SCP-025-SK
hodnocení: +6+x
blank.png

Objekt #: SCP-025-SK

Trieda objektu: Euclid

Špeciálne zadržovacie procedúry: SCP-025-SK je zadržané v Štandardnej Humanoidnej Cele so strešným oknom, televíziou a rádiom v Oblasti-19. Do cely SCP-025-SK nesmie vstúpiť nikto okrem oprávneného personálu a výskumníkov.

Popis: SCP-025-SK je Humanoid ktorý má podobu muža bielej pleti, výšky 185cm a približne vo veku 23 rokov. Na hrudi SCP-025-SK sa nachádza otvor podobný ústam bez pier a jazyka so šírkou 25cm. Tieto ústa sa dokážu roztvoriť až do výšky 40cm. Vo vnútri sa nachádzajú ostré zuby pričom vrchných je 42 a spodných 44. Zuby sú z neznámeho kovu podobnému železu a sú na nich vyryté rôzne obrazce. Hrudný kôš je menší a orgány ako srdce a pľúca sú uložené na iných miestach ako u normálnych ľudí. Po nahliadnutí do vnútra úst SCP-025-SK bolo objavené že vnútro úst tvorí akýsi portál, ktorý sa aktivuje iba ak sú ústa SCP-025-SK otvorené.

Po rozhovore Doktora Crimsona s SCP-025-SK bolo zistené že portál vedie do paralélneho vesmíru Algerion Prime. SCP-025-SK nemôže portál použiť aby sa samo teleportovalo, portál slúži iba na premiestňovanie iných ľudí a predmetov. SCP-025-SK môže ľubovoľne vyvolať a ovládať 2 veľké ruky s doposiaľ neznámou dĺžkou. Ruky nepochádzajú z tela SCP-025-SK a ani z druhej strany portálu, je takmer isté že ruky vychádzajú z vnútra portálu. Tieto ruky slúžia na vtiahnutie objektu do portálu.

SCP-025-SK bolo zadržané dňa 25.7.20██ v malej dedine ███████ Týmom MTF Epsilon-6 v opustenom dome, v ktorom ľudia začali záhadne miznúť. SCP-025-SK zo začiatku kládlo odpor a vtiahlo 2 členov týmu do portálu a 1 zlomilo pomocou rúk z portálu väzy. Neskôr sa SCP-025-SK vzdalo a nekládlo už žiadny odpor.
SCP-025-SK je ochotné spolupracovať iba ak sú mu sľúbené nové CD do jeho rádia.

SCP-025-SK sa neustále snaží skontaktovať SCP-166-CZ tento kontakt mu zatiaľ nebol umožnený z dôvodu nepredvídateľnej povahy SCP-025-SK. Jediný s kým je SCP-025-SK ochotné komunikovať je Dr. Crimson, tvrdi že to je kvôli podobnej povahe a záujmom. SCP-025-SK má veľmi rado hudbu a klasické filmy ktoré sú mu premietané raz za týždeň.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License