SCP-028
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-028

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: V tuto chvíli nejsou potřebné žádné speciální prostředky k zadržení, jelikož SCP-028 nevykázalo žádné změny ve velikosti, pozici či tvaru po celou dobu zadržování, ale přístup musí být omezen. Momentálně je SCP-028 zadržováno v oblasti (Oblast █), protože SCP-028 nelze přemístit žádnými známými způsoby. SCP-028 je zapečetěno v betonové místnosti o velikosti šest (6) x šest (6) x tři (3) metry (dvacet (20) x dvacet (20) x deset (10) stop) s jedněmi dveřmi, s dvěmi (2) ozbrojenými členy personálu umístěnými venku. Pouze autorizovanému personálu je povoleno vystavit se SCP-028 a po celou dobu být udržována extrémní opatrnost. Přestože SCP-028 samotné je neškodné, jeho účinky mohou být pro nepřipravené velmi destruktivní. (Viz dokument EL-028-1125)

Popis: SCP-028 se nachází v opuštěném skladišti u měděného dolu v severním Michiganu. U SCP-028 nelze detekovat fyzickou přítomnost, ale jeho účinek se vyskytuje v krychli velikosti 2,1 m (7 stop) kolem místa, které se považuje za "střed" SCP-028. Všechny formy skenování a testování v oblasti SCP-028 neprokázaly žádné abnormální hodnoty. Přidávání nebo odebírání objektů, či pokusy o odstranění hlíny zpod SCP-028 neměly žádný efekt ani na změnu velikosti či tvaru oblasti účinku SCP-028, ani začátku nebo kvalitě účinku.

Subjekty "vstupující" do SCP-028 jsou mezi třemi (3) až šesti (6) vteřinami zasaženi totální a kompletní znalostí o jakémkoliv předmětu. Tato znalost je dosud kompletně náhodná v jak rozsáhlosti, tak použitelnosti, a někdy není zaznamenána na delší časové úseky. Více "důkladná" znalost má obvykle silnější efekt, s některými případy [VYMAZÁNO: VIZ DOKUMENT EL-028-1125]. Tento efekt lze zažít několikanásobným odchodem z SCP-028 a opakovaným vstupem do něj, ale může mít za následek silné migrény a závratě po dvou (2) vystaveních tomuto efektu.

SCP-028 přišlo do pozornosti Nadace po vyšetřování novinové zprávy místního horníka, který zažádal o patent na návrh reaktoru studené fúze do patentního úřadu Spojených států. Pan ███ prohlásil že to "přišlo jako blesk z čistého nebe!" Po objevu SCP-028 byly noviny a subjekty potlačeny a návrhy reaktoru implementovány v kontejnmentu SCP-1995. Následující testování SCP-028 prokázalo různorodé výsledky.

Dokument #EL-028-1114: Protokol o Částečném Získávání Informací pro 1/5/██ (Poznámka: všechny znalosti jsou perfektní, kompletní a eidetické)

  • Všechny vstupy telefonního seznamu New Yorku roku 1998
  • Jak přestavět interní spalovací motor, aby byl funkční a poháněn lidskou krví, s použitím pouze již existujících součástek. (Poznámka: Celá přestavba zabrala čtyři (4) hodiny, a má větší výkonnost než benzín.)
  • Lokace klíčů pro Buick LeSabre
  • Správná metoda pro vyřešení kolonie Rypoušů.
  • Původ a historie dvanácti SCP objektů. (Poznámka: Hlavní [VYMAZÁNO])
  • Historie rodiny Blackthornových, žijící v Londýně, Anglie.
  • Geologická struktura podzemí v Grónsku, včetně několika neobjevených jeskyní a [VYMAZÁNO]

Dokument # EL-028-1125: Záznam

E-112: Subjekt D-1182 vystaven SCP-028. Subjekt začal plakat a přesunul se do fetální pozice, vykazující známky vysokého rozrušení. Nereagující na dotazování a okolní podněty po několik dní. Propadnul katatonii krátce po tvrzení, že "toto není život". Subjekt upadl do kómatu a zemřel krátce poté. Důvod smrti byl přičten šoku.

E-127: Agent ███████ byl nedopatřením vystaven SCP-028. Agent vykazoval známky náhlého překvapení a zmatení. Když byl Agent dotázán, vyžádal si "moment na urovnání mých myšlenek, prosím". Po několika sekundách se Agent zasmál, zavrtěl hlavou, a vyndal svoji služební pistoli z pouzdra. Poté Agent postřelil a poranil Dr. ████, a zavraždil Agenty ████████ a █████, než byl zadržen. Při výslechu po incidentu se ukázalo že Agent ███████ měl rozsáhlou vědomost tajných aktivit Nadace a několika SCP objektů, kterým nebyl dříve vystaven, včetně SCP-2669.

Jakýkoliv Nadační personál, o kterém bylo zjištěno že vstoupil do oblasti účinku SCP-028, musí být okamžitě zadržen.

Dokument # EL-028-1128: Záznam

Experiment-189: Subjekt D-9843 byl vystaven SCP-028. ████/03/19 11:46

Přezkoumání subjektu poukázalo na abnormální dýchací funkce. ████/03/19 13:37

Dotazovaní ukázalo, že subjekt se naučil, jak recyklovat oxid uhličitý v jeho těle. ████/03/19 17:21

Opakované pokusy naučit této dovednosti ostatní personál třídy D byly neúspěšné. ████/03/24 12:11

Subjekt terminován. ████/07/18 15:03

Pitva neprokázala žádné abnormální formace orgánů. ████/07/18 18:37

Poznámky výzkumníka: Dr. ████████ █████: Vážně, jak to sakra udělal?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License