SCP-034
hodnocení: +3+x
blank.png
blade.jpg

SCP-034

Objekt #: SCP-034

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-034 musí být uchováváno v zabezpečovací místnosti s přístupem povoleným pouze personálu Úrovně 4. Samotné SCP-034 je uzamčeno v pouzdře, které je pod čtyřiadvacetihodinovým (24) dohledem. Jestliže se SCP-034 nenachází v laboratorním prostředí, nesmí být z SCP-034 odstraněn jeho ochranný obal. Všechen personál, který se dostal do kontaktu s SCP-034, bude po 24 hodin sledován, dokud nebude možné potvrdit jeho totožnost.

Popis: SCP-034 je primitivní nůž vyrobený z čistého obsidiánu. Testy ukazují, že SCP-034 je přibližně 1000 let starý. Navzdory své hrubé konstrukci je SCP-034 velmi ostrý a nevyžaduje žádnou údržbu. Expertní analýza předpokládá, že SCP-034 může být jihoamerického původu, a že mohl být používán v obřadech domorodých Američanů. Některé zprávy od španělských dobyvatelů, kteří zkoumali oblast █████████, potvrzují tuto hypotézu s detailním popisem, jak kněží odřezávali kůži svým obětem podobnými noži, a poté si jejich kůži dávali na sebe jako úctu jejich bohům.

SCP-034 umožňuje svému držiteli nabýt podobu jiného jedince. Jestliže je pomocí SCP-034 odřezán kus tkáně z žijícího jedince, a pak je tento kus přiložen ke kůži jiného jedince, druhý jedinec získá vzhled i fyzické vlastnosti prvního jedince. Testování ukázalo, že množství tkáně potřebné pro přeměnu může mít velikost minimálně jeden (1) cm2 . Testy však také ukázaly, že doba, po kterou vzhled a vlastnosti přetrvávají, je přímo úměrná vůči množství použité tkáně. Poměr trvání výsledku přeměny odpovídá přibližně jedné (1) hodině pro každý čtvereční centimetr. Jakmile uplyne určitý čas, jedinec postižený SCP-034 se vrátí do původní podoby.

Analýza schopnosti SCP-034 prokázala, že jeho způsob napodobování určitého jedince je téměř bezchybný. Nejenže SCP-034 mění fyzický vzhled, ale také skutečné fyzické vlastnosti včetně výšky, hmotnosti, svalové hmoty, hustoty kostí, růstu vlasů a dokonce i DNA. Subjekty si stále zachovávají svou původní osobnost a vzpomínky. I když je proces přeměny takřka okamžitý (jen několik sekund), lidské testovací subjekty popsaly proces jako extrémně bolestivý. Subjekty mohou také trpět psychickým traumatem v závislosti na rozsahu jejich fyzické transformace. Vedlejší účinky jsou obzvláště závažné, jestliže subjekt přebírá vzhled osoby s odlišným pohlavím nebo s nadměrně odlišnými fyzickými vlastnostmi.

Pro správnou funkci musí být jedinci, kterým byla odříznuta tkáň pomocí SCP-034, stále biologicky živí. V případě, že jedinec, jehož totožnost byla odcizena, zemře, okamžitě zaniká i účinek SCP-034. Další podrobnosti naleznete v Laboratorní zprávě 034A. SCP-034 se zdá být funkční pouze u lidských subjektů. Mezidruhové experimenty vedly k [DATA VYMAZÁNA].

SCP-034 se dostalo do vlastnictví Nadace, když se podvodník přeměněný v Dr. ███████ pokusil proniknout do Oblasti ██. Podvodník byl zatčen, když úřady objevily pravého doktora. Další podrobnosti naleznete ve zprávě o výslechu 2211.

Laboratorní Zpráva 034A: Rozhodli jsme se otestovat několik scénářů, které se týkají limitu schopností SCP-034.

*Test 1: Vzorek odebraný z mrtvého lidského těla aplikovaný na subjekt D-452. Žádný účinek.

*Test 2: Vzorek odebraný z D-532 aplikovaný na D-452. Subjekt D-452 úspěšně napodobuje vzhled D-532. Po terminaci D-532 se D-452 okamžitě vrátí zpět do původní podoby.

*Test 3: Vzorek odebraný z mozku mrtvého pacienta aplikovaný na D-452. Subjekt D-452 úspěšné napodobuje vzhled pacienta.

*Test 4: Vzorek odebraný z nevyléčitelně nemocného pacienta aplikovaný na subjekt D-452. Pacientova choroba byla genetického původu. D-452 úspěšně napodobuje vzhled i nemoc pacienta. Oba subjekty umírají současně, jakmile se D-452 vrátí do původní podoby.

*Test 5: [DATA VYMAZÁNA]

Zpráva o výslechu 2211:

Podle standardního operačního postupu jsme se nejprve pokusili vyslechnout vězně nenásilnými a neinvazivními prostředky. Když se však tyto metody ukázaly jako neúčinné, začali jsme provádět běžné vyšetřovací techniky. Přestože jsme byli částečně úspěšní, považovali jsme za nezbytné použít SCP-███, SCP-███, SCP-███, a SCP-███. Podařilo se nám zjistit následující fakta:

*Vězeň měl rozsáhlé znalosti o existenci Nadace a jejich vnitřních činnostech.
*Vězeň měl rozsáhlé znalosti o jiných agenturách a skupinách souvisejících s SCP.
*Vězeň neplnil žádnou oficiální funkci pro jakékoliv vládní agentury.
*Vězeň získal SCP-034 a pokyny pro operaci od neznámého mecenáše.
*Vězeň získal velmi specifické instrukce, aby pronikl do Oblasti ██ a udržel si pozici do odvolání.
*Vězeň měl dostatek vzorků Dr. ███████, aby pobýval v Oblasti ██ po dobu ██ dnů.

Vězeň bohužel nepřežil výslech.- Agent ██████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License