SCP-023
hodnocení: +2+x
blank.png
scp-023.png

SCP-023 držené v dočasném kontejnmentu během úniku z kontejnmentu SCP-███

Objekt #: SCP-023

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-023 musí být drženo v Zadržovací Jednotce o velikosti 5 x 5 metrů. SCP-023 musí být drženo v zazděné křižovatce dvou (2) chodeb v Oblasti-██, s alespoň třemi (3) metry místa do všech směrů a falešnými dveřmi ve třech (3) ze čtyř (4) směrů spolu se skutečnými dveřmi. Bezpečnostní kamery musí být umístěny a udržovány nad všemi čtyřmi dveřmi.

Oční důlky SCP-023 musí být neustále vyplněny kulatými výplněmi z tvrdé gumy. Oční výplně musí být měněny, neboť degradují. Degradaci lze pozorovat podle měření svítivosti "hoření" v očích. Svítivost vyšší než 12 Kandel vyžaduje aby se výplně vyměnili do dvanácti (12) hodin. Oční výplně se musí vyměňovat jednotlivě a pouze po západu slunce. Zaměstnanci se nesmí nikdy dívat do očních důlků SCP-023.

Po Incidentu 023-27 se nesmí žádné odráživé povrchy včetně displejů, monitorů a potřeb pro oči, přibližovat na 30 metrů od cely SCP-023. To zahrnuje monitory propojené s bezpečnostními kamerami uvnitř výběhu. Bezpečnostní personál na pozicích mimo zadržovací chodby se musí držet tohoto pravidla.

Experimentace s SCP-023 byla pozastavena na neurčito.

Popis: SCP-023 je velká, chundelatá psovitá šelma bez pohlaví (přibližně 1.5 metrů v kohoutku) s černou srstí. Má zářivé oranžovorudé oči a nápadné zuby. (viz Záznam o Incidentu 023-26). Pokaždé když osoba naváže oční kontakt s SCP-023, buď ona osoba, nebo člen jejich rodiny zemře přesně jeden (1) rok po ukončení tohoto kontaktu. Výzkum metody výběru je nekompletní kvůli délce trvání experimentů, ale zdá se, že čím větší rodinu subjekt má tím se snižuje šance na jeho vlastní smrt, avšak vzorec, nebo preference mezi obětmi nebyly nalezeny. To možná indikuje, že oběti SCP-023 jsou vybírány náhodně, ale je neznámo zda tato selekce probíhá na konci, nebo na začátku jednoročního období. Pokusy o terminaci jednotlivce, který pohlédl do očí SCP-023 a celé jejich rodiny před koncem jednoroční lhůty skončily [DATA VYMAZÁNA].

Pitvy jedinců zabitých efektem SCP-023 se zvenčí zdají nedotčené, avšak jejich vnitřky byly 'naplněny'stlačeným popelem, včetně, ale ne pouze orgánů a oběhového systému. Svalovina, kosti a mozková tkáň vykazují známky vystavení teplotám nad ██°C.

Pokud není zadrženo v prostředí, které alespoň vzdáleně nepřipomíná "rozcestí", projde SCP-023 zdmi a bude hledat vhodnou lokaci, přičemž spálí všechen materiál, kterým projde.

SCP-023 bylo poprvé zaznamenáno Nadací když zaútočilo na kostel v ███████ a na lidi uvnitř, přičemž zabilo █ civilních obyvatel a [VYMAZÁNO] jako výsledek očního kontaktu. Při následném získávání SCP-023 byly všem svědkům a přeživším obětem podány amnesiaka Třídy-B. Incident byl zakryt jako případ žhářství.

Dodatek 023-001:
SCP-023 uniklo z kontejnmentu dne ██/██/████, prošlo skrz stěnu své cely (Incident 023-01). SCP-023 bylo později nalezeno na křižovatce dvou (2) chodeb v Oblasti-███. Agent █████ poznamenal podobnost mezi SCP-023 a [VYMAZÁNO]. Speciální Zadržovací Procedury pro SCP-023 byly upraveny. Výzkumný asistent ███████ byl potrestán za nedbalost.

Dodatek 023-002:
SCP-023 je od svého příchodu do Nadace, dne 10/12/██94, zodpovědné za smrti ███ zaměstnanců a ██ civilních obyvatel.

Dodatek 023-003:
Žádost o překlasifikování na třídu Keter čeká na schválení.

Dodatek 023-004:
Vzhledem k tomu, že obě anomálie sdílejí specifické umístění, destruktivní schopnosti a psovitou podobu, je možné, že SCP-1111-1 může být variantou stejného fenoménu jako je SCP-023, nebo naopak. Probíhá vyšetřování ohledně původu obou anomálií. Vzhledem k nemožnosti chycení SCP-1111-1 pro studium se vyšetřování aktuálně zaměřilo na SCP-023.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License