SCP-018-CS
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-018-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Veškeré známé vstupy do SCP-018-CS musí být zakryty povrchem identickým s okolní vegetací, aby byly zamaskovány. Jejich úplné zastavění není možné, neboť se neustále obnovují. Jakékoliv zmizení osoby v oblasti Českého ráje musí být utajeno. V případě nálezu zmizelé osoby musí být osoba podrobena výslechu a následně léčena amnestiky.

Popis: SCP-018-CS je částečně zatopený jeskynní komplex nacházející se v Českém ráji v České republice. Do SCP-018-CS se neustále objevují nové vstupy, a to i přes snahy Nadace všechny vstupy zakrýt. Po vstupu do jeskynního komplexu je velmi těžké dostat se ven, neboť chodby v SCP-018-CS se velmi často zasypávají, zatopují, či dokonce mizí. V komplexu se nachází podzemní řeka, není však známo, kam ústí a odkud vůbec teče.

Momentálně Nadace ví o několika desítkách vstupů do jeskynního komplexu, avšak celkový počet je neznámý. Do SCP-018-CS vstupují nejčastěji turisti, kteří objeví některý ze vstupů a rozhodnou se jej prozkoumat. Avšak kvůli povaze SCP-018-CS se velmi málo lidí skutečně opět nalezne.

Dodatek 018-CS-1

Po vyslechnutí několika přeživších bylo zkonstatováno, že 9 z 10 zmizelých nebylo nalezeno a přežili pouze skupiny, avšak nikdy ne jedinci. Na základě tohoto zjištění byl zorganizován průzkum, při kterém byla do SCP-018-CS poslána 5-členná skupina zaměstnanců Třídy-D. Bylo tak rozhodnuto na základě nízké pravděpodobnosti návratu jednotky MTF.

Níže jsou vypsány osobnostní profily každého zúčastněného zaměstnance. Pro přehlednost záznamu byly zaměstnancům přiděleny přezdívky.

Zaměstnanec: D-857
Přezdívka: Admirál
Stručný profil: Muž bílé pleti, 30 let. Bývalý nadační agent.

Zaměstnanec: D-3459
Přezdívka: Bělásek
Stručný profil: Muž bílé pleti, 45 let. Veterán. Po návratu do vlasti skončil na ulici a pokusil se vykrást samoobsluhu.

Zaměstnanec: D-3450
Přezdívka: Babočka
Stručný profil: Muž bílé pleti, 25 let. Bratr Lišaje. Se svým bratrem se pokusili falšovat peníze.

Zaměstnanec: D-3780
Přezdívka: Lišaj
Stručný profil: Muž bílé pleti, 25 let. Bratr Babočky. Se svým bratrem se pokusili falšovat peníze.

Zaměstnanec: D-4021
Přezdívka: Můra
Stručný profil: Žena bílé pleti, 28 let. Pokusila se nařknout muže ze znásilnění.

Aby se mise setkala s co nejlepším výsledkem, bylo skupině poskytnuto veškeré potřebné vybavení a přednáška o potápění. Aby došlo během mise k co nejméně incidentům, byli vybráni zaměstnanci s co nejnižší kriminalistickou minulostí. V důsledku tohoto opatření bylo rozhodnuto, že součástí vybavení budou příruční zbraně.

Průzkum SCP-018-CS zahájený dne 15.10.2020

tree-forest-rock-plant-leaf-flower-1075351-pxhere.com.jpg

Vstup do SCP-018-CS využitý průzkumnou skupinou.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Mise byla zahájena vysazením týmu u jednoho ze vstupů. Po krátkém ujasnění příkazů a kontrole vybavení a spojení, tým vstupuje do komplexu.

Po dobu jedné hodiny tým postupuje chodbami stále hlouběji do komplexu. Během postupu se Babočka a Lišaj pustili do konverzace ohledně Babočky klaustrofobie, která se zvrhla v debatu ohledně sexuálních životů jejich matek. Do debaty se přidala Můra s poznámkou, že jsou bratři, a že mají stejnou matku. Debata byla ukončena velitelstvím.

