SCP-030-CS
hodnocení: +3+x
blank.png
Hagenova_%C5%A1tola%2C_gong%2C_v_pozad%C3%AD_den%C3%ADk.jpg

První pořízený snímek SCP-030-CS před aktivací

Objekt#: SCP-030-CS

Třída Objektu: Euclid

Úroveň Hrozby: Oranžová

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-030-CS je zadrženo v Oblast-05CS-2, nedaleko Mořiny v Českém krasu, v Zóně-03 nalézající se v soustavě vápencových lomů Amerika. SCP-030-CS není možné přesunout z důvodu nestability Zóny.

Vstup do Zóny-03 je pozorován terénními výzkumníky vystupující jako lesní hlídka nebo trampové. Pokud subjekt vstoupí do Zóny-03, automaticky se stává SCP-030-CS-1-A, a po výstupu ze Zóny-03 je převezen do Oblasti-█ k výslechu a následnému pozorování. Do Zóny-03 je přísný zákaz vstupu, ač se nachází v turistické zóně. Jedná se o ilegální výletní trasu z Pustého lomu, která byla až do 20. let 19. století volně přístupná a hojně navštěvovaná.

Bez schválení nesmí zaměstnanec interagovat se subjekty označenými jako SCP-030-CS-1-A. Pokud tak učiní, stává se zaměstnanec SCP-030-CS-LP-1 a je podroben šetření a následné izolaci v délce trvání jednoho roku.

Popis: SCP-030-CS je měděný zvon (označován jako gong) spojený s rezavějící kolejnicí, nacházející se na křižovatce v Zóně-03. Za pomoci kolejnice je třeba udeřit do visícího gongu třemi pomalými údery. Tím je možné přivolat SCP-030-CS-1. SCP-030-CS-1 podle svědectví na sebe bere podobu vojáka z druhé světové války nebo dělníka s masivním poraněním spodní části těla a prostřelenou hlavou. Samotná přítomnost SCP-030-CS-1 je nepředvídatelná. Pokud nejsou údery provedeny správně nebo do Zóny-03 vstoupí ozbrojený subjekt, kontakt s SCP-030-CS-1 není zaručen.

NS

Scénář první

Po úderech může následovat až pět scénářů, které se liší v působení střetu SCP-030-CS-1 na jednotlivé subjekty.

Scénář první, krycí jméno NS: Subjekt vstoupí do Zóny a udeří do SCP-030-CS. Subjekt může polít studený pot, či jiná negativní emoce, ale nic dalšího se neodehrává. Následně se však může v Zóně ztratit a nalézt cestu až po několika hodinách. Po výstupu ze Zóny je subjekt zadržen a převezen do Oblasti-A, kde je podroben výslechu. Pokud se neprojeví nestabilita subjektu, je po několika hodinách propuštěn a je nařízeno vzdálené pozorování v délce trvání 3 měsíců.


MS

Scénář druhý

Scénář druhý, krycí jméno MS: Subjekt vstoupí do Zóny a udeří do SCP-030-CS. SCP-030-CS navede subjekt ke křižovatce, kde se může střetnout s SCP-030-CS-1. Žádná konverzace neproběhne a subjekt se tou samou cestou vrací zpátky. Po výstupu ze Zóny je subjekt zadržen a převezen do Oblasti-A, kde je podroben výslechu a testům. Pokud se neprojeví nestabilita subjektu, je po několika dnech propuštěn. Nařízení vzdáleného pozorování je individuální.


KUD

Scénář třetí

Scénář třetí, krycí jméno KUD: Subjekt vstoupí do Zóny a udeří do SCP-030-CS. SCP-030-CS navede subjekt k určitému místu (křižovatka byla ve výpovědích zmíněna pouze █ krát), kde se střetne s SCP-030-CS-1. Následuje minutová konverzace, vše záleží na stabilitě subjektu. Subjekt může být z místa střetu vyhnán na následek mentální nestability. Subjekt musí místo opustit sám, může být však vyháněn jednotku Lesní pěšáci, která může narušit střet subjektu a SCP-030-CS-1. Subjekt je převezen dobrovolně či nedobrovolně do Oblasti-A, kde je podroben výslechům a testům. Subjekt je zadržen na několik týdnů až měsíců. Maximální doba zadržení je jeden rok.


