SCP-029-CS
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt: SCP-029-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-029-CS je uloženo na podstavci ve vitríně vyrobené z plexiskla o rozměru 2x1x1 metru, ve které jsou vyvrtány díry na vodiče vedoucí z SCP-029-CS. Tyto vodiče jsou dále napojeny na záložní napájecí systém kanceláří v Oblasti-01-CS. Pokud dojde k výpadku elektřiny, je SCP-029-CS využíváno jako záložní zdroj napájení, dokud nedojde k obnově. Každé 3 dny se musí sundat vitrína a SCP-029-CS se musí vybít přiložením kovové tyče, aby náboj nedosáhl kritické meze.

Popis: SCP-029-CS je citron, do něhož jsou zapíchnuty dva hřebíky o délce 6,5 cm, jeden vyrobený z mědi a druhý z lawrencia. Okolo obou hřebíků je obmotán měděný drátek, který je poté veden k vybité ploché baterii, která se neustále nabíjí elektřinou z SCP-029-CS. Z baterie je napětí vedeno do záložního napájecího systému. SCP-029-CS vytváří abnormálně vysoké napětí — kolem 6,3 kilovoltů, přičemž normálně by mělo vytvářet napětí 0,9 voltu.

SCP-029-CS se postupně nabíjí exponenciálně se zvětšující rychlostí. Pomocí série měření byla stanovena kritická mez, za kterou se projevují nežádoucí vlastnosti.
Mezi ně patří:
*Elektromagnetické pulzy o různé intenzitě
*Vyvolání bolesti hlavy a nevolnosti u nadačních zaměstnanců
Proto se SCP-029-CS musí každé 3 dny vybíjet, jinak by byla čtvrtého dne dosažena kritická mez.

Po dosažení kritické meze se SCP-029-CS snaží vybít jakýmikoliv prostředky, tedy i kontaktem s lidskou osobou. Byl zaznamenán případ, kdy SCP-029-CS prorazilo vitrínu, která tehdy byla ze skla a "vydalo" se za nejbližší lidskou osobou. Napadený Dr. ████ na místě zemřel.1

Objevení: SCP-029-CS bylo přineseno v roce 2007 Ondřejem ██████, do █. základní školy ve městě ███████ jako pokus na hodinu fyziky. Poté, co se na sociálních sítích chlubil s fotkou voltmetru, který ukazoval abnormálně vysoké napětí, Nadace uspořádala domovní prohlídku a vzala si SCP-029-CS a deník žákova otce, který v roce 1999 zmizel za neznámých okolností a je spojován s činností organizace Povstání Chaosu. Žákovi a jeho matce byla poté podána amnestika třídy A, viz 029-CS Přepis deníku.

Dodatek SCP-029-CS-01: Josef █████ se pokusil kontaktovat Nadaci, avšak byl vypátrán skupinou Povstání Chaosu a poté unesen. Do roku 2009 se nevědělo, co se s ním stalo (viz. Záznam o Incidentu SCP-029-CS-1)

Záznam o Incidentu SCP-029-CS-1: Dne 22. června 2009, tedy přesně 10 let od chvíle, kdy Josef █████ omylem zabil vysoce postaveného důstojníka organizace Povstání Chaosu, byl objekt SCP-029-CS odcizen z nadačního zadržení a v zadržovací místnosti byla nalezena lidská mrtvola v mírném stadiu rozkladu, vedle níž bylo lihovým fixem napsáno: "Chaos vždy zvítězí nad pořádkem." Poté byla vyslána jednotka MTF Delta-5 ("Front Runners") a úspešně získala objekt SCP-029-CS zpátky do rukou Nadace. Při této misi zemřeli 4 členové jednotky MTF a 15 členů Povstání Chaosu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License