Tým doráží do místnosti, kterou protéká řeka. Na druhé straně místnosti se nachází chodba. Velitelství se radí, jak má skupina postupovat.

Velitelství: Pokračujte stejným směrem.

Bělásek: Velitelství?

Velitelství: ano, Bělásku?

Bělásek: O jaké chodbě na druhé straně mluvíte?

Velitelství: Přímo před vámi je… tak moment. Teď tam byla chodba.

Admirál: Potvrzuji, byla tam.

Můra: Jak je to možný?

Admirál: Nemáš tušení, co všechno je možný.

Velitelství: Tak klid. Potápět se tak brzo po začátku mise není v našem zájmu. Krom toho nám přístroje neukazují, že by to někam vedlo. Vraťte se stejnou cestou a pokuste se najít jinou cestu.

Skupina se vrací stejnou cestou, kterou přišla.
Bělásek: Velitelství?

Velitelství: Ano, Bělásku?

Bělásek: Vy si vybavujete tuhle chodbu?

Lišaj: Hele, Bělásku, nechceš radši nemluvit?

Velitelství: Ticho, Lišaji.

Bělásek: Je tam světlo.

Můra: Možná tam bude nějaký přeživší.

Velitelství: Lišaji, jdeš první.

Lišaj: A to jako proč?

Velitelství: Protože jsme to řekli a protože máš blbý kecy. Bělásek půjde poslední.

Lišaj: Je tu na zemi svíčka, už tu nějakou chvilku hoří.

Admirál: Porozhlídneme se tu.

Babočka: Jsou tu další 2 chodby. V jedný jde vidě-

Můra: ŠŠŠ

V pozadí jde slyšet zvuk připomínající sténání.

Velitelství: Můro, prověř to.

Můra tasí příruční zbraň pomalu kráčí ke zdroji zvuku, vycházejícího z poza kamene u kraje místnosti.

Můra: Je tu chlap!

Tým se srocuje kolem nalezeného muže.

Babočka: Má na hrudníku kámen.

Velitelství: Odvalte ho.

Babočka odvaluje kámen z mužovi hrudi. Muž zasípe po dechu ale zůstává v bezvědomí.

Můra: Přežije to?

Babočka: Jak to mám asi vědět?

Muž chytá Babočku za ruku a snaží se promluvit

Muž: On…

Babočka: Nemluvte, spadl na vás kámen.

Muž: Nee…. On… tu je.

Admirál: Kdo?

Muž: Stín…

Babočka: Lišaji, hoď po mně lékárničku.

Velitelství: Moment, na kameře to vypadá, že má proražený hrudník. Dlouho nepřežije.

Babočka: Velitelství?

Velitelství: Nevíme, co na vás čeká. Nemůžete ho vzít s sebou a nejspíš ani zachránit. Pokuste se ho vyslechnout, dokud ještě dýchá.

Muž: Pro-pro-sím.

Bělásek: Postarám se o to.

Bělásek se snaží z nalezeného muže získat co nejvíce informací, avšak kvůli zdravotnímu stavu muže se nepodaří získat žádné podstatné informace a je proto velitelstvím rozhodnuto, že nalezený muž už není k užitku. Bělásek se dobrovolně ujal nevyhnutelného.¨

Admirál: Babočko, ustup.

Babočka: (k muži) Omlouvám se-

Babočka s odporem ustupuje ke zbytku týmu. Bělásek vytahuje ruční zbraň a odjišťuje ji. Muž v poslední chvíli natahuje ruku a ukazuje do chodby před sebou. Bělásek střílí a tím ukončuje mužův život. Babočka se kouká směrem, kterým muž ukázal.

Babočka: Li-lidi?

//Tým se kouká stejným směrem, jako Babočka.

