SCP-023-CS

hodnocení: +21+x
blank.png
SCP-023-CZ

SCP-023-CS

Objekt #: SCP-023-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-023-CS je drženo ve standardní zadržovací cele v Humanoidním křídle Oblasti-91. Subjekt má zakázáno používat své schopnosti mimo účely testování pod hrozbou terminace. Kontejnment SCP-023-Ω-CS sestává z opancéřované zadržovací cely v suterénu Oblasti-91, kde je subjekt držený až do doby, než doroste do přílišné velikosti a je třeba, aby došlo k události Gama-Petrklíč.

Každé tři měsíce je SCP-023-CS dovoleno setkat se s SCP-023-Ω-CS, aby mohlo dojít k události Gama-Petrklíč. Pokud během takového setkání nedojde k události Gama-Petrklíč, je nutné okamžitě kontaktovat oblastního ředitele.

Popis: SCP-023-CS je žena evropského původu, jež se sama označuje, jako Simonne Varcoová. Subjekt je velmi schopný telekinetik s neustále se zvyšujícím potenciálem. Pokud uplynula delší doba od poslední události Gama-Petrklíč, zesílí schopnosti subjektu natolik, že terminace subjektu střelnou zbraní již téměř není možná.

Označení SCP-023-Ω-CS popisuje entitu, která je s SCP-023-CS provázaná. Toto stvoření dokáže měnit tvar, ovšem většinu času připomíná amorfní seskupení černé neodráživé látky, nebo na sebe bere podobu různých divokých zvířat skládajících se rovněž z tohoto materiálu. Veškeré pokusy o výzkum tohoto materiálu byly neprůkazné, včetně analýzy chemického složení, zátěžového testu, či reakce s jinými látkami. Tato entita není považována za uvědomělou.

Podobně jako u SCP-023-CS, i SCP-023-Ω-CS roste neustále na síle a objemu s uběhlou dobou od poslední události Gama-Petrklíč. Zatím není známo, jakým způsobem je SCP-023-Ω-CS schopno vycítit SCP-023-CS, ovšem experimenty provedené na obou subjektech ukázaly, že nehledě na pokusy o utajení informací o lokaci obou subjektů, obě SCP vždy věděla, kde se druhý subjekt nachází, a pokud jim to bylo dovoleno, jeden druhého vyhledaly a pokusily se o vzájemné zničení.

Gama-Petrklíč označuje událost, při níž je SCP-023-CS terminováno. Pokud k takové události dojde a subjekt zemře, nehledě na způsob smrti upadne SCP-023-Ω-CS do stavu bezvědomí a ztratí veškerý objem, jež za života nabíralo. Po uplynulé době zhruba jednoho týdne se SCP-023-CS opět oživí. Od roku 2011, kdy si Nadace poprvé všimla SCP-023-CS, došlo k události Gama-Petrklíč již osmačtyřicetkrát.

Dodatek 023-CS.001: Rozhovor z 12. dubna 2011

Dodatek 023-CS.002: Zpráva Dr. Vávry

Dodatek 023-CS.003: Rozhovor z 5. června 2011

Dodatek 023-CS.004: Incident z 5. června 2011

Dodatek 023-CS.005: Rozhovor z 12. června 2011

Čeká se na další vývoj událostí.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License