SCP-010-CS
hodnocení: +7+x
blank.png

Objekt #: SCP-010-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-010-CS nikdy nesmí být bez přítomnosti člověka zaměstnance s Úrovní prověření 2. Ve společnosti zaměstnance je mu povolen pohyb po zařízení mimo prostory kontejnmentů. Vedoucí výzkumu Dr. Synetos musí být informován, kdo dělá aktuálně SCP-010-CS společnost. Taktéž musí být informován o skutečnosti, že bylo SCP-010-CS vzato na vyvenčení do okolí Oblasti-██. Není dovoleno se s SCP-010-CS vzdalovat na více jak 200 m od obvodové zdi Oblasti.
Všichni noví zaměstnanci se musí seznámit s dokumentem Dodatek SCP-010-01-CS.

Popis: SCP-010-CS je podle odhadů dvouletá fenka psa neznámé rasy, pravděpodobně křížence, černé barvy. U kohoutku měří 24 cm, dlouhé je od čenichu ke kořenu ocasu 41 cm, ocas má délku 19,5 cm. Je přátelské, nekonfliktní povahy jak při kontaktu s lidmi, tak jinými psy. Je vysoce inteligentní, ale nezdá se, že by jeho inteligence byla anomální. Pokud je ve společnosti lidí, nebo člověku podobné inteligentní entitě nevykazuje žádné anomální vlastnosti. Ty se projeví, pokud zůstane samo zavřené v místnosti nebo se vzdálí od člověka.

SCP-010-CS bylo zajištěno v obytném domě ve městě ████ v České republice. Když jeho vlastník volal na policii, že se mu do domu zdí prohrabal pes. Tento incident byl zaznamenán agentem Nadace a SCP-010-CS bylo zajištěno a převezeno do Oblasti-███. SCP-010-CS na sobě mělo obyčejný kožený obojek s kovovou známkou, na které bylo vyryté jméno „Kira“ a na druhé straně naškrábaný vzkaz „Není ráda sama“. Původ SCP-010-CS není známý.

Pokud SCP-010-CS není v přítomnosti člověka nebo je zavřeno v místnosti, SCP-010-CS začne kňučet. Toto kňučení má potvrzené memetické vlastnosti. Proniká pevnou hmotou více, než by normálně mělo. Každý člověk, který kňučení zaslechne pocítí neovladatelnou touhu se dostat k jeho zdroji a přestane ho zajímat cokoli jiného. Od té chvíle se označuje jako SCP-010-CS-1. Pokud se SCP-010-CS-1 není schopno dostat k SCP-010-CS projevují se na SCP-010-CS-1 známky úzkosti, obav, paniky a smutku a může vyústit do těžké deprese. Zatím nebyl zaznamenán případ agresivního chování. Zvuk si zachovává své memetické vlastnosti i pokud je jakkoliv zaznamenaný, ať už analogicky, nebo digitálně.

Stav, způsobený memetickými vlastnostmi, SCP-010-CS přetrvává do doby, než SCP-010-CS-1 přijde do fyzického kontaktu s SCP-010-CS. Momentálně není známý žádný jiný způsob, jak zvrátit memetické vlastnosti SCP-010-CS, a to včetně amnestik. Po fyzickém kontaktu s SCP-010-CS, který je úměrný době, po kterou SCP-010-CS-1 bylo pod vlivem memetických vlastností SCP-010-CS, se SCP-010-CS-1 vrací do normálu bez jakýchkoliv vedlejších následků.

Pokud se do cca hodiny nepodaří SCP-010-CS svými memetickými schopnostmi nikoho přivolat, začne prozkoumávat své okolí. To vyústí k destruktivní činnosti, které by se daly očekávat od nudícího se psa. Zahrnuje to ohryzávání, hrabání a trhání věcí, nábytku a podobně. V tomto bodě se projevuje druhá abnormální schopnost SCP-010-CS, a to její schopnost proniknout a zničit jakýkoliv materiál. Tato vlastnost s časem sílí. Díky tomu je po několika hodinách o samotě schopno prorazit jakékoliv zabezpečení a jít hledat společnost. Záznamy o experimentech viz Dodatek SCP-010-02-CS.

Po incidentu SCP-010-02-E06-CS Rada O5 až do odvolání zakázala provádět jakékoli experimenty s anomálními vlastnosti SCP-010-CS.

Dodatek SCP-010-01-CS:
Doplňující informace pro personál Oblasti-███ o SCP-010-CS:
Chci, aby si všichni uvědomili, že i když je SCP-010-CS alias Kira velmi přátelský a hravý pejsek, je to stále anomální entita a nesmíme polevovat v zadržovacích procedurách. SCP-010-CS je velice zvědavé a pokud nedáte pozor, zatoulá se a ve chvíli, kdy si uvědomí, že je samo, máme tu de facto proražení kontejnmentu. Memetické vlastnosti SCP-010-CS nepředstavují nebezpečí přímo, ale pokud by zasáhlo stráže nebo personál provádějící výzkum nebo experimenty, mohlo by to skončit nehodami nebo úmrtím. Proto musí personál, který má zrovna na starosