SCP-024
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-024

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli své povaze, SCP-024 nemůže být přemístěno ze své zabezpečené lokality, tudíž bezpečnostní prvky musí být umístěny na místě. Ke skrytí jeho lokace je použito pět (5) replik, které jsou postaveny okolo SCP-024, a které vypadají naprosto identicky. Těsná zabezpečená oblast musí být v areálu SCP-024 vždy v dobrém stavu spolu se samostatnými bezpečnostními týmy, které střeží SCP-024 a jeho repliky. Žádný z těchto týmů, kromě jejich velitelů, nebude o lokaci SCP-024 informován. SCP-024 musí být zabezpečeno magneticky zapečetěnými, proti-výbušnými dveřmi a také opevněnými zdmi k zamezení neoprávněného přístupu.

Za žádných podmínek nesmí žádný bezpečnostní či výzkumný tým do SCP-024 vstoupit. Pouze personál třídy D je povolen vstoupit, a to striktně pouze kvůli výzkumným účelům. Všichni výzkumníci by měli pozorovat a experimentovat s SCP-024 ze vzdálené observatoře. Jakýkoliv personál pokoušející se opustit tuto observatoř nebo vstoupit do SCP-024 bez předchozího oprávnění od výzkumníka úrovně 4 musí být okamžitě zadržen, přičemž je povoleno ho i terminovat.

Pokud dojde k narušení zadržovací oblasti, či je SCP-024 zkompromitováno, musí se celá oblast vyhodit do povětří skrze speciální demoliční výbušniny rozmístěné v okolí areálu.

Popis: SCP-024 je opuštěné nahrávací studio, které bylo jednou vlastněno █████████. Nicméně samotné SCP-024 bylo opuštěné už od roku 19██ a není jasné, zda se jeho speciální vlastnosti projevily před nebo až potom, co se stalo opuštěným. SCP-024 se nachází v srdci █████████, ██████████, a původně bylo objeveno skupinou nezletilé mládeže, která se do opuštěné oblasti pokusila vloupat. Samotné svědectví "výherkyně", když se sama obrátila na policii, bylo dostatečným důvodem k zadržení SCP-024.

Po vstupu do SCP-024 jsou návštěvníci ihned přivítáni neznámým moderátorem, který komunikuje skrze interkom a je schopen poslouchat a rozumět hlasům lidí uvnitř SCP-024. Moderátor informuje "soutěžící", že se účastní soutěžní show, ve které výherci získají báječné ceny, ale také je varuje předtím, že je tato soutěž extrémně nebezpečná a že poražení nikdy neopustí SCP-024. V této chvíli moderátor přednese rozhodnutí, zda zůstat či opustit SCP-024. Soutěžící tedy pokračují v soutěži, zatímco ti, co odmítli jsou okamžitě vykázáni z SCP-024 a už nikdy do něj nesmí vstoupit, navíc je vstup chráněn neproniknutelnou, neviditelnou bariérou.

Tehdy se soutěžící seznámí s opravdovou hrou. Styl, kompozice a vzhled hry se po každém jednotlivém hraní mění, ale hra je vždy soustředěna okolo dlouhé a komplikované překážkové dráhy, kterou se soutěžící musí vždy řídit. Pravidla jsou také různá. Některé hry dovolují pouze jednoho výherce, zatímco ostatní pobízejí k výhře hry vytvářením týmů. Dost často jsou překážky rozsahově v těchto hrách od neuvěřitelně bezpečných po extrémně nebezpečné a život-ohrožující. Jak se soutěžící pokouší vypořádat se tratí, tak se ozve i moderátor, který je informuje o jejich stavu a dost často je během hry aktivní, rozdává rady, vede konverzace se soutěžícími a přidává nová pravidla. Po pokrocích ve hře se překážky znatelně stávají více nebezpečnými a obtížnými k překonání a není překvapující mít celý bazén soutěžících, kteří podlehli těžkosti překážkové dráhy. Pokud takováto událost nastane, moderátor vyjádří svůj smutek z nedostatku výherce a SCP-024 se vypne, a znovu se spustí pouze tehdy, když vstoupí nová várka soutěžících.

