SCP-016
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-016
 
Třída Objektu: Keter
 
Speciální Zadržovací Procedury: SCP-016 zůstane za každých okolností uzavřeno v místnosti o objemu 5 metrů krychlových. Teplota v místnosti nesmí překročit nula (0) stupňů Celsia. Samotné SCP-016 zůstane za každých okolností v Petriho misce uvnitř zadržovací krychle, pokud zaměstnanec Úrovně 4 nebo O5 nerozhodne jinak. Před i po odebrání vzorků a duplikátů SCP-016 musí být podána úplná dokumentace pokusů s SCP-016. Nesplnění těchto procedur bude mít za následek usmrcení nebo přeřazení ke Třídě D. Povolení odebrat vzorky a experimentovat s SCP-016 podle podmínek zadržení BC L5 může být uděleno pouze oprávněným zaměstnancům.

Pokud SCP-016 i přes dodržení výše zmíněných postupů unikne, vedoucí pracovníci základny zahájí uzavírací a zadržovací plán Kód Sigma. Infikovaní zaměstnanci budou usmrceni přímo v oblasti bezpečnostními silami vybavenými standardní antibiologicko-antichemickou výstrojí MOPP (Mission Oriented Protective Posture). Pokud po 48 hodinách nebude infekce zajištěna, bude odpálena oblastní jaderná nálož. Zaměstnanci zůstavší v oblasti nebudou v žádném případě evakuováni.

SCP-016 je schopno přežít až šest (6) hodin na pevných površích a několik minut ve vzduchu. Bylo potvrzeno, že ultrafialové záření o vysoké intenzitě a koncentrovaný roztok ortho-phtalaldehydu dokáží úspěšně dezinfikovat anorganické povrchy.

Popis: SCP-016 je krví přenosný patogen objevený u horníka v █████, jenž se zranil při práci v hluboké uhelné sloji. Zmíněné zranění se zaneslo uhelným prachem z dolu, čímž pravděpodobně infikovalo dělníka latentními zárodky patogenu. Během několika dalších dní SCP-016 infikovalo zbytek hornické osady, jakož i nouzový tým CDC, který byl na místo vyslán, aby se s epidemií vypořádal. Zaměstnanci Nadace převzali vyšetřování a usmrtili všechny zasažené osoby. Původce infekce byl zajat a důlní šachta byla zavalena pomocí náloží.

Inkubační doba SCP-016 se pohybuje od 24 hodin do dvou (2) let. Její délka závisí na přítomnosti dalších lidských hostitelů v oblasti. První symptomy připomínají nachlazení, např. svědění očí, rýma, kašel a bolesti svalů. Po 48 hodinách nastává druhá fáze choroby, která je charakteristická řízenou formou krvácivé horečky, při které tělo vypustí malé množství krve do plic, kde krev se vzduchem vytvoří aerosol. Během třetí fáze hostitel "praskne a vykrvácí," což se projevuje silným krvácení ze všech tělních dutin včetně nosu, slzných kanálků, konečníku, kožních pórů, úst, močové trubice a (u žen) pochvy. Během poslední fáze krevní tlak naroste do extrémních hodnot: bylo pozorováno projektilní zvracení krve až na vzdálenost pěti (5) metrů. Pokud hostitel přežije téměř úplné vykrvácení, patogen opět vstoupí do latentního stavu a vrátí se do inkubační fáze.

Od neanomálních krvácivých horeček, jako je například Ebola nebo Marburg, se SCP-016 odlišuje nevšední reakce na stres. Pokud subjekt prožije situaci, která mu způsobí stres (např. ohrožení života), organismus začne místo rapidního rozmnožování měnit DNA hostitele a stimulovat buněčné dělení. Významné fyziologické změny nastávají po 24 hodinách, po dvou (2) týdnech nastává úplná rekonstrukce těla. Většina hostitelů tento proces nepřežije, jelikož je pro tělo velmi náročný.1

Zajímavým vedlejším účinkem transformace je zvýšená agresivita. Předpokládá se, že virus tak činí ve snaze maximalizovat své šíření podobně jako vzteklina. Další zajímavostí je, že subjekty, které prošly transformací již neprochází krvácivými fázemi SCP-016. U subjektů infikovaných transformovaným hostitelem byl však pozorován běžný průběh choroby.

Dodatek: Záznam pokusů na transformačních vlastnostech SCP-016

  • Subjekt D-016-1: Zaměstnanec třídy D infikovaný SCP-016. Při prvních náznacích symptomů byla cela subjektu za 24 hodin naplněna vodou. SCP-016 vstoupilo do teratomorfního stavu a změnilo plíce subjektu na žábra. Subjekt přežil další dva (2) týdny, zatímco SCP-016 měnilo jeho končetiny v ploutve, atrofovalo jeho oči a vylepšila jeho sluch na úroveň sluchu kytovce, což mu propůjčilo schopnost echolokace. Subjekt byl usmrcen vypuštěním vody z jeho cely, čímž byl udušen. Tělo bylo později spáleno bez pitvy.
  • Subjekt D-016-2: Zaměstnanec třídy D infikovaný SCP-016. Při prvních náznacích symptomu byla cela subjektu za 24 hodin naplněna vodou. SCP-016 vstoupilo do teratomorfního stavu a způsobilo subjektu závratný růst svalové hmoty a zesílený růst kostí na kloubech prstů. Subjekt se následně pokusil uniknout ze svého vězení probitím se skrz vyztužená ocelová vrata. Subjekt neuspěl a utopil se.

Poznámka: Stejná situace, dva různé výsledky. Zajímavé. - Dr. ████████

  • Subjekt D-016-3: Zaměstnanec Třídy D infikovaný SCP-016. Subjekt býval chemickým inženýrem, ale otrávil svou ženu, když zjistil, že je mu nevěrná. Při prvních náznacích symptomů byla cela subjektu za 24 hodin naplněna vodou. SCP-016 vstoupilo do teratomorfického stavu a subjektu na hrudi vyrostl nezvyklý orgán sestávající z komory a dvou (2) oddělených trubic. Orgán do sebe nasával vodu a rostl, dokud si zaměstnanci Nadace neuvědomili, o co se SCP-016 pokouší, a neusmrtili subjekt zastřelením. Později bylo zjištěno, že orgán obsahoval několik plynových vaků plných kyslíku a acetylenu.
  • Subjekt D-016-4: Zaměstnanec Třídy D infikovaný SCP-016. Subjekt dostal rozkaz soustředit se na tvorbu křídel. Stres nebyl aplikován. SCP-016 nevstoupilo do teratomorfního stavu. Subjekt vykrvácel během třetí fáze.
  • Subjekt D-016-5: Zaměstnanec Třídy D infikovaný SCP-016. Subjekt dostal rozkaz soustředit se na tvorbu křídel a byl umístěn do truhly z plexiskla zavěšené 305 m nad důlní šachtou. Vně truhly byla umístěna časomíra. Subjektu o ní bylo řečeno, že odpočítává čas do odpojení truhly od závěsného lana. SCP-016 vstoupilo do teratomorfního stavu a subjektu vyrostl na levém zápěstí chapadlovitý orgán podobný snovacím bradavkám pavouka. Subjekt protáhl orgán jedním z dýchacích otvorů v truhle a vytlačil z něj pevnou hedvábí podobnou látku, kterou použil k připevnění truhly k lanu. Subjekt byl usmrcen, když odpočet dosáhl nuly a nálož vybuchla.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License