SCP-031-ARC
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-031

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-031 musí být zadrženo ve standardní humanoidní zadržovací místnosti v křídle pro SCP objekty Třídy Safe, v Oblasti-77. Personál interagující s SCP-031 se na něj nesmí dívat přímo a komunikovat s testovacími subjekty pomocí interkomu nainstalovaném v místnosti. Zadržovací místnost musí být vyčištěna jednou týdně zaměstnanci s neprůhlednými brýlemi, jež negují efekt SCP-031.

Popis: SCP-031 je amorfní organizmus vážící 75 kilogramů. SCP-031 je schopno se pohybovat rychlostí 3km/h a nechává za sebou olejovitou stopu. Je schopno základního fyzického pohybu. Testování získaných vzorků tkání ukázalo, že SCP-031 je alespoň částečně složeno z lidské svaloviny a epidermální tkáně. SCP-031 je schopno napodobit lidskou řeč jakékoliv výšky a tónu, avšak není známo, jak je biologie SCP-031 produkuje.

Subjekty přímo pozorující SCP-031 jej uvidí jako jedince jež subjekt znal a byl k nim někdy romanticky přitahován. Když si SCP-031 uvědomí, že je pozorováno, začne tvrdit, že je tato osoba a že lituje něčeho v minulosti. SCP-031 se poté pokusí přesvědčit subjekt, aby mu dovolil zůstat po delší dobu, dokud se "nepostaví na nohy". Tento efekt platí na všechny osoby pozorující SCP-031 a výzkum neobjevil žádný limit toho, kolik osob může být ovlivněno naráz.

Po prozkoumání domu je možné, že se SCP-031 pokusí začít romantický vztah se subjektem a pokud bude úspěšné, začne žít v jejich domě. Bylo zdokumentováno několik případů, kdy SCP-031 začalo aktivně ovlivňovat několik subjektů naráz a nakonec mělo hnízdo složené z alespoň osmnácti hotelových pokojů osob, jež ovlivnilo.

SCP-031 bylo zajištěno krátce po objevení kontradiktorních policejních výpovědí po nepokojích v [ZRUŠENO]. Několik subjektů nahlásilo velmi kontradiktorní vzhled SCP-031 a několik civilních jednotek bylo rovněž ovlivněno. Avšak po rozsáhlé administraci amnestik a zpacifikování všech ovlivněných subjektů byla Mobilní Úderná Jednotka Psí-7 schopna zajistit SCP-031 z hotelu, kde se zabydlelo. Od 11/16/1958 je SCP-031 klasifikováno jako Safe.

Dodatek: Výzkum objevil, že subjekty identifikující se jako aromantické nejsou ovlivněny SCP-031. Avšak všechny tyto subjekty hlásí, že SCP-031 vypadá jako malá, baculatá humanoidní postava, jež má specifické rysy zakryty tmavým kouřem linoucím se z entity ve tvaru těla SCP-031. Je třeba další testování, aby byl tento fenomén vysvětlen. Další testování ukázalo, že vnímání subjektů ovlivněných SCP-1937 je rovněž pozměněno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License