SCP-026
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-026

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-026 musí být bezpečně uzamčeno a zabedněno. Toto neplatí během probíhajícího výzkumu. V budově je nastaven alarm, který upozorní Nadaci při vstupu civilistů či jiných agentur.

Popis: SCP-026 je třípatrová budova státní školy, postavená v roce ████. Má dvě (2) křídla, spojená hlavní halou. Budova byla opuštěna v roce ████, poté, co bylo zjištěno, že se plány budovy neshodují s půdorysem (viz Záznam Rozhovoru 026-01). Nadace byla na SCP-026 upozorněna po několika zmizelých návštěvnících této opuštěné budovy.

Budova vykazuje prostorové anomálie. Vnitřní prostor budovy je mnohem větší, než by se dle její vnější struktury mohlo zdát. Délky chodeb se mění a schodiště tvoří vždy jiný počet schodů. Počet pokojů se pokaždé liší. Všechny pokusy o nalezení konce chodeb skončili neúspěchem. Nouzové východy, které by se měly nacházet na koncích chodeb, vedou do dveří přibližně uprostřed.

ÚPRAVA: Viz Poznámka 026-A

Na vnitřních stěnách budovy se nacházejí graffiti. Většina z nich je zcela normální například znaky gangů, jména a street art. Avšak graffiti občasně mizí a znovu se objevuje na jiných místech. Vše napsané na tabulích a ve školních novinách podléhá stejnému fenoménu. Subjekty nacházejí širokou škálu učeben, od těch obyčejných (matematika, jazyky, biologie atd.) přes komplexnější (kvantová fyzika, otorhinolaryngologie apod.) až po ty více alternativní (████████, eugenika, paleoastronautika atd.). Jeden z výzkumníků nahlásil tabuli, na které bylo detailně popsáno SCP-████, avšak fotografická dokumentace ukázala pouhou prázdnou tabuli (viz Poznámka 026-B). Fráze "Děti dříve zpívaly", se několikrát objevila na různých místech po celé budově. Význam této zprávy zůstává neznámý.

V budově bylo nalezeno několik subjektů v bezvědomí, většinou středoškoláků, mezi dvanácti a osmnácti lety. Byli oblečeni dle školního kodexu přibližně z roku ████. Několik subjektů bylo identifikováno jako dřívější studenti, či učitelé z této školy, kteří zmizeli po ukončení chodu školy (v alespoň jednom případě, až po 10 letech). V tuto chvíli je neznáme, jak se dostali zpět do SCP-026. (viz Poznámka 026-C)

Všechny pokusy o probuzení subjektů provedené v budově byly neúspěšné. Po přesunu z areálu SCP-026 se subjekty ihned samovolně probudily. Po probuzení následuje smrt z okamžité dehydratace, kterou následuje zrychlený rozklad. Zatím nebyly ze subjektů získány žádné užitečné informace.

Subjekty, které usnou v areálu SCP-026, taktéž nejdou probudit, avšak se u nich po probuzení neobjevuje dehydratace ani smrt. Viz Hlášení z Incidentu 026-12.

Poznámka 026-A: Videozáznamy z průzkumu provedeného robotickou sondou prokázaly, že budova se mění na základě změn ve vnímání pozorovatele, nikoliv opravdovým prostorupravujícím fenoménem. Z toho důvodu není momentálně u SCP-026 nutný zásah Mobilní Úderné Jednotky Ró-8 "Roadside Picnickers".

AKTUALIZACE: Další průzkumy ukázaly, že se v SCP-026 opravdu objevují prostorové anomálie. Více informací naleznete v Záznamu Provedených Průzkumů.

Poznámka 026-B: Bylo pozorováno jak obsah některých sešitů, knížek a různých poznámek mizí a následně se objevuje napsaný na náhodných místech uvnitř SCP-026. Uvnitř objektu byly nalezeny nové dokumenty obsahující text z graffiti a učebnic. Při přenášení dokumentů do areálu SCP-026 je nutné postupovat s opatrností.

Poznámka 026-C: Několik zaměstnanců Třídy D, kteří byli dříve vystaveni SCP-026, náhle zmizelo ze zadržení Nadace a následně bylo objeveno uvnitř objektu. Dotyčné subjekty si dříve stěžovaly na sny, podobné těm, které popsal Agent Malek.

AKTUALIZACE: Viz Záznam Rozhovoru 026-08.

Záznam Incidentu 026-12
Během rutinní prohlídky SCP-026 byl Agentem Jonesem nalezen Agent Malek. Nacházel se v hlavní hale v bezvědomí. Pokusy o probuzení Agenta Malka byly neúčinné, a tak byl přesunut do Oblasti-██. Poté, co opustil areál SCP-026, se Agent okamžitě probudil a byl velice rozrušen. Při výslechu uvedl, že snil o školním prostředí. Tyto sny byly pravidlem u všech subjektů, které byly nalezeny v bezvědomí uvnitř SCP-026.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License