají zrychleným tempem a nakonec z nich nezbude nic víc, než mumifikované mrtvoly. I přesto, SCP-035 prokázalo schopnost ovládat kognitivně tělo, které bylo silně poškozeno, až do bodu, kdy se tělo rozložilo natolik, že mechanický pohyb by neměl být možný. Žádný efekt se neobjevil při přiložení na zvířecí obličej.

Konverzace s SCP-035 se ukázaly být velmi informativní. Výzkumníci se dozvěděli různé detaily o dalších SCP objektech a celkově o historii a SCP-035 tvrdí, že zažilo mnoho pamětihodných momentů. SCP-035 má velmi inteligentní a charismatickou povahu, neboť je velmi přívětivé a lichotivé vůči všem stranám, jež s ním hovoří. SCP-035 dosáhlo percentilu 99 ve všech inteligenčních testech a zdá se, že má fotografickou paměť.

Avšak psychologická analýza ukázala, že SCP-035 má velmi manipulativní povahu a je schopno vynutit všimnutelné změny v psychologickém stavu vedoucího rozhovoru. SCP-035 je velmi sadistické a donutilo několik zaměstnanců ke spáchání sebevraždy, zatímco jiné změnilo pouze za pomocí svých slov na své nemyslící služebníky. SCP-035 poznamenalo, že má podrobné znalosti ohledně funkcí lidského mozku a naznačilo, že s dostatkem času by dokázalo změnit pohled na svět u kohokoliv.

Dodatečné: SCP-035 bylo nalezeno v uzavřené kryptě v opuštěném domě v Benátkách, roku 18██.

Dodatek 035-01: Ukazuje se, že SCP-035 je schopno posednout cokoliv humanoidního tvaru, včetně manekýnů, mrtvol a soch. SCP-035 bylo schopno rozpohybovat všechny tyto subjekty, čímž se odstranila potřeba vystavovat SCP-035 živým subjektům. I přesto, vše co posedne se nevyhnutelně rozloží.

Dodatek 035-02: SCP-035 se pokusilo o útěk, přemluvilo několik výzkumníků, aby mu pomohli na svobodu. Pokus neuspěl. Veškerý personál v kontaktu s SCP-035 byl terminován a byla zavedena povinná psychická hodnocení pro všechen personál jež přijde do kontaktu s SCP-035.

Dodatek 035-03: Bylo určeno, že SCP-035 je schopno telepatie, a to i když nemá hostitele, je schopno proniknout i do podvědomí ostatních a používá znalosti, které tam najde. Je doporučena extrémní opatrnost při vybírání témat pro konverzaci s SCP-035.

Dodatek 035-04: SCP-035 vyjádřilo zájem o další SCP objekty, především SCP-4715 a SCP-682. Dr. ██████ vyjádřil obavy ohledně možnosti spojení SCP-035 s jedním ze těchto dvou objektů, neboť jejich regenerativní kvality by negovaly produkovanou látku a SCP-035 by mělo permanentního hostitele.

Dodatek 035-05: Po několika dalších pokusech o útěk a pročtení záznamů incidentů s SCP-035 se vedení rozhodlo, že subjekt musí být permanentně uzavřen uvnitř budovy a nesmí dostávat žádná hostitelská těla. Několik zaměstnanců proti tomu protestovalo a někteří se dokonce uchýlili k násilí. Následkem toho byli všichni zaměstnanci v kontaktu s SCP-035 terminováni. Od této chvíle se veškerý personál v kontaktu s SCP-035 musí často měnit a kontakt se subjektem se musí omezit co nejvíce to půjde.

Dodatek 035-06: Zaměstnanci v okruhu 10 metrů od SCP-035 nahlásili, že se necítí dobře a slyší nesrozumitelný šepot. Další trpěli migrénou. Objekt byl monitorován, ale žádné změny ani zvuky nebyly zaznamenány.

Byl předložen návrh ohledně navrácení privilegií hostitelského těla SCP-035, pouze dočasně, aby se mohla tato změna v chování prozkoumat. (Zamítnuto)

Dodatek 035-07: Zdi zadržovací cely SCP-035 začaly sekretovat černou substanci. Testy prokázaly, že jde o lidskou krev, i když vysoce kontaminovanou několika neznámými látkami. Látka je velmi korozivní a má pH 4,5. Delší vystavení zdem se ukázalo, jako nebezpečné jejich integritě.

