SCP-020
hodnocení: +3+x
blank.png
scp020.jpg

Výrustky SCP-020 v lidském obydlí.

Objekt #: SCP-020

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Vzorky SCP-020 jsou uloženy v několika zapečetěných kultivačních komorách umístěných v zadržovací místnosti uvnitř Zóny biologického výzkumu 12, přístupné pouze přes přechodovou komoru. Živiny jsou dodávány skrz automatizované robotické systémy, neboť kultivační komora musí být neustále zapečetěna.

V komoře jsou umístěny vzduchotěsné obaly s kamerami, které musí být denně kontrolovány pro případná poškození. Veškerý personál, jenž chce vstoupit do zadržovací komory, musí mít s sebou vybavení biologické bezpečnosti páté úrovně. To zahrnuje rebreathery a taktéž je po opuštění komory nutné podstoupit plnou antifungální dezinfekci.

Popis: SCP-020 je rychle se šířící plísňový organismus schopný ovlivnit smysly a chování živých bytostí včetně lidí. Vzorky SCP-020 vykazují neznámou vlastnost, jež způsobuje, že jsou neviditelné při přímém pozorování, dokonce i přes mikroskop. SCP-020 je pro lidi viditelný pouze pokud je sledován přes fotografie nebo videozáznamy.

Jakmile SCP-020 vytvoří kolonii (většinou uvnitř lidských obydlí), začne vyrábět výtrusy, které ovlivňují lidské chování. Ovlivněné subjekty poté zvyšují teplotu a vlhkost svých domovů, aby vytvořili lepší podmínky pro další růst SCP-020. Ovlivněné subjekty se taktéž nezřídka stávají více společenskými a často k sobě zvou známé, což vytváří podmínky pro další šíření organismu. Jelikož jsou jak výtrusy, tak samotná kolonie pro lidské oko neviditelné, plíseň může občas růst přímo na živých objektech.

V momentě, kdy výtrusy a kolonie dosáhnou v domě kritické koncentrace, se začne zdraví ovlivněného lidského subjektu velmi rychle zhoršovat, až nakonec skončí smrtí. Další šíření je pak zprostředkováno zásahem zdravotníků a transportem těla do márnice.

SCP-020 byl poprvé objeven v [VYMAZÁNO], když si tajný agent SCP všiml velice nápadných změn v chování zaměstnanců místní nemocnice. Po vyšetření situace zadržovacím týmem bylo zjištěno, že bylo infikováno takřka ███ civilistů a většina města. Civilisté byli terminováni a město vypáleno pod krycí příčinou bleskového lesního požáru.

Do dnešního dne bylo nahlášeno přes 12 epidemií SCP-020. Aktuálně probíhají vyšetřování příčin těchto epidemií a případných možností prevence.

Dodatek 020-01: Výňatky z audio/videozáznamů Mobilní úderné jednotky Eta-10 při prvním zadržení SCP-020 v [VYMAZÁNO]:

T2-Vůdce: Tým dva se přibližuje k červenému domu.
T2-COM: Rozumím, UAV jedna vidí jednu tepelnou stopu.

T2-Vůdce: Tým dva je na místě, jsme připraveni vs-[nadávka]!
T2-2: Otevírají se dveře!

V tomto bodě se ve dveřích objevila civilistka držící kuchyňský nůž. Videozáznam ukazuje, že takřka dvě třetiny jejího obličeje byly pokryty plísní.

Civilistka: Ah, vítejte, pánové. Chcete si uvnitř trochu vydechnout?
T2-Vůdce: Na zem! Odhoďte tu zbraň!
Civilistka: Ale neblázněte! Pojďte dál a chvilku zůstaňte.
T2-Vůdce: Stůjte na místě! ODHOĎTE TU ZBRAŇ!
Civilistka: My… my jenom chceme návštěvu… Prosím… Pojďte dál.
T2-Vůdce: Odhoďte tu [nadávka] zbraň!

Předpokládáme, že v tomto bodě si infikovaná civilistka všimla T2-4 držícího namířenou zápalnou zbraň, a vyběhla s nožem přímo na členy týmu.

Civilistka: [DATA VYMAZÁNA]
T2-Vůdce: Střílejte, střílejte!

Střelba, křik.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License