Jakékoliv pokusy o "porušení pravidel", jako například napadení ostatních soutěžících a úmyslné vyhýbání se překážkám, jsou trestány extrémním násilím. Moderátor si předvolá problematického soutěžícího a ten bude rychle a působivě vyhnaný "obránci studia". Tito obránci studia se okamžitě po přivolání moderátorem zhmotní a zmizí, když už je nejsou potřeba. Soutěžící se poté stane navždy nezvěstným.

Když je určen výherce, tak on/ona náhodně dostane velkolepou cenu. Kterýkoliv ze soutěžících, kteří přežili trať, ale prohráli, budou ihned označeni za poražené moderátorem. Světla se vypnou a výherce se okamžitě objeví venku z SCP-024 s jeho/její cenou, zatímco poražení se kompletně vypaří.

Avšak ten nejzáhadnější aspekt SCP-024 je to co nastane po každé soutěži, z ničeho nic se ve schránce, která je u hlavního vchodu SCP-024, objeví VHS kazeta, a nebo DVD. Na nahrávce je celý záznam soutěže, která se předtím odehrála, i když výherci tvrdí, že uvnitř SCP-024 nikdy neviděli žádnou kameru nebo nahrávací zařízení. A co je ještě divnější je to, že během soutěže je možné vidět v pozadí studia živé publikum, které povzbuzuje soutěžící. Ovšem výherci opět tvrdí, že žádné takové publikum neviděli během toho, co byli uvnitř SCP-024.

Dodatek 1: Zatím není list cen pro výherce limitován, ale obsahuje: peněžní ceny, elektroniku, různé spotřebitelské zboží, auta, sběratelky, plně zaplacené zájezdy do různých zemí a [DATA VYMAZÁNA]. Po blízkém prozkoumání cen je potvrzené, že jsou zcela pravé a nemají vůbec žádné neobvyklé schopnosti či vlastnosti. Zdá se, že ani neexistuje žádný vzorec, pro to, jaké výhry budou.

Dodatek 2: Při pokusu o zachycení toho, kde se nacházejí "poražení", byly umístěny GPS lokátory na subjekty D-124 až po D-135, kdy Skupina D245 byla poslána do SCP-024. Když se poražení vypařili, všechny signály z lokátorů byly ztraceny. Ať už je to kvůli tomu, že byly zničeny anebo, že poražení byli odneseni do oblasti, ve které se nedá jejich poloha zjistit skrze GPS, v tuto chvíli není známo.

Dodatek 3: Moderátor, který v SCP-024 žije se zdá býti vědom a vnímá události, které se dějí mimo areál. Během testu se skupinou D523, která se skládala pouze z Dr. ████████, se moderátor velice zajímal o konverzaci s Dr. ████████. Analýza konverzací prokázala, že velká většina subjektů je soustředěných okolo pop kultury a informacích vysílaných skrze televizi, naznačující, že má SCP-024 jaksi přístup k vysílání televizních signálů. Odříznutí veškeré elektřiny či odstranění všech potencionálních bezdrátových přijímačů nějak samotné SCP-024 neovlivňuje. Když bylo jasné, že žádní další soutěžící nepřijdou, tak moderátor slušně požádal Dr. ████████ o odchod z SCP-024 a navrhl, aby se vrátil s více soutěžícími.

Dodatek 4: Obránci studia, které moderátor používá k prosazení pravidel, se po každé soutěži vždy liší, tak jako samotná trať. Pokud se objeví, tak jsou obránci vždy slušně oblečení tak aby to sedělo s námětem překážkové dráhy. Jediné vlastnosti, které mají všichni obránci společné jsou ta, že sdílejí lidskou podobu, znenadání se objevují a mizí, mají nadlidskou sílu a tvář mají zakrytou maskami anebo helmami. Jenomže, výherci tvrdí, že obránci neměli žádný zdánlivý tvar či formu uvnitř SCP-024, namísto toho vypadali jako obří stínové postavy, které pohlcují již zmíněné problematické soutěžící.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License