SCP-017-CS
hodnocení: +13+x
blank.png

Objekt #: SCP-017-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-017-CS je uskladněno v Oblasti-██. Objekt samotný nevyžaduje zvláštní zadržovací procedury, stačí pouze zamezit přístupu osob dovnitř.

Popis: Objekt je čtvercová plocha o rozloze ███ m2 a obehnaná 4 m vysokými betonovými zdmi, opatřenými o ostnatý drát. Do tohoto prostoru se dá vstoupit přes ocelová vrata, které slouží jako jediný vchod. Na vnitřní straně zdi se dále nachází velké obdélníkové zrcadlo, které nelze dostupnými prostředky poškodit nebo znečistit.

SCP-017-CS nevykazuje anomální vlastnosti, dokud v něm osoba nezpůsobí psychickou nebo fyzickou újmu jiné osobě. V opačném případě se anomální vlastnosti SCP-017-CS aktivují a uvězní pachatele uvnitř. Ostatní osoby mohou kdykoli odejít, jelikož se jim vrata opticky i fyzicky jeví jako otevřené. Pro “zločince” jsou dveře uzavřené a nemůže jimi projít.

Pachatel je uvnitř uvězněn na dobu úměrnou jeho prohřešku. Zároveň pocítí bolest, kterou by měl způsobit své oběti (viz Dodatek D-017-A). Bolest je v plné síle odražená od oběti směrem k útočníkovi, přičemž oběť nepocítí nic. V případě, že útočník použije psychické týrání, tak bude ovlivněna jeho mysl, přičemž oběť se bude cítit stále stejně.

Dodatek D-017-A

Veškeré provedené pokusy probíhaly bez informovanosti obětí. Útočník dostal instrukce a oběť měla za úkol poslechnout jeho příkazy, přičemž oba dostali po testu amnestika, aby se mohl test opakovat.

Záznamy z testování účinků SCP-017-CS:

Test I:

Cíl: Testovací subjekt A (dále jen “útočník”) udeří pěstí do pravého ramene testovací subjekt B (dále jen “oběť”) do ramene přiměřenou silou.

Výsledek: Útočník bezprostředně po úderu pocítil silnou bolest v pravém rameni, přičemž se na něm objeví velká modřina.

Útočník není schopen opustit prostor po dobu 72 hodin.

Test II:

Cíl: Útočník se pokusí rozbít oběti hlavu o zeď.

Výsledek: Po prvním úderu hlavy oběti o zeď, útočník okamžitě padá v bezvědomí na zem. Po prohlídce je odhalena rozsáhlá fraktura lebky. Subjekt zůstává po dobu 18 hodin v bezvědomí, přičemž musí být na místě ošetřeno krvácení do lebky a ošetřená fraktura.

Útočník nemůže opustit prostor po dobu 296 hodin.

Test III:

Cíl: Útočník se pokusí bodnout oběť do břicha nožem.

Výsledek: Útočník umírá, v důsledku poškození jater, žaludku a vnitřnímu krvácení, navzdory okamžité lékařské pomoci.

Měli jsme mu říct kam bodat, aby nám hned nezhebnul… - Dr. Zu Fe ████

Útočníkovo tělo může volně opustit areál.

Test IV:

Cíl: Útočník se pokusí znásilnit oběť.

Výsledek: [DATA VYMAZÁNA].

Útočník je dosud uvězněn v prostoru.

pozn. Doba uvěznění útočníka se blíží k ███ hodinám.

V následujících testech jsou zvoleny formy Psychického týrání, přičemž jako oběti jsou voleny emocionálně slabší jedinci.

Test V:

Cíl: Útočník bude sprostě “nadávat” oběti.

Výsledek: Útočník po chvíli s verbální agresí přestane a začíná pociťovat úzkost a strach. Oběť si nepamatuje, že by na ni útočník mluvil, přesto že jej viděla

Útočník nemůže opustit oblast po dobu ███ hodin.

Test VI:

Cíl: Útočník bude vyhrožovat oběti se zbraní v ruce.

Výsledek: Po ██ vteřinách psychického nátlaku útočník přestal a začal být velice vyděšený. Oběť se cítí v pořádku a nevykazuje žádnou negativní emoční změnu.

Útočník nemůže opustit prostor po dobu ████ hodin.

Test VII:

Cíl: Útočník se pomocí fotomontáže a falešné nahrávky snaží dohnat k přesvědčení, že zabil její blízké.

Výsledek: Poté, co je oběť přesvědčena, že útočník mluví pravdu, se najednou začne cítit normálně a na rozhovor si nevzpomíná. Útočník pociťuje zoufalství, strach a beznaděj.

Útočník nemůže opustit místnost po dobu ███ hodin.

Test VIII:

Cíl: Dohnat oběť k nervovému zhroucení.

Výsledek: Útočník se psychicky zhroutil. Oběť je v pořádku.

[DATA VYMAZÁNA]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License