SCP-030
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-030

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-030 musí být drženo v Oblasti-17 uvnitř modifikované humanoidní zadržovací cely. Její vybavení musí být přizpůsobeno vzrůstu objektu, například vhodně upravený pracovní prostor a židle. Osvětlení uvnitř cely může být objektem upraveno až na 2000 lumenů za pomoci stmívače. Dojde-li k potřebě znehybnit SCP-030, má personál možnost vypnout světla a zatáhnout zatmívací závěsy. Personál má přístup ke standardnímu vybavení pro noční vidění.

SCP-030 může zažádat o materiály k vlastnímu výzkumu každých 90 dní. Všechny materiály, o které si objekt dříve zažádal, musí být zničeny před tím, než budou dodány nové. Všechny materiály musí být posouzeny a zkopírovány jak výzkumníky, tak bezpečnostním personálem. SCP-030 má omezený přístup k moderním vědeckým materiálům a fikce jsou omezeny na díla vydána po roce 1623 n.l. pro zachování integrity jeho vrozených znalostí.

Personál, který si přeje komunikovat s SCP-030 psanou formou, musí podat formální žádost (dokument #030-RS/B) přítomnému vedoucímu výzkumníkovi. Veškerá korespondence musí být uschována. Personál, který si přeje komunikovat s SCP-030 přímo, musí podat formální žádost Správě Oblasti (dokumenty 030-RP/A, 17-030/A) nejméně 30 dní před plánovaným datem konzultace. Všechny rozhovory musí být nahrávány a archivovány. Vedoucí výzkumníci mohou požádat o dočasné vypuštění SCP-030 ze zadržovací cely na maximálně jednu hodinu za účelem průzkumu dokumentů v Oblasti-17, které splňují již zmíněné podmínky. Za žádných okolností nesmí SCP-030 opustit hranice Oblasti-17. Žádosti musí být podány osobně nejméně 30 dní před požadovaným datem průzkumu. Všechna průzkumná vypuštění musí být nahrávána a archivována. SCP-030 bylo vybaveno sledovacím zařízením (evidenční číslo #030-17-1), tudíž informace o jeho přesném umístění v Oblasti-17 jsou vždy dostupné.

Popis: SCP-030 je holé, bezpohlavní našedivělé humanoidní stvoření vysoké 71 centimetrů (28 palců) a vážící 12,70 kilogramů (2 kameny v britském tradičním jednotkovém systému). Jeho kompletně modré oči postrádají zornici i duhovku a podobají se broušeným safírům. SCP-030 má androgynní hlas s výrazným anglickým přízvukem, který v současné době nelze identifikovat jako specifický pro jakoukoli moderní oblast. Je schopné mluvit, číst a psát ve starověké řečtině, latině, italštině, angličtině, španělštině, portugalštině a dalších dvou zatím neidentifikovaných jazyků, které mají dle SCP-030 být zcela běžné. SCP-030 taktéž prokázalo znalosti v oblasti fyziky, chemie, astronomie, matematiky a botaniky, srovnatelné se znalostmi akademika ze 17. století n.l. Kromě toho prokázalo SCP-030 znalosti z těchto oblastí, které se neobjevují v historických záznamech. Díky alternativnímu a neobvyklému přístupu k přírodním vědám, jsou konzultace s SCP-030 pro Nadaci obrovským přínosem.

SCP-030 je aktivní pouze v případě, že se v dosahu 1,5 metru (5 stop) nachází zdroj světla o intenzitě alespoň 15 lumenů. Při nedostatku světla se SCP-030 dostane do nehybného stavu, během kterého ztrácí pojem o vnějším světě a nevykazuje žádné viditelné známky života. 5-10 sekund po vystavení světlu se SCP-030 znovu "probudí", nehledě na to, jak dlouhou dobu strávilo v tomto nehybném stavu. Nezdá se, že by SCP-030 potřebovalo tato období nečinnosti, podobně jako lidé potřebují spánek, naopak samo projevilo touhu zůstat aktivní tak často, jak to jen jde.

Biopsie SCP-030 byla neprůkazná. Ačkoli většina tkáně objetu je tvořena jílem z britských hrabství Kent, Surrey a Velký Londýn, ve stejném vzorku byly taktéž nalezeny stopy mandragory (Mandragora officinarum), hydroxidu sodného, rtuti a lidské krve. SCP-030 vyjádřilo obavy o to, že pokud by na jeho těle byla provedena průzkumná operace k určení způsobu jeho fungování, mohlo by to potencionálně ukončit jeho existenci. Odstraněné vzorky těla SCP-030 se neobnovují a jakékoliv další biopsie jsou zakázány, aby se předešlo narušení integrity objektu. Přesto, že SCP-030 může být zraněno, nezdá se, že by pociťovalo bolest, a jednoduše všechny deformace jeho anatomie přemodeluje do původního stavu. Jak se zdá, SCP-030 nemůže být modelováno přímo lidskýma rukama, avšak jeho povrch není nijak odolný všelijakým nástrojům. SCP-030 nedýchá, nepotřebuje žádnou formu potravy a neprodukuje žádný biologický odpad, ačkoliv občasně žádá o povolení se vykoupat.

SCP-030 samo sebe označuje jménem "Ariel" a opakovaně žádá zaměstnance, aby dělali totéž. Na otázky týkající se původu SCP-030 odpovídá vždy stejnou frází: "Byl jsem požádán, abych zapomněl tento drobný detail z mého život. Hluboce se omlouvám." SCP-030 takto odvětí pokaždé, když otázka zahrnuje jeho původ či stvořitele, a to vždy stejným tónem a ve stejném rytmu. Vzhledem k jeho stavbě a původu se domníváme, že má jeho vznik spojení s Alchymisty z Alagaddy.

SCP-030 bylo objeveno dne 12. 6. ████ během nařízeného archeologického průzkumu v londýnské čtvrti Montlake na místě budoucí výstavby parkoviště. Bylo zakopané přibližně 2,7 metrů (9 stop) v zemi a bylo uzavřeno v malém kamenném sarkofágu. Sarkofág nebyl nijak označen, a poněvadž byly v okolí nalezeny i další hroby, předpokládalo se, že patří mrtvému novorozenci. Během hloubení bylo víko sarkofágu poničeno a SCP-030 bylo vystaveno dennímu světlu. Poté, co sluneční paprsky přišli do kontaktu s SCP-030, objekt se "probudil" z neaktivní fáze a během pár sekund přivítal přítomný stavební tým prostým: "Příjemné odpoledne." Během několika málo hodin byl na místo přivolán člen Nadačního průzkumného týmu, který SCP-030 zadržel bez jakéhokoliv odporu. Všichni svědci byli po podání amnestik propuštěni.

Dodatek 1:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License