SCP-021
hodnocení: +2+x
blank.png
021-new.jpg

SCP-021 na subjektu D-124 (subjekt zemřel)

Objekt #: SCP-021

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-021 je závazný parazit lidského těla. Omezovat ho tedy není o nic těžší než omezovat dospělého člověka. Stačí obyčejná kamera. SCP-021 se v současné době nachází v cele 217-A na subjektu D-139. Hostiteli SCP-021 mohou být pouze pracovníci třídy D. Po dobu trvání přepravy SCP-021 je subjekt uvolněn z měsíční terminace personálu třídy D.

Popis: SCP-021 má podobu velkého, vysoce detailního tetování draka v orientálním stylu, zabírajícím přibližně 0,8 m2 kůže. Toto tetování se může pohybovat po kůži hostitele a obecně se chová jako normální zvíře, ale pouze ve 2D prostoru. Pohyb tetování způsobuje, že hostitel neustále cítí bolest připomínající laserové odstraňování tetování, ale ve větším měřítku. Organismus tráví většinu času na hrudi nebo v její blízkosti. SCP-021 nevykazuje žádné známky inteligence. SCP-021 cítí pouze hlad a potřebu pohybovat se. Pokusy o měření inteligence dvojrozměrného stvoření byly doposud neprůkazné.

SCP-021 jí pouze pigmenty pokožky nositele. To může zahrnovat i melanin, přičemž pak subjekt trpí příznaky vitiliga. Je pozoruhodné, že organismus preferuje jiné tetování před přírodními pigmenty a bude je vyhledávat a konzumovat přednostně. Je třeba poznamenat, že pouze pohyb objektu způsobuje nositeli bolest. Tetovací inkoust obvykle prostě zmizí, když je "pozřen". Organismus udržuje konstantní velikost, a podle všeho nevylučuje odpadní látky. Za hodinu SCP-021 spotřebuje asi 0,6 m2 kůže. Objekt může být "krmen", pokud je na hostiteli (rychle) vytetováno ovoce nebo malá zvířata.

SCP-021 může být přesunuto z jednoho hostitele na druhého různými prostředky fyzického kontaktu s různou pravděpodobností úspěchu. V případě úspěšného převodu SCP-021 jednoduše "přeplave" z jedné osoby do druhé. Sexuální styk se jeví jako nejspolehlivější způsob přenosu, je úspěšný v 93% případů. Vzhledem k silné bolesti, která provází proces, však tato metoda zdaleka není ideální. Obvykle je výhodný kontakt přes dvě otevřené rány. Přenos do mrtvých subjektů je obtížnější, ale má své výhody: SCP-021 není mrtvým tělem ohroženo a nadále může konzumovat pigmentové buňky. Případy přenosu mezi různými druhy nejsou známy. Předchozí experimenty ukázaly, že takovýto přenos je buď nemožný, nebo je pravděpodobnost úspěšného přenosu extrémně malá.

SCP-021 dává uživateli určitou výhodu. Je prokázáno, že tetování urychluje spotřebu a reabsorpci adrenalinu a snižuje hromadění kyseliny mléčné, což zvyšuje sílu, sebedůvěru, posunuje práh bolesti ve stresových situacích a snižuje účinky slabosti a únavy. Kromě toho se zdá, že tetování má pozitivní vliv na imunitní systém hostitele. Agrese hostitele obvykle značně naroste, i když není jisté, zda se jedná o přímý účinek tetování nebo jen o reakci na neustálou bolest.

Symbiotický vztah obvykle pokračuje tak dlouho, dokud nositel dokáže snášet bolest v každodenním životě. Kvůli ní některé subjekty spáchali sebevraždu. Ve vzácných případech nositelé zemřeli na kožní infekce.

Povaha a původ SCP-021 nejsou známy. Záznam přenosu organismu z jednoho do druhého je v utajení stěží proveditelný a SCP-021 může být staré několik set let, ne-li více. Nicméně, SCP-021 je jedním z nejstarších objektů v Nadaci, bylo uloženo po téměř [DATA VYMAZÁNA] let a je zdrojem velkého množství informací. Současný výzkum se zaměřuje především na pozorování vlastností života ve dvou dimenzích.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License