SCP-032
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-032

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-032 musí být uloženo v Automatizované Zadržovací Jednotce 535/15. Přímý kontakt s SCP-032 je omezen na úkony spojené s výzkumem. Pokud je nutný výslech, provádí se prostřednictvím systému vzdálené komunikace, který je v Jednotce nainstalován. I když přítomnost SCP-032 není lidskému tělu přímo nebezpečná, vystavení jeho účinkům by mělo být omezeno na dobu dvanácti hodin nebo méně, kvůli jeho vedlejším účinkům na užitečné mikroorganismy. SCP-032 nesmí být vystaveno žádnému biologickému materiálu, který nebyl zpracován nebo nějak upraven člověkem, s důrazem na ne-lidské živé bytosti. Úplný seznam naleznete v Dokumentu 032-RCL. SCP-032 nevyžaduje žádné formy pohodlí.

Popis: SCP-032 je lidská napodobenina Typu-E (nedokonalá vnější podoba, vnitřně nekonzistentní), v současné době neznámého původu. Skládá se z vnějšího pláště pigmentovaného silikonu (tloušťky 5,5mm) a různých polymerů z plastických vláken s vnějším vzhledem kavkazské ženy, blížící se ke třiceti rokům života. Vnitřek SCP-032 je složen výhradně z kapalného rafinovaného oleje a postrádá jakoukoli kosterní nebo svalovou strukturu. Navzdory tomu je SCP-032 schopno pohybu a řeči. SCP-032 je schopno udržovat iluzi lidskosti v určité vzdálenosti, ale při přiblížení se stává nepřesvědčivým, což u většiny pozorovatelů způsobuje mírné nepohodlí. Tento účinek byl považován za ne-anomální. Navzdory tomu, že má schopnost mluvit, SCP-032 tvrdí, že není sebeuvědomělé, ale je pouze nástrojem v rukou jeho tvůrců. Nadace dosud nebyla schopna toto tvrzení ověřit.

SCP-032 má extrémně nepříznivé účinky na jakoukoli biologickou entitu ve své těsné blízkosti, která není vytvořena, úmyslně ovlivněna, manipulována nebo jinak spojená s člověkem. Ačkoliv přesná povaha těchto účinků je různá, přítomnost SCP-032 nevyhnutelně způsobuje vážné a nenapravitelné poškození schopnosti živého organismu spotřebovávat nebo vytvářet energii: rostliny ztrácí schopnost fotosyntézy či jinak produkovat a spotřebovávat energii, zvířata nejsou schopna používat respirační nebo reprodukční orgány atd. Tento účinek ovlivňuje i mikroorganismy, i když u nich se jasně zaměřuje na poškození jejich reprodukce. Předpokládá se, že symbiotický vztah některých mikroorganismů k člověku je důvodem tohoto rozporu.

SCP-032 bylo objeveno na prahu komplexu Nadační Oblasti-██ poblíž ███████████, na Slovensku. Při výslechu SCP-032 velícím bezpečnostním pracovníkem vysvětlilo svoje anomální účinky a prohlásilo, že je zde aby "bylo uskladněno". Bezpečnostní záznamy příchod SCP-032 nezaznamenaly. Není známo, jak se dozvědělo o poloze Oblasti-██ ani jak se k ní dokázalo bez povšimnutí přiblížit. Když bylo požádáno o vysvětlení, proč vyhledalo Nadaci, SCP-032 odpovědělo, že je zde na příkaz svých tvůrců a hledá "uskladnění na neurčito, dokud nebude vyzvednuto".

Dodatek:
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License