Admirál: Co to sakra-

Na konci chodby před nimi vyčuhuje ze strany silueta hlavy. Babočka vytahuje příruční svítilnu.
Bělásek: Je to jen šutr…

Admirál: Na to bych nesázel.

Bělásek: Na co jako?

Admirál: Že to musí být "jen šutr".
Velitelství: Tak klid. Na záznamu jsme nic nezaznamenali ale mějte se na pozoru.

Bělásek: Co tím chcete říct?

Velitelství: Tím chceme říct, že nevíme co tam dole je a na co můžete narazit.

Admirál: Jinými slovy, vítej u Nadace SCP, blbe.

Velitelství: Buďte zticha Admirále! Nezapomeňte, za co jste tady. Týme, pokračujte v průzkumu.

Můra: Moment… nebylo nás 5?

Lišaj: Kde je Babočka?!

Tým se rozhlíží kolem sebe a všímají si, že místo chodby, která byla před nimi, je jen stěna.

Lišaj: To… to ne…

Admirál: A je to tu…

Můra: Co je tu?

Admirál: Nechápete to? Tohle nejsou jen tak nějaký jeskyně. Něco tu je. Řekli vám, že přežijete? Bejt váma, tak s tím moc nepočítám.

Velitelství: Admirále! Ještě slovo a svou šanci na přežití ztratíte hned.

Velitelství se snaží zkontaktovat Babočku ale bezvýsledně. Je proto předpokládáno, že je spojení něčím rušeno, nebo je problém na straně Babočkovi vysílačky. Velitelství proto nařizuje týmu, aby pokračovali v průzkumu druhou chodbou. Lišaj chvíli odmítá jít dál, avšak po rekapitulaci jeho možností velmi neochotně odchází společně s týmem.

Tým po několik následujících hodin prochází chodbami komplexu. Konverzace během průzkumu je velmi skromná. Během průzkumu byl několikrát přerušen signál vysílačky jiným neznámým signálem. Zdroj tohoto signálu nebyl nalezen. Předpokládá se, že se mohlo jednat o Babočku, avšak tato teorie nebyla potvrzena. Bylo zaznamenáno několik narušení spojení, avšak téměř nikdy se nejednalo o nic jiného, než o pouhý šum. Nicméně ve dvou případech byla zaznamenána slova "pomoc" a "ztraceni". Velitelství skupině připomnělo, aby se měli na pozoru. Skupina rozestavěla tábor a pokračovala až následující den.

Po následující 2 dny se skupina pohybuje chodbami ve snaze najít východ a během toho získat informace o SCP-018-CS. Během těchto 2 dnů se až na pár slovních incidentů a občasného přerušení signálu způsobem obdobným, jako je uvedeno výše, neděje nic zásadního. Lišaj je po celou dobu velmi nekomunikativní a skleslý. Po těchto 2 dnech skupina doráží do rozsáhlé místnosti.

Velitelství: Dobrá, tady se utáboříte. Admirál si vezme hlídku.

Admirál: Fajn.

Lišaj: (šeptem) Slyšíte to?

Šepot: Ne… ne… ne

Šepot pomalu sílí a přidávají se k němu zvuky, jako když se něco šoupe.

Babočka: NE NE NE

Jdou slyšet 3 výstřely

Lišaj: TO JE BABOČKA!

Velitelství: Lišaji, okamžitě stůj.

Lišaj: Nasrat, nenechám tu svýho bráchu chcípnout.

Lišaj: Kde jsi?!

Babočka: NE!

Lišaj dobíhá k malinkaté chodbě u země, ze které vychází slabé zelené světlo. Těsně než k ní doběhne, vystrčí z díry hlavu Babočka, ale je hned něčím vtažen zpátky. Lišaj se sklání a svítí do chodbičky baterkou. V chodbičce však Babočku nevidí, kvůli zatáčce v tunelu. Lišaj se chystá do tunelu vlézt, ale než to stihne, Babočka se opět objeví. Lišaj jej chytá za ruku a vytahuje jej z tunelu ven.

