SCP-027
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-027

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Hostitel SCP-027 (momentálně subjekt 027-02) musí být držen v zadržovací cele o rozměrech 5 m x 5 m se vyvýšenou děrovanou podlahou, připojenou na odsávací systém. Všechna stvoření odstraněna ze zadržovací cely subjektu musí být předána ke kremaci, až na malé množství, které bude zasláno k analýze a pitvě. Zadržovací jednotka musí být denně kontrolována kvůli možnému poškození.

Subjekt 027-02 musí být neustále monitorován nejméně dvěma zaměstnanci. Jakékoliv neobvyklé chování, či projevení známek života na jakékoli části těla subjektu nebo výskyt zvláštních druhů v okolí subjektu musí být ihned nahlášeno personálu s Úrovní 4.

Bezpečnostní personál přiřazen k SCP-027 musí být očkován proti všem patogenům zvířecího původu a musí být ozbrojen uspávacími puškami, s rozkazem ochromit subjekt, bude-li potřeba. Dokud plně neporozumíme potenciálu SCP-027, žádný personál Úrovně 4 a vyšší se nesmí k subjektu přiblížit na méně, než na 200 m.

Popis: SCP-027 je fenomén neznámého původu, který se, jak se zdá, vždy váže pouze na jeden lidský subjekt (momentálně 027-02). Jakožto hostitel SCP-027 je subjekt 027-02 nepřetržitě obklopen hemžícími se škůdci, kteří jsou přitahování k jeho lokaci. Nezdá se, že by subjekt byl jakkoliv schopný ovládat tato stvoření, naopak je občasným cílem útoků některých agresivnějších druhů. Tato stvoření taktéž útočí na osoby, které se přiblíží až moc blízko k subjektu.

Kamkoli se subjekt přesune, během dvou až tří minut se okolo něj začne vytvářet počáteční roj létavého hmyzu, jako jsou komáři či mouchy, tvořící oblak obklopující subjekt. Za nedlouho poté se začnou objevovat lezoucí živočichové (to zahrnuje vši, šváby, červy, pavouky, [DATA VYMAZÁNA], myši a krysy); čím déle se subjekt drží na jednom místě, tím více škůdců se okolo něj začne shlukovat. Při přesunu subjektu na jinou lokaci ho některá stvoření následují, avšak většina se rozptýlí.

Přenos SCP-027 mezi hostiteli byl zaznamenán pouze jednou, a to po smrti prvního známého hostitele, subjektu 027-01 (více informací naleznete v Dodatku 1). Jelikož by SCP-027 mohlo velice pravděpodobně tento jev opakovat po smrti subjektu 027-02, je nutné aby se k momentálnímu hostiteli nepřibližoval žádný vysoce postavený personál, dokud nezjistíme více o SCP-027. SCP-027 se patrně již několikrát přeneslo mezi hostiteli před tím, než bylo zadrženo. Byl zahájen výzkum možných předchozích hostitelů, který předběžně určuje stáří SCP-027 na alespoň ███ let.

Stále se neví, jak přesně si SCP-027 vybírá zvířata či jakým způsobem je láká, ani co přesně SCP-027 je. Předchozí hostitel nikdy nepopsal žádné spojení s jinou sebe-uvědomělou entitou; analýza současného hostitele byla při nejlepším neprůkazná.


Dodatek 1: Časová Osa Důležitých Událostí

██. 4. 199█: Subjekt 027-01 je nalezen v opuštěném skladišti před ███████, ██, které bylo kompletně zamořeno krysami, šváby a dalšími škůdci a je zadržen a označen jako SCP-027. Subjekt je popsán jako běloch ve věku třicet až čtyřicet let, průměrně vysoký, vyhublý, špinavý a pokrytý kousanci, štípanci a škrábanci. Subjekt taktéž vykazuje symptomy zhoršeného mentálního zdraví, stopy po vysokém množství alkoholu a drog a známky dlouhotrvající spánkové deprivace.

██. 10. 200█: Subjekt umírá. Pitva ukázala, že více než 70% těla subjektu [DATA VYMAZÁNA] krysí kolonii hnízdící v břišní dutině subjektu po nejméně ██ generací.

██. 10. 200█: 140 až 150 hodin po smrti subjektu hlásí Strážník K██████ F█████ probuzení s dýchacími problémy způsobené větší mouchou, která vlezla do jeho nozdry (později se ukázalo, že tam nakladla vajíčka). Následné pozorování vedlo ke kategorizaci Strážníka F█████ na subjekt 027-02, předchozího hostitele na subjekt 027-01 a předefinování SCP-027.

[DATA VYMAZÁNA]


Dodatek 2: Přepis Rozhovoru 027-201

Následující rozhovor byl uskutečněn dne ██. 10. 200█, nedlouho poté, co byl subjekt 027-02 identifikován a převezen do zadržovací cely po subjektu 027-01.

Dr. Jameson: Dobré ráno, Strážníku F█████. Jak se cítíte?
Subjekt 027-02: Vyděšený a zmatený. Ale hlavně vyděšený.
J: Pochopitelné….
S: A svědí mě celé tělo. Mám pocit jako bych celou dobu potřeboval sprchu.
J: Ah. Ale ohledně, ahm, vnitřku? Cítíte, jakoby bylo uvnitř něco jinak, jako… něčí přítomnost?
S: [přemýšlí, poškrábe se na zátylku] Ne, neřekl bych. Ničeho takového jsem si nevšiml.
J: Nepocítil jste žádnou změnu od chvíle, co předchozí hostitel zemřel, tedy až na to svědění?
S: Ne, řekl bych, že ne.
J: A co nějaké hlasy či nějaké zvláštní potřeby?
S: [rozrušený] Ne, necítil jsem nic, kromě brouků, co mi lezli po celém těle! Cítím se špinavý a vyděšený a vůbec… doktore, co bude s mojí rodinou? Musíte ze mě tuhle věc dostat, abych je mohl znovu vidět!
J: Sa… samozřejmě. Uděláme všechno co můžeme, abychom z vás 027 dostali. Bože, je… je mi to tak líto, K██████….

Poznámka: Nedlouho po tomto rozhovoru, Dr. Jameson a několik dalších členů výzkumného týmu SCP-027 bylo přeřazeno k projektu SCP-1772.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License