SCP-012-CS
hodnocení: +10+x
blank.png

Objekt #: SCP-012-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k povaze SCP-012-CS jej nelze přímo zadržet. Omezení spočívá v neustálých opravách, které probíhají v Oblasti-25. Pracovní činnosti vykonávané mimo vnitřní prostory oblasti musí být předem nahlášeny. Všichni pracovníci oblasti musí být seznámeni s dokumentací SCP-012-CS.

Popis: SCP-012-CS je humanoidní entita zbarvená do tmavě zelené barvy. Jeden z pracovníků jej popsal jako “vytlemenou testovací figurínu,” jelikož objekt je 180 cm vysoká hladká postava bez jakýchkoli rysů, vyjma úst, která jsou protažená do mírného úsměvu. Mimo vzhled, veškeré proporce a končetiny odpovídají těm lidským.

“No jestli to má být nějaký pomocník, tak by to mělo radikálně změnit vizáž”
- Agent Krast

Objekt je schopný teleportace na krátkou vzdálenost. Testy prokázaly, že maximální vzdálenost, kterou je objekt schopný překonat pomocí přemístění je 50 metrů. Pokud teleportační vzdálenost nestačí k dosažení cíle, objekt se k cílové destinaci rozeběhne rychlostí přibližně 30 km/h. Jakmile dosáhne požadované vzdálenosti, přemístí se. Z toho lze usuzovat, že SCP-012-CS tento způsob přesouvání z bodu A do bodu B upřednostňuje a nijak jej nevyčerpává.

Veškeré pokusy o vyfotografování SCP-012-CS byly neúspěšné, jelikož se vždy přemístí mimo záběr. Podle povahy objektu lze usuzovat, že tak činí, aby na záběru “nepřekáželo.” Obdobný účinek nastává u videozáznamů.

SCP-012-CS vykonává pomocné činnosti u nejbližší osoby. Pokud dotyčná osoba na něčem pracuje, SCP-012-CS se k ní přemístí a začne pomáhat. Fyzická náročnost, jemnost provedení, komplexnost, žádný z těchto faktorů nemá vliv na to, zda SCP-012-CS bude podpůrnou činnost vykonávat. Objekt dokáže vykonávat fyzicky velmi náročné práce stejně hladce, jako opravy velmi jemných mechanizmů.

Hlavním omezením činností, které entita vykonává, je, že nikdy nebude pracovat samostatně ani práci nedokončí. Vždy bude pouze pomáhat.

Zaznamenané podpůrné činnosti SCP-012-CS:Profese: Uklízeč

Okolnosti: Zaměstnanec měl za úkol vyčistit zadržovací místnost.

Podpůrná činnost SCP-012-CS: SCP-012 se objevilo krátce po zahájení čištění. Z blízkého vozíku si vzalo čistící prostředky a začalo očišťovat kouty cely. Dále spolu se zaměstnancem vydezinfikovali stěny a vytřeli podlahu.Profese: Vědec

Okolnosti: Výzkum mikrobiologického života. Zaměstnanec měl za úkol zkoumat buněčnou strukturu tkání SCP-████.

Podpůrná činnost SCP-012-CS: Když Doktor Hichering začal připravovat výzkumné prostory. Následně se k němu přemístilo SCP-012-CS a začalo očišťovat mikroskopy. Doktor Hichering přinesl testovací vzorky a spolu s SCP-012-CS je vypreparoval kvůli pozorování pod mikroskopem. SCP-012-CS využilo druhý mikroskop a doplnilo poznámky doktora, které se týkaly struktury organel. Včetně zvláštní povahy mitochondriálních tělísek, kterých si Hichering předtím nevšiml. Po ukončení výzkumu SCP-012-CS uklidilo vzorky a následně zmizelo.Profese: Účetní 

Okolnosti: Kontrola Personálních dokumentů zaměstnanců Oblasti-25.    