Scénář čtvrtý, krycí jméno KUZ: Subjekt vstoupí do Zóny a udeří do SCP-030-CS. SCP-030-CS-1 se po doznění zvuku okamžitě střetne se subjektem. Může následovat okamžitá konverzace nebo přímý útok, který není fatální. Vše opět záleží na mentální i fyzické stabilitě subjektu.

KUZ-KUH

Scénář čtvrtý a pátý

Subjekt musí okamžitě opustit Zónu-03 s/bez pomocí jednotky Lesní pěšáci. Dle stupně zranění je převezen do Oblasti-A, kde je vyšetřen. Možnost propuštění subjektu je 50%.

Scénář pátý, krycí jméno KUH: Subjekt vstoupí do Zóny a udeří do SCP-030-CS. SCP-030-CS-1 se okamžitě střetne se subjektem. Následuje okamžitý přímý útok (útok je směřován na hruď a hlavu), který může být pro subjekt fatální. Vše opět záleží na mentální i fyzické stabilitě subjektu. Subjekt musí okamžitě opustit Zónu s pomocí jednotky Lesní pěšáci. Dle stupně zranění je převezen do Oblasti-A, kde je vyšetřen, pokud přežije střet. Subjekt následně rok od střetu umírá na zastavení mozkové činnosti nebo zástavu srdce.

Samotný střet s SCP-030-CS-1 nemusí mít vždy fatální následky. Subjekty, které přežily střet s SCP-030-CS-1, vypověděly, že komunikace s SCP-030-CS-1 probíhá z počátku velmi opatrně a samotnou konverzaci začíná SCP-030-CS-1 zdráhavě. Pokud se subjekt příliš vyptává, může tím SCP-030-CS-1 zastrašit nebo znejistit, což vede buď ke zmizení SCP-030-CS-1 nebo k přímému útoku.
Údery do jiných zvonů či gongů nevyvolaly žádnou anomální činnost. Pokud subjekt udeří do SCP-030-CS jiným předmětem nežli kolejnicí, nastává scénář NS.

Scénáře KUZ a KUD mohou mít negativní vliv i na přítomnou zásahovou jednotku Lesní pěšáci. Pokud se střetnou SCP-030-CS-1, musí být spolu se subjektem převezeni do Oblasti-A a řazeni jako SCP-030-CS-LP, dokud nejsou zproštěni zařazení.

V Zóně-03 se nenachází žádný signál a veškerá elektronická zařízení se okamžitě vypnou, hned po vstupu do Zóny. Nezáleží, zda je zařízení nabité nebo jej pohání vnitřní vyměnitelné baterie. Následně opět fungují po opuštění Zóny.

Dodatečné I.: Po prvních střetech se svědci a výzkumníci domnívali, že SCP-030-CS je samotná humanoidní entita a zvon jen prostředek jeho aktivaci.

Dodatečné II.: Jelikož se SCP-030-CS nedaleko Českém krasu, velmi oblíbené turistické destinaci, bylo třeba zvýšit počet terénních výzkumníků během od poloviny 19. století po počátek 20. století. Výskyt terénních výzkumníků byl stanoven převážně přes den, protože během noci je terén nebezpeční a poblíž Zóny se ztrácí signál. Od poloviny 20. Století byl počet terénních výzkumníků snížen s důvodu úpadku turistického ruchu v Českém krasu.

Dodatek 030-CS.1 - Podoba dělníka - Svědectví SCP-030-CS-1-A

SCP-030-CS-1-A – Vešel jsem dovnitř, pes se mnou jít nechtěl. Četl jsem různé články, dokonce mám i knihu. Nevěřil jsem tomu. Byl to všechno hec.

Výzkumník – Kdo ve vás "vzbudil" takový zájem?

SCP-030-CS-1-A – Jeden můj známý. Ale dlouho jsme se neviděli… Pár měsíců to bude. Taky v lomu byl. V loni.