Babočka se hned po vytažení pouští Lišaje, couvá ke stěně a míří na něj pistolí.

Babočka: Ne Ne!

K Babočce a Lišaji dobíhá zbytek týmu. Bělásek tasí zbraň a míří na Babočku.

Lišaj: █████, to jsem já, ████ (křestní jména).

Lišaj si všímá potrhaného a zakrváceného oblečení, intenzivního třesotu a celkového stavu Babočky. Proto si kleká a pomalu se k Babočce blíží. Babočka uchopuje zbraň silněji. Lišaj postupuje a nakonec Babočku obejme.

Babočka pouští zbraň na zem, ale stále se třese. Z jeho očí se hrnou slzy.

Bělásek sklání svou zbraň. Zbytek týmu jde blíž. Lišaj se Babočky ptá na otázky ohledně zdravotního stavu a pokládá mu otázky odpovídající situaci. Odpovědí je mu pouze "Ne". Celý tým se nakonec přesouvá zpět k rozdělanému táboru.

V táboře je Babočce poskytnuto jídlo a vše potřebné. Celý tým, krom Běláska, vyjadřuje radost nad návratem Babočky. Babočka se po nějaké době přestává třást, ale stále říká pouze "Ne".
Velitelství: Lišaji, pokud ještě jednou neuposlechnete náš rozkaz, necháme tě tam.

Lišaj: (opovržlivě) no jo..

Velitelství: Babočko pokud se vrátíš, budeš podroben výslechu.

Bělásek: Ten vám toho neřekne.

Lišaj: Nejsi snad rád, že je zpátky?

Bělásek: Může si za to sám.

Lišaj: Jak to můžeš říct?

Bělásek: Opustil skupinu. Může být rád, že je na živu.

Velitelství: Tak dost. Dávejte si pozor. Ačkoliv nemáme hmotný důkaz, máme víc než pádný důvod předpokládat, že tam dole nejste sami. Jestli tam s tím chcete zůstat, tak pokračujte v hádkách.

Následující hodina je věnována pokusům o získání informací od Babočky. Ačkoliv byl Babočka schopen říci jen jedno slovo, bylo zjištěno, že přežil díky praskacím svítícím tyčinkám, které mu poskytly alespoň omezený zdroj světla. Baterie ve všech svítilnách měl vybité a byly mu proto poskytnuty náhradní baterie od zbytku týmu. Velitelství poté nařizuje týmu, aby si odpočinul.

Po několika hodinách se tým budí a po zabalení tábora a menší přípravě, tým pokračuje v průzkumu a hledaní cesty ven.

Tým po několika hodinách doráží do místnosti, kterou protéká řeka.
Velitelství: Dobrá, tady si odpočinete.

Lišaj: Nezdá se vám tohle místo nějak povědomý?

Admirál: Tak moment… ta řeka…

Můra: Ta chodba, kterou jsme přišli, neni to ta chodba, co nám hned první den zmizela před očima?

Velitelství: Potvrzuji, nacházíte se v té samé místnosti, jako první den.

Admirál: To je blbej vtip. Několik dní tu chodíme v kruhu.

Velitelství: Jestli si chcete stěžovat, Admirále, tak stačí slovo a můžete to otočit a hledat si cestu ven sám.

Admirál:

Velitelství: Výborně. Tentokrát chybí chodba na druhé straně. Data na přístrojích se změnila. Odpočiňte si a připravte si vybavení. Budete se potápět.

Tým se připravuje k zahájení ponoru a přibližně po hodině odpočinku a příprav klesají pod hladinu řeky.

Tým plave 20 minut po proudu řeky. Po těchto 20 minutách velitelství informuje tým, že dle dat by měli být blízko jednoho ze vchodů.

Po dalších 10 minutách tým doráží k velmi úzké chodbě, pro jejíž proplutí je nutné jít po jednom a s vybavením před sebou, aby bylo možné proplavat.