Podpůrná činnost SCP-012-CS: Dva zaměstnanci Dokumentačního Oddělení Oblasti-25 měli za úkol zkontrolovat tiskovou chybu, která se objevila v několika personálních dokumentech. Jakmile začali zaměstnanci s kontrolou, tak se blízko jejich pozice objevilo SCP-012-CS. Dokumentační pracovníci byli obeznámeni s povahou SCP-012-CS, a tak pokračovali v kontrolách. SCP-012-CS začalo dokumenty kontrolovat také a stejně jako oba účetní roztřiďovalo závadné a nezávadné listiny. Díky tomu byla práce značně urychlena a bylo odhaleno velké množství poškozených listů.Profese: Kuchař 

Okolnosti: Příprava oběda pro Blok 3 Oblasti-25

Podpůrná činnost SCP-012-CS: Když začala příprava občerstvení pro zaměstnance Bloku 3 Oblasti 25, SCP-012-CS se objevilo uprostřed shonu s kuchyni a začalo pomáhat s přípravou pokrmů. Šéfkuchař podle jeho slov ani nemusel verbálně navigovat SCP-012-CS. Autonomně se zařadilo mezi personál kuchyně. Aniž by nějak překáželo, začalo připravovat požadované ingredience, které donášelo na jednotlivá stanoviště kuchyně, zpracovávalo zeleninu a maso, uklízelo znečištěné prostory a dokonce i servírovalo už dokončené pokrmy.Profese: Člen úderné jednotky

Okolnosti: Únik SCP-████ ze zadržovacích prostor.

Podpůrná činnost SCP-012-CS: V [DATA VYMAZÁNA] se SCP-████ podařilo během testů uniknout výzkumníkům. Agent Krast jako člen úderného oddílu měl za úkol ono SCP zadržet. Agent se postavil utíkajícímu SCP do cesty. Těsně před kontaktem se vedle agenta Krasta objevilo SCP-012-CS. Agent nebyl dostatečně obeznámen s povahou této entity, kvůli tomu jej zjevení vyvedlo z míry natolik, že se jinak slabému SCP-████ povedlo srazit jej na zem. Po krátkém souboji, ve kterém pomohlo SCP-012-CS zpacifikovat uprchlé SCP. Agent jej následně odvedl do zadržovací cely, za dozoru SCP-012-CS. Jakmile bylo uprchlé SCP bezpečně uzamčeno, SCP-012-CS zmizelo.

Dodatek 012-CS-1: Po tomto incidentu jsou všichni zaměstnanci oblasti povinni pročíst si dokument SCP-012-CSProfese: Vedoucí oblasti

Okolnosti: Speciální Zadržovací Procedury SCP-012-CS

Podpůrná činnost SCP-012-CS: Nedlouho poté, co bylo SCP-012-CS objeveno, začal vedoucí Oblasti-33 přemýšlet, jak tuto anomálii se schopností volné teleportace uskladnit. Záhy se vedle něj objevilo SCP-012-CS. Vedoucí Archer tvrdí, že od chvíle, kdy se vedle něj SCP-012-CS objevilo, si nic nepamatuje. Poslední vzpomínky podle jeho výpovědi zahrnují mizející SCP a hotový plán, který umožní dlouhodobé zadržení SCP-012-CS. Plán spočívá v přemístění SCP-012-CS pomocnými úkony do značně poškozené Oblasti-25, kde může objekt vykonávat značné množství podpůrných činností.

Dodatek 012-CS-2: Tento incident je ojedinělý. V žádném dalším případě nedošlo při činnosti SCP-012-CS k vymazání paměti ani k úplnému dokončení činnosti samotným SCP. To však lze vysvětlit tím, že SCP-012-CS pouze ponoukalo mysl Vedoucího Archera, jenž by plán sám nejspíš nedokázal vymyslet. Následná ztráta paměti může být způsobena touto mozkovou stimulací.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License