SCP-015-CS
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-015-CS

Třída Objekt: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-015-CS aktuálně drženo v malém Nadačním zařízení poblíž ██████, ████. Toto zařízení bylo postaveno specificky s cílem zadržování SCP-015-CS. Veškerý personál v oblasti má zakázáno vstupovat do SCP-015-CS.

Ulice Viale del Forte Antenne v Římě byla přemístěna do neanomální lokace jinde ve městě, zatímco zmínky o původní ulici byly vymazány ze všech veřejných dokumentů, které se o ní zmiňovaly. Od zadržení SCP-015-CS nebyla v oblasti pozorována žádná anomální aktivita.

Popis: SCP-015-CS je extradimenzionální portál schopný objevit se kolem osoby, která jde, nebo řídí vozidlo po jakékoliv cestě. Tento portál se dokáže zhmotnit na jakémkoliv místě na světě, ale vždy ústí do stejné lokace - Viale del Forte Antenne, Řím, Itálie. Poté, co se objeví, začne si subjekt všímat toho, jak se před ním země mění na černou kamenitou cestu se stejnou šířkou, jako cesta původní. Okolí v této fázi zůstává stejné.

Chvíli poté, co subjekt vstoupí do SCP-015-CS1, začne si všímat změn v okolí.
Nejdříve se rostliny kolem změní na středomořský typ vegetace a o chvíli později začne teplota a vlhkost vzduchu stoupat, nebo klesat, v závislosti na klimatu oblasti, ze které subjekt pochází. V momentě, kdy subjekt dojde na konec portálu, promění se jeho okolí na výše zmíněnou ulici v Římě a portál krátce poté zmizí.
Pokud žádný subjekt nevstoupí do SCP-015-CS, zůstává anomálie na místě, dokud do ní někdo nevstoupí2.

Zatímco živá organická hmota není tímto způsobem transportu nijak ovlivněna, anorganická hmota prochází procesem transformace do jiné hmoty, která konceptuálně souvisí s prastarým Římem, jeho kulturou, či civilizací.

Objevení: SCP-015-CS bylo poprvé zaznamenáno Nadací dne 14. dubna roku ████, když se v Římě rozšířily zvěsti o cizincích, co do města přicházejí zdánlivě odnikud. Po krátkém vyšetřování a výslechu objevil Agent █████ zdroj této anomálie v ulici Viale del Forte Antenne. Z výpovědi očitých svědků bylo ovšem zjištěno, že většina osob pochází z různých částí světa, což ukazovalo na to, že portál samotný neustále cestuje. Lokace byla uzavřena před veřejností a započal výzkum SCP-015-CS.

Není známo, zda existuje spojení mezi SCP-015-CS a Cura Praetoria Sapientae Occultae.

Záznam událostí: Výtažek ze zaznamenaných průchodů SCP-015-CS.

Datum: 03. 05. 1961

Místo původu: Severní Vietnam

Subjekt: Po svém výstupu z portálu byl subjekt oblečený v šupinové zbroji připomínající brnění římského legionáře. Subjekt u sebe rovněž měl gladius a složený luk s několika šípy v toulci. Z několika dašlích předmětů bylo možné odvodit, že se jedná o zbroj římského centuriona.

Poznámky: Subjekt se zdál zmatený a začal hlasitě protestovat ve vietnmštině, načež byl rychle spacifikován ochrankou. V pozdějším rozhovoru subjekt tvrdil, že je severovietnamský velitel. Zdá se, že jeho osobní věci, včetně jeho uniformy a zbraní, byly přeměněny do svých starořímských ekvivalentů.

Datum: 07. 11. 1980

Místo původu: Alabama, USA

Subjekt: Po posledním incidentu byla kolem ulice postavena dočasná zadržovací zóna. Personál tohoto dočasného zařízení si 07. listopadu 1980 povšimnul zvláštního zvuku přicházejícího z formujícího se portálu. O několik momentů později do místnosti vstoupilo rychlostí 90 kilometrů v hodině procesí 54 koní táhnoucí římský válečný vůz, které poté narazilo do protilehlé zdi místnosti.

Poznámky: Těla čtyř osob byla později získána z místnosti a byla identifikována jako rodina Thomasova z USA. Podle získaných záznamů tato rodina vlastnila automobil modelu Ford Pinto, který odpovídá naměřené rychlosti vozu.

Po několika pokusech o zadržení SCP-015-CS byl objeven způsob, jak udržet portál na jednom místě. Výzkumný tým došel k závěru, že SCP-015-CS vyžaduje, aby skrz něj prošel lidský subjekt, a zdá se být nehnutý, dokud skrz něj někdo neprojde. Tato vlastnost byla využita k udržení SCP-015-CS na jednom místě, kolem kterého bylo následně vybudováno malé zadržovací zařízení.
SCP-015-CS je považováno za zadržené.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License