SCP-029
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-029

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-029 by mělo být uchováváno v uzavřené komoře Třídy 5. Přístup k jakémukoli materiálu by měl být omezen. Komotu je nutné uzavřít za třemi vzduchotěsnými uzávěry, aby se zabránilo úniku. Po Incidentu 029-34a by SCP-029 již nemělo být krmeno, jelikož očividně nepotřebuje jídlo, aby zůstalo naživu. Tři členové stráže musí neustále hlídat celu a dva chodbu.

Na stěnách komory by měly být instalovány a trvale zapnuty reflektory. Jednou za měsíc by měla být komora vyčištěna a zkontrolována kvůli defektům.

Za žádných okolností se nesmí SCP-029 setkat s muži. Muži, kteří se setkají s SCP-029, nesmí být zaměstnanci s úrovní prověření 3 a vyšší. Po výslechu bude následovat jejich terminace.

SCP-029 požádalo o:

  • Postel (Zamítnuto)
  • Deku (Zamítnuto)
  • Knihy (Zamítnuto)
  • Oblečení (Zamítnuto)

To je směšné! Dívka nemůže mít ani oblečení? Nejsme zvířata, ať se zahalí! -Dr. Ericka Bodeenová

Doktorko Bodeenová, bylo vám dovoleno dodat oblečení SCP-029. -Dr. Lightová

Na základě incidentu 029-53b si kdokoli, s potenciálním přístupem k SCP-029, musí nejprve prohlédnout Záznam 029-Bodeen jako připomínku možných hrozeb při práci s objekty SCP, zejména pak s SCP-029.

Popis: SCP-029 vypadá jako indická dívka s asijskými rysy. Zdá se, že trpí Alopecií. 80% kůže má zcela černou barvu, zatímco zbytek kůže postrádá melanin a její stav hraničí s albinismem. Oči jsou také černé.

SCP-029 má velký sklon k zabíjení a ukázalo úžasnou schopnost používat jakýkoliv předmět jako zbraň. Má také silnou averzi k tryskající krvi, z toho důvodu raději svoje oběti škrtí. Obratnost a reakční rychlost SCP-029 jsou čtyřnásobné v porovnání s průměrným člověkem. SCP-029 je také velmi odolné vůči poškození jakéhokoliv druhu. Obě tyto nadlidské schopnosti jsou značně zmenšeny v přítomnosti jasného nebo přímého světla, přirozeného, či umělého. Kromě toho se muži v blízkosti SCP-029 stávají oddanými služebníky. Začnou vykazovat silnou touhu zabíjet nebo dokonce zemřít pro SCP-029.

SCP-029 se označuje jako ████████, což lze hrubě přeložit jako "Dcera Temnoty" nebo "Dcera Stínů". Rozhovor s SCP-029 se ukázal jako obtížný kvůli neustálým pokusům SCP-029 zabít nebo si podmanit každého, s kým mluví. Během let strávených v zajetí se tmavé skvrny na kůži zvětšily.

SCP-029 bylo poprvé objeveno Nadací díky agentu pracujícím v indických vesnicích. Pátrání jej dovedlo k malé sektě lidí ve službách Dcery, kteří se označovali jako "Rváči". Několika týdenní vyšetřování potvrdilo, že členové sekty věří, že přicházejí poslední roky "Kali Yuga" a obětováním miliónu životů Dceři Temnoty budou moci povolat svou bohyni a zapříčinit konec světa. Tvrdili také, že přípustné jsou pouze ty oběti, které byly uškrceny. Vyšetřování dovedlo agenta k jejich opevnění v horách, kde našel SCP-029. Díky smrti výše zmíněného agenta [DATA VYMAZÁNA], se povedlo zadržet SCP-029.

Dodatek: Po 7 letech v zajetí začalo SCP-029 vykazovat anomální růst oblastí kůže s černou pigmentací. Když byla na tuto skutečnost dotázána, odvětila, že "její následovníci jsou opět v pohybu". Vyšetřování zavedlo agenty Nadace ke skupince "Rváčů", kteří unikli první razii. Všichni následovníci Dcery Temnot museli být na určitém místě v jeden z jejich posvátných dnů. Toho bylo využito při provedení leteckého náletu. Když padla první bomba, SCP-029 se probudilo a začalo zoufale křičet. SCP-029 křičelo další čtyři hodiny, zvracelo a házelo sebou, protože jsme "zabíjeli jeho lidi." Po provedení výše zmíněné události se růst černé pigmentace zcela zastavil. Po tomto incidentu SCP-029 zdvojnásobilo četnost svých pokusů o útěk. SCP-2820 bylo navrhnuto jako možná forma neutralizace, pokud by se situace zhoršila.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License