SCP-024-CS
hodnocení: +2+x
blank.png
IMG_20190923_103213.jpg

Obrázek SCP-024-CS nakreslený dítětem, které zahlédlo SCP-024-CS.

Objekt #: SCP-024-CS

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Místnost s SCP-024-CS obsahuje 1 odpadkový koš, kontejnery na papír, plast a sklo a popelnici. Místnost je přístupna pouze personálu s Úrovní 4 a vyšší. Každý den musí být do těchto nádob na odpadky vyhazován odpad z kanceláří. Pro tuto práci se obvykle používají zaměstnanci Třídy D. SCP-024-CS je momentálně zadržováno v blízkosti Oblasti-██.

Popis SCP-024-CS je, podle obrázků a popisu nezletilých, fialová průsvitná entita se zelenými vlasy, jejíž velikost zhruba odpovídá velikosti malého dítěte. Nosí na sobě žluté tričko s nápisem. Každá nezletilá osoba vnímá význam nápisu jinak. SCP-024-CS mohou spatřit pouze nezletilí přibližně1 do 10 let. SCP-024-CS má schopnost procházet jakýmkoliv materiálem. Jestliže SCP-024-CS identifikuje nádobu na odpad (popelnice, odpadkový koš, kontejner ale i kbelík apod.) vstoupí do ní. Dále jsou takovéto nádoby označovány jako SCP-024-CS-B. Jakýkoliv předmět, který je vhozen do SCP-024-CS-B se po chvíli objeví obvykle zpátky na místě, ze kterého byl sebrán. Nezletilé subjekty popsaly, že tyto předměty přenáší samo SCP-024-CS2. Je zřejmé, že SCP-024-CS oplývá inteligencí i emocemi3. Zvuky, které vydává SCP-024-CS jsou slyšitelné pro jakoukoliv osobu bez ohledu na věk. Obraz SCP-024-CS nelze zachytit na fotografii ani video.

SCP-024-CS bylo objeveno a zadrženo v České Republice ve městě Ústí nad Labem poté, co si část populace města stěžovala na podivné chování věcí vhozených do odpadkových košů.

Dodatek 024-CS: Záznamy o testování na SCP-024-CS

Test I

Subjekt: D-1332- 20 let muž, SCP-024-CS-B (popelnice), jablko.

Průběh: Subjektu D-1332 bylo přikázáno, aby snědl jablko položené na stole v testovací místnosti a ohryzek z něj poté hodil do do SCP-024-CS-B. Ohryzek jablka se objevil na stole. Subjektu D-1332 bylo přikázáno, aby zkusil vhodit ohryzek znovu do SCP-024-CS-B. Ohryzek se znovu objevil na tom samém místě a hned poté se ozval tichý smích vycházející z SCP-024-CS-B.

Test II

Subjekt: D-4930 12 let dívka, SCP-024-CS-B (odpadkový koš), 1 výzkumný doprovod, zmuchlaný papír.

Průběh: Subjektu D-4930 bylo zdvořile přikázáno, aby vhodila zmuchlaný papír, nacházející se na stole do SCP-024-CS-B. Papír se po vhození objevil na stole. D-4930 se zeptala přítomného výzkumníka, jestli něco neviděl. Po negativní odpovědi, řekla D-4930, že se jí zdálo, že zahlédla něco fialového u stolu.

Test III

Subjekt: D-5561 6 let chlapec, SCP-024-CS-B (odpadkový koš), kbelík, hromada barevných zmuchlaných papírů, 1 výzkumný doprovod.

Průběh: Subjektu D-5561 byl zdvořile požádán, aby vhodil papír do SCP-024-CS-B. Papír se objevil zpátky mezi ostatními. D-5561 zvážněl a řekl: "V tom koši bydlí bubák." Po otázce, jak vypadá, popsal D-5561 SCP-024-CS: "Takový fialový bubák, má žluté oblečení a léta hodně rychle." Dále bylo D-5561 zdvořile přikázáno, aby vhodil papír do kbelíku. Po vhození zůstal papír uvnitř. D-5561 měl tento pokyn několikrát zopakovat. Po 7. vhozeném papíru do kbelíku řekl D-5561: "Ten bubák je smutný. Chce, abych ty papírky házel k němu." Subjektu D-5561 bylo řečeno, ať tuto entitu neposlouchá a hází papíry dál do kbelíku. Po 9. papíru se D-5561 viditelně lekl a utekl k doprovodnému výzkumníkovi. Na dotaz co se stalo odpověděl D-5561: "Ten bubák si vlezl do kbelíku."

Test IV

Subjekt: D-4762 31 let žena, D-4763 29 let muž, červený odpadkový koš, modrý odpadkový koš, SCP-024-CS-B (zelený odpadkový koš), D-5546 9 let dívka, kancelářský odpad

Průběh: SCP-024-CS-B bylo postaveno mezi dva zbylé koše. D-5546 byla posazena na židli naproti SCP-024-CS-B. D-4762 a D-4763 byli donuceni, aby házeli střídavě odpad do červeného a modrého odpadkového koše. D-5546 po chvíli upozornila na SCP-024-CS, které vystoupilo z SCP-024-CS-B. Pospala jej podobně jako D-5561 z předchozího testu a doplnila, že má na sobě tričko s nápisem "Bububu!" Dále popsala, jak se dívá na oba zbylé odpadkové koše a začíná rozpočítávat. D-5546 rozeznala básničku na rozpočítávání jako "U potoka roste kvítí." Poté, co SCP-024-CS dokončilo rozpočítávání, zasmálo se a vstoupilo do červeného koše. Tento koš začal projevovat anomální chování.

Poznámka: Od 25/09/201█ je jakékoliv testování na SCP-024-CS přísně zakázáno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License