Velitelství: Fajn, Bělásek to proplave první. Babočka půjde poslední.

Babočka: Ne, ne, NE!

Lišaj: Proč by jako měl jít poslední?

Velitelství: Z vás všech má nejmenší šanci, že to proplave. Jestli se tam zasekne nebo zpanikaří, jsou všichni za ním mrtvý.

Admirál: Odkdy vám záleží na životech Déček?

Velitelství: To že jste Třída D ještě neznamená, že vás necháme umřít zbytečně.

Po ujasnění rozkazu Bělásek proplouvá chodbou.

Bělásek: Jsem na druhý straně, může další.

Tímto způsobem proplouvá také Admirál a Můra. Lišaj před vplutím do chodby připlave k Babočce a přiloží svou masku na jeho.

Lišaj: To zvládneš, brácho.

Lišaj proplavává chodbou a hlásí to Babočce. Na záznamu Babočky je vidět, jak hledí do chodby a váhá.

Velitelství: Babočko, buď okamžitě zahaj průplav, nebo tě tu necháme.

Po této výhružce vyráží Babočka velmi neochotně do chodby.

Na záznamu jde slyšet velmi těžké a trhavé dýchání ze strany Babočky.

Babočka: Ne… ne…

Záznam Babočky se zastavuje na místě. Babočka třese s vybavením, které se nejspíš zaseklo o kámen. Postupně propadá panice a křičí do mikrofonu.

Babočka: NE NE NE!!

//Lišaj okamžitě vyráží k východu z chodbu. Je však zastaven Běláskem. Velitelství odpojuje Babočkův mikrofon a přikazuje Lišaji setrvat na místě. Lišaj se vymaňuje z Běláskova sevření a plave k východu z chodby. Jakmile k němu doráží, svítí do něj baterkou a vidí Babočku zmítajícího se v chodbě v absolutní panice.

Na Babočky záznamu jde vidět světlo z Lišajovi baterky na konci chodby. Babočka je náhle uvolněn. Co nejrychleji dokáže plave vstříc světlu. Jakmile vyplave z chodby, Lišaj jej obejme a upozorní ho na krvácející nohu, na které má rány jako od drápů.

Tým začíná pomalu stoupat k hladině, kvůli dekompresi, a přibližně po hodině postupného vynořování nalézají východ a vyplavávají jedním ze vstupů, který se nachází na dně jezera Věžák.

Tým ukončil misi v původním počtu a krom Babočky bez fyzické a psychické újmy.
[KONEC ZÁZNAMU]
Konečné hlášení: Z původních 5 členů týmu nakonec přežili 3, neboť Můra zemřela na dekompresní nemoc a Bělásek musel být terminován, kvůli agresivnímu chování vůči nadačním zaměstnancům a pokusu o útěk ihned po ukončení mise.
Výsledky mise: Mise téměř jistě prokázala existenci entity SCP-018-CS-1, která dle předpokladů, záznamů a výpovědí zúčastněných zaměstnanců, dokáže manipulovat s prostory jeskyně, narušovat radiový příjem a je velmi nepřátelská.

Dodatek 018-CS-2

D-3450 byla poskytnuta psychiatrická a psychologická léčba, aby mohl být podroben výslechu. Lékaři jej po 4 měsících prohlásili za výslechu schopného. Výslech D-3450 je přiložen níže.

Výslech D-3450 (Babočky) ze dne 28.2.2021

Vyslýchající: Dr. Leon
[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
D-3450 sedí u stolu v místnosti a klepe nohama. Do místnosti vchází Dr. Leon a sedá si naproti němu.
Dr. Leon: Zdravím vás, D-3450, jmenuji se doktor Leon a měl bych na vás pár otázek ohledně průzkumu SCP-018-CS.

D-3450: Pokusím se vám na ně odpovědět.

