SCP-034-CS

hodnocení: +26+x
blank.png
SCP-034-CZ

SCP-034-CS krátce po provedení aktivačního rituálu dne 23. srpna 2015. Je třeba podotknout, že fotografické záznamy thaumaturgických jevů se často neshodují dokonale se skutečnými objekty.

Objekt #: SCP-034-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-034-CS je zadrženo v místě svého objevení přibližně 2,3 kilometrů od Oblasti-91, jež je zodpovědná za provoz kontejnmentu. Kolem portálu bylo zbudováno zařízení připojené na místní elektrickou a vodovodní síť. Použití vlastního zdroje energie nebo přívodu vody není zapotřebí kvůli malé velikosti objektu. V lesní oblasti okolo budovy byl zbudován perimetr o průměru půl kilometru, jež byl zamaskován pod záminkou soukromého pozemku.

Nadační Thaumaturgické Oddělení aktuálně provádí výzkum ohledně původu SCP-034-CS a E-034 a jejich thaumaturgických vlastností. Výzkumný tým se rovněž pokouší lokalizovat další vstupy do E-034. Od 23. srpna 2015 platí zákaz podnikání průzkumných misí do SCP-034-CS. Personál s Úrovní Prověření 4 a vyšší si smí prohlédnout záznam z průzkumné mise.

Popis: SCP-034-CS se zdá být dvoumetrovou thaumaturgickou branou do jakési mezidimenze, označené E-034. Portál samotný je pro pouhé oko neviditelný, dokud není aktivován a vyžaduje splnění několika kritérií, aby bylo možné do E-034 vstoupit (viz Dodatek 034-CS.001).

Mezidimenze dostupná skrze objekt se zdá být původem thaumaturgická a tedy uměle vytvořená. Po vstupu do SCP-034-CS se subjekty ve většině případů objeví na vyšlapané cestě, která vede až k výstupnímu bodu o pár desítek kilometrů dále.

Během prozkoumávání E-034 bylo zjištěno, že je obýváno velkým počtem živočišných forem. Přestože velký počet těchto tvorů se zdá být pocházející z E-034, bylo zde rovněž objeveno několik druhů, které nejsou v E-034 původní, včetně obvyklé lesní zvěře a několika druhů lesního ptactva. Kromě přítomných zvířat zde rovněž existuje komunita inteligentních bytostí, která se postupně vytvořila z osob, které do E-034 přišly. Vzhledem k menšinovému zastoupení i jinými druhy inteligentních bytostí než lidmi, se spekuluje, že další instance SCP-034-CS existují mimo dosah Nadace.

Objekt byl objeven v březnu roku 1966 díky spisům nalezených u Vanessy Hayforthové, jež je údajně získala díky kontaktu se Zájmovou Skupinou známou jako Hadova Ruka. Tyto spisy rovněž obsahovaly informace o několika podobných anomáliích, ovšem sekce o E-034 byla neúplná a chyběly u ní poznámky o aktivačním rituálu. Specifikace tohoto rituálu byly získány až v lednu roku 2013 díky informacím od Mobilní Úderné Jednotky Sigma-3.

V těchto poznámkách je E-034 označováno, jako "Naleziště ztracených pokladů" a zdá se, že tato mezidimenze měla pravděpodobně sloužit jako bezpečný úkryt pro artefakt, pravděpodobně thaumaturgické povahy. Po vstupu do E-034 se subjektu na dlani objeví neidentifikovatelný symbol. Význam tohoto symbolu je prozatím neznámý. (viz Dodatek 034-CS.002).


Dodatek 034-CS.001: Upravená verze podmínek pro aktivaci SCP-034-CS

Dodatek 034-CS.002: Zápisky z deníku Dr. Elliota Sharpa

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License