Rovněž stojí za poznamenání, že se na zdech začaly formovat vzory. Několik částí jsou paragrafy v různých jazycích, včetně italštiny, latiny, řečtiny a sanskrtu. Na překladech se pracuje. Další části jsou diagramy vyobrazující rituální oběti a mrzačení, často kvůli zisku magické moci. Několik zaměstnanců rovněž poznamenalo, že všechny oběti vypadají, jako různí pracovníci, nebo jejich blízcí, často v konfliktních pozicích.

Výzkumníci v místnosti při zkoumání těchto nových tvarů si stěžovali na hlasitý šepot a chichotání vysokým hlasem v nepravidelných intervalech.

Personál pracující v sekcích poblíž kontejnmentu SCP-035 utrpěl katastrofální úpadek morálky, zatímco statistika sebevražd v oblasti dosáhla nové výše, ať už zaměstnanci přišli do kontaktu s SCP-035, nebo ne.

Jediná změna ohledně chování SCP-035 se týká jeho skleněného pouzdra. Degradace pouzdra stoupla na vysokou úroveň, dostatečně na to, aby se sklo občasně roztříštilo, což způsobuje šíření substance tekoucí z SCP-035. Toto se často děje v těch nejnevhodnějších chvílích, dosud tak došlo k šesti (6) zraněním a třem (3) smrtím v řadách výzkumníků i údržbářů.

Dodatek 035-08: Ve světle vysokého počtu sebevražd/vražd mezi členy výzkumného týmu pověřeného přeložením textu v zadržovací cele SCP-035, poklesu morálky v oblasti a celkovému úbytku personálu pracujícího s SCP-035 kvůli smrti, nebo zešílení, bylo rozhodnuto, že vnitřní stěny zadržovací cely budou vyztuženy pomocí SCP-148, které se prokázalo při zadržování SCP-132-ARC (viz Dokument 132-01), a doufá se, že zablokuje negativní efekty SCP-035.

Dodatek 035-09: SCP-148 fungovalo dobře. Statistika sebevražd a morálka se navrátily téměř na úroveň před SCP-035.

Avšak zdá se, že materiál udržuje negativitu uvnitř cely, což uvnitř způsobuje jakýsi "Skleníkový efekt". Personál uvnitř tvrdí, že pociťuje silný pocit děsu, strachu, hněvu a celkovou depresi a neustále slyší téměř neslyšitelný šepot. Prodloužený pobyt způsobuje migrény, sebevražedné tendence, silné krvácení z očí, nosu a úst, agresi vůči ostatním a stupňování šepotu až k ohlušujícím úrovním, doprovázené posměšným chichotem. Vystavení delší než tři (3) hodiny nakonec končí upadnutím subjektu do hluboké psychózy a pokusy o zranění sebe, nebo ostatních. Většina subjektů rovněž mluvila latinsky, nebo řecky, přestože dříve tyto jazyky neovládali.

Přítomnost krve v obou typech formací, jak slovní tak diagramové neúnosně stoupla, zdi se začínají přeplňovat a formace se začínají překrývat. Substance se ukázala jako velmi obtížně smývatelná a ještě korozivnější, než bylo původně zaznamenáno, nyní má pH přibližně 2.4. Obecná předpověď říká, že zdi vydrží ještě dva (2) měsíce než budou potřebovat náhradu.

Zadržet SCP-035 je stále obtížnější a opět je navržena debata o navrácení privilegií ohledně hostitele. (Zamítnuto)

Dodatek 035-10: Zdi, strop a podlaha zadržovací cely SCP-035 jsou nyní kompletně pokryté krví. Všechen personál vstupující a zabezpečující oblast musí nosit ochranné obleky. Zavedeny pokusy o neustálé čištění.

Dodatek 035-11: Závažnost, intenzita a opakování fenoménů v zadržovací cele SCP-035 dosáhly nebezpečné úrovně. Dveře cely se zamykají, když jsou zaměstnanci uvnitř a nejdou po nějakou dobu otevřít. Z velkých jezírek krve se formují končetiny a často se pokouší chytit, nebo ublížit personálu poblíž. Zaměstnancům se začali zjevovat rozmazaní duchové. Elektronická zařízení přestala uvnitř cely fungovat a světla se nedají zapnout, i přesto, že neexistuje fyzický důvod jejich nefunkčnosti a zaměstnanci uvnitř musí používat neelektronické zdroje světla.

Čistící prostředky nemají téměř žádný efekt, zdi degradují velmi rychlým tempem a musí být měněny nejdál jednou týdně, přestože krev to velmi komplikuje.

SCP-035 bude nejspíše muset být přesunuto do úplně nové cely a stará bude muset být oddělena od zbytku budovy.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License