Dr. Leon si všímá třesoucích se rukou.

Dr. Leon: Jste nervózní?

D-3450 se podívá na své ruce, schová je pod stůl a zakývá hlavou.

Dr. Leon: Inu dobrá, začneme. Mohl byste mi zkusit sdělit důvod, proč jste odešel od skupiny?

D-3450: To ten muž… ukázal do té chodby, šel jsem se podívat, na co ukazoval.

Dr. Leon: A to vám nepřišlo zvláštní, opustit skupinu?

D-3450: Neopustil jsem-… Byli na dohled. Byl jsem sotva 5 metrů od nich… pak se objevila ta stěna a já… snažil jsem se křičet a bouchat na tu stěnu, ale nejspíš mě neslyšeli… bůh ví, jestli za tou stěnou vůbec byli…

Dr. Leon: Mohl byste mi popsat, co se během těch tří dnů dělo?

D-3450: Když se objevila ta stěna… mohl jsem jít jen jedním směrem… kolem mě bylo jen ticho a tma. Snažil jsem si zachovat chladnou hlavu, ale…

D-3450 se začíná třást hlas.

D-3450: Muselo to nějak vědět, že jsem klaustrofobik… čím dál jsem šel, tím nižší byl strop, tím užší byly stěny, zpátky jsem nemohl… jen dopředu. Začal jsem panikařit a bylo to čím dál horší… začal jsem se plazit, ale ta chodba neměla konec. Chvíli to tak pokračovalo… až do chvíle, kdy mi.. selhala baterka. Všude byla tma a já cítil, jak mě stěny svírají, jako kdyby se na mě mačkaly. Pak přišel ten hlas… našeptával mi.. vzpomněl jsem si na ty svítící tyčinky, ihned jsem jednu vyndal. Než jsem ji prasknul, něco se mě dotklo.. na noze.. hned, jak jsem ji prasknul a získal trochu světla. Zmizelo to.

Dr. Leon: Co zmizelo?¨

D-3450: To je to nejhorší… já nevím…

Dr. Leon: A co bylo pak?

D-3450? Pak?… pak nebylo nic… Takhle to bylo, až než mě našli… 3… ne. ne Ne.

D-3450 se zhluboka nadechuje a vydechuje.

D-3450: 3… dny… pořád dokola…

Dr. Leon: Ale když vás našli, byl jste ranění, poškrábaný, od krve… všude.

D-3450: … útočilo to na mě… vždy, když to mělo- ne. ne… možnost… vždy, když byla pár vteřin tma… snažilo se mě to zabít.

Dr. Leon: Ale co?

D-3450: To já nevím… nikdy jsem to neviděl.

Dr. Leon: Na co jste tedy střílel, když vás našli?

D-3450: Viděl jsem konec tý chodby… plazil jsem se k němu, jak rychle to jen šlo, a v tu chvíli to zaútočilo nejvíc… tahalo mě to zpátky, pralo se to se mnou. Řvalo to na mě mým jménem…

Dr. Leon: Proč jste tyto věci zažil pouze vy? Vyslechli jsme i zbytek týmu a nikdo nic podobného nezažil…

D-3450: Upřímně? Víte jak jsme našli toho chlapa? Jak ho Bělásek zastřelil a já ho chtěl zachránit?

Dr. Leon: Ano, dovedl vás do té chodby, ve které jste zmizel.

D-3450: Přesně… jenomže všude v těch jeskyních byl na zemi jemný prach… nechávalo to za námi, sice matné… ale přece jen stopy… V tu chvíli jsem si to neuvědomil… ale z toho místa, na který ten chlap ukázal, žádný stopy nevedly… jsem si tím jistý…
[KONEC ZÁZNAMU]

Poznámka: Teorie, že v případě SCP-018-CS se nejedná o geologickou anomálii a veškeré akce s ním spojené jsou zapříčiněny entitou SCP-018-CS-1, se prověřuje. - Dr. Leon

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License