Výzkumník – (Zapíše si minimálně rok) Pokračujte, zazvonil jste. Co se dělo dál?

SCP-030-CS-1-A – Pak na mě zavolal.

Výzkumník – Kdo na vás zavolal?

SCP-030-CS-1-A - Hans Hagen.

Výzkumník – A to je?

SCP-030-CS-1-A – Duch toho dělníka, který uvízl v dolech.

Výzkumník – A komunikoval jste s ním?

SCP-030-CS-1-A – S Hagenem? Jo… Nevypadal dobře.

Výzkumník – Popište to. Detailně.

SCP-030-CS-1-A – Popravdě, dlouho se zdráhal vůbec vylézt. Schovával se za nějakým velkým šutrem, nebo co to bylo… Tak jsem mlčel. S duchama je to jak s děckama, musíte na ně pomalu a uvést je do prostředí, kde se cítí bezpečně.

Výzkumník – A pomohlo to?

SCP-030-CS-1-A – Jo! Ukázal mi, jak má úplně obří zranění na hrudi, že prej na něj spadl celý důl a udusil se. Tak jsem se ho zeptal, jestli to byla nehoda nebo to někdo zavinil. Začal se vztekat, že za to mohl jeho vedoucí a-(zalkne se)

Výzkumník – Popište mi, jak vypadal. Viděl jste ho, tak jak vidíte mne, nebo…

SCP-030-CS-1-A – Byl takovej bílej, ale průhlednej nebyl. Skrz jsem neviděl.

Výzkumník – Vrhal stín?

SCP-030-CS-1-A – To nevím. Byla tma a baterka mrcha nešla nahodit.

Výzkumník – Co dál vám řekl?

SCP-030-CS-1-A – Že se za rok nevrátí. Že si fajn pokecal, ale ať se nevracím.

Výzkumník - Dáte mi kontakt na vašeho známého?

SCP-030-CS-1-A - Jak tam byl přede mnou? No… Snad mám někde číslo. Kde mám mobil?

[KONEC ZÁZNAMU]

Subjekt byl vyšetřen a poslán do domácí karantény. Bylo nařízeno vzdálené pozorování v době trvání 3 měsíců. K dnešnímu dni je subjekt zdráv bez viditelných anomálií.


Dodatek 030-CS.1b - Podoba dělníka - Svědectví SCP-030-CS-1-B

SCP-030-CS-1-B – Co to sakra bylo?

Výzkumník – To řekněte vy mě. Já tam nebyl, vy ano. Prosím, uklidněte se a řekněte mi vaší verzi.

SCP-030-CS-1-B – Tak… Udeřil jsem do toho zvonu. Jednou a-a pak zase. Pořád se nic nedělo, z venku na mě řvali, ať vylezu… No, tak jsem tím mrštil…

Výzkumník – A dál?

SCP-030-CS-1-B – Trefil jsem ten zvon… A uviděl jsem to.

Výzkumník – Koho jste viděl?

SCP-030-CS-1-B – Toho ducha! Ducha dělníka, co ho tam zamordovali!

Výzkumník – Uklidněte se. Mluvil na vás?

SCP-030-CS-1-B – Ne-Ne! Jenom tam tak stál a čuměl…a-a-a…

Výzkumník – Nadechněte se, prosím. Chci slyšet celý příběh.

SCP-030-CS-1-B – Ukázal na mě! A začal syčet a chraptět.

Výzkumník – Jak jste se cítil?

SCP-030-CS-1-B – Úzko… Jako by mě škrtil. N-Nemohl jsem se hnout.

Výzkumník – Jak daleko od vás ten duch stál? V řádech metrů.

SCP-030-CS-1-B – Tak daleko, co teď vy. A-A chyběla mu část hlavy!

Výzkumník – Co vás přimělo utéct?

SCP-030-CS-1-B – Sám nevím. Něco mě popadlo za ruku a táhlo ven…

Výzkumník – Něco? Nebo někdo?

SCP-030-CS-1-B – Jak to mám sakra vědět! Byl jsem v šoku!

Výzkumník – Když jste vyšel ven, koho jste prvního viděl?

SCP-030-CS-1-B – To nevím…

Výzkumník – Měl na sobě uniformu nebo starý hadry?

SCP-030-CS-1-B – Asi… Ty starý hadry…

Výzkumník – Dobrá tedy. Odpočiňte si. Promluvíme si později.

SCP-030-CS-1-B – (Je ochrankou odveden pryč z místnosti)

Výzkumník – Pošlete mi terénní skupinu ████ z data ██-██-████

[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatek 030-CS.1c - Podoba dělníka - Svědectví SCP-030-CS-1-C

SCP-030-CS-1-C – Můžete mi ████ říct, co to mělo být?!

Výzkumník – Otázky pokládám já. Vy mi řekněte, co jste viděl.

SCP-030-CS-1-C – Co? Já jsem tam málem zařval!

Výzkumník – Tak proč jste tam lezl? Předem jste byl varován.

SCP-030-CS-1-C – Vy byste bral vážně slova nějakýho místního trempa?

Výzkumník – Vyhnul byste se zranění. Mohu ho vidět?

SCP-030-CS-1-C – Tady! Škrábnul mě! A hnisá to! Vysvětlete to!

Výzkumník – Opakuji vám podruhé. Byl jste varován před vstupem dovnitř. Vzal jste na sebe-

SCP-030-CS-1-C – Já vám na to kašlu! Já chci vysvětlení!

Výzkumník – (Do vysílačky) Vpusťte ochranku. Nestabilní subjekt.

[KONEC ZÁZNAMU]

Subjekt SCP-030-CS-1-C zemřel o 340 dní později na následky otravy krve.


Dodatek 030-CS.2 - Podoba vojáka - Svědectví SCP-030-CS-1-H

Výzkumník – Popište mi svá zranění.

SCP-030-CS-1-H – Tady na boku. Mám obří modřinu.

Výzkumník – Kdo vás udeřil?

SCP-030-CS-1-H – To právě nevím… Teda… S někým jsem tam v tom lomu mluvil…

Výzkumník – S kým? Popište jej.

SCP-030-CS-1-H – Nějaký voják… Ale už pěkně na pochodu… Asi jsem…

Výzkumník – Pokračujte…

SCP-030-CS-1-H – Viděl jsem skrz něj.

Výzkumník – Řekl vám něco předtím, než vás napadl?

SCP-030-CS-1-HNeměl jsi zvonit. Přijdu si pro tebe…

Výzkumník – To je všechno?

SCP-030-CS-1-H – Pak jsem se probral až tady… Kde to vlastně jsem?

[KONEC ZÁZNAMU]

SCP-030-CS-1-H je do dnešního dne živý, v plném zdraví. Během pozorování, v délce trvání jednoho roku, nedošlo k žádným anomáliím.


Dodatek 030-CS.2b - Podoba vojáka - Svědectví SCP-030-CS-1-K

Výzkumník – Tohle… Trochu neobvyklé… Ahoj.

SCP-030-CS-1-K – Ahoj! Vy jste pan doktor?

Výzkumník – A-Ano, řekli ti o mě?

SCP-030-CS-1-K – Hmmm, vypadáš jako pan ██████. Taky má dlouhý bílý plášť a tu visací kartičku. Jenom nemáš toho vtipnýho hada kolem krku…

Výzkumník – Myslíš stetoskop? Ten jsem si zapomněl… No tak… Povíš mi, co se stalo?

SCP-030-CS-1-K – Hráli jsme si na schovku. Paní učitelka nás rozdělila do skupin… Kde jsou?

Výzkumník – Tvoji kamarádi? Čekají na tebe v čekárně. S nimi si… Asi taky promluvím.

SCP-030-CS-1-K – Nenene. Oni tam se mnou nebyli… Já jsem zazvonila sama…

Výzkumník – Do toho zvonu? Proč jsi to dělala?

SCP-030-CS-1-K – Abych dala signál.

Výzkumník – Komu?

SCP-030-CS-1-K – Tomu vojákovi, co mi pomohl ven?

Výzkumník – Voják? A jak vypadal?

SCP-030-CS-1-K – Asi mu byla pěkná zima. Byl celý bílý… A taky byl zraněný… Na hlavě.

Výzkumník – Mluvil s tebou?

SCP-030-CS-1-K – Jo, řekl mi, že bych tu neměla být. A že jsem hodně statečná.

Výzkumník – Ještě něco?

SCP-030-CS-1-K – Řekl mi, abych se nebála… Že mi nechce ublížit… Že jsem ještě docela malá.

Výzkumník – Jak mluvil? Všemu jsi rozuměla?

SCP-030-CS-1-K – Měl takový vtipný přízvuk. A trochu ho škrábalo v krku.

Výzkumník – A jak se cítíš? Byla ti zima? Nebo jsi byla smutná?

SCP-030-CS-1-K – Nene. Když mi ten pán ukázal cestu ven, tak mi bylo i teplo. Ale cítila jsem… Takovou divnou vůni…

Výzkumník – Dokázala bys jí popsat?

SCP-030-CS-1-K – Hmmm, jako když si olíznu prst když se říznu. Taková divná chuť. Fujky…(zašklebí se)

Výzkumník – (Zapíše si železo) Jsi šikovná, že si všechno pamatuješ. Ještě něco bys mi chtěla říct?

SCP-030-CS-1-K – Kde je maminka?

[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatek 030-CS.3 - Svědectví člena jednotky Lesní pěšáci

Výzkumník – Popište mi, jak akce proběhla.

SCP-030-CS-LP – 1 – Subjekt vešel do Zóny i přes moje varování. Následovalo 15 minut ticha. Stále jsem čekal mimo Zónu. Pak se ozval křik. Stále jsem vyčkával. Křik začal znova, tentokrát bolestivější prosby o pomoc. Vešel jsem do Zóny. Po deseti krocích jsem nalezl subjekt a vyvedl jej ven.

Výzkumník – Co jste viděl?

SCP-030-CS-LP – 1 – Krom subjektu, nic jiného.

Výzkumník – Žádná humanoidní existence?

SCP-030-CS-LP – 1 – Nic takového.

Výzkumník – Jaký byl rozdíl v chování subjektu před vstupem a po výstupu?

SCP-030-CS-LP – 1 – Subjekt byl před vstupem neoblomný. Trval na vstupu. Byl odhodlaný a sebejistý. Následně, co jsem jej vyvedl ven… Byl to jiný člověk. Kromě toho, že krvácel z úst a nosu, celý se chvěl, v očích měl čistou hrůzu. Museli jsme mu podat dvojitou dávku na uklidnění.

Výzkumník – Aktuální stav subjektu?

SCP-030-CS-LP – 1 – Stabilizován. Ošetřen na místě, ale žije. Větší zranění byla ale vnitřní…

Výzkumník - Nyní vás musíme dát do karantény. Střetl jste se přímo jak se subjektem, tak s SCP-030-CS-1. Doufám, že chápete vážnost situace. Budeme hlídat váš zdravotní stav. Váš terénní pobyt je k dnešnímu dni pozastaven. Bude vám přidělena jiná práce. Naší prioritou je vaše zdraví a bezpečí.

SCP-030-CS-LP – 1 – Chápu a beru na vědomí. Ještě něco?

Výzkumník – Dostanete podrobný popis před odchodem. Vaše osobní věci vám budou poslány do vašeho nového dočasného umístění.

SCP-030-CS-LP – 1 – Dobrá, jdu sepsat hlášení.

[KONEC ZÁZNAMU]

SCP-030-CS-LP–1 vykonával pomocné práce jako přepisovatel textů a samostatná úklidová jednotka. Nepřišel do kontaktu s žádnými dalšími výzkumníky nebo jiným personálem. Po 361 dnech byl zproštěn zařazení. Jako důvod byla uvedena smrt subjektu, se kterým se střetnul. Jako následek byla zaznamenána zástava srdeční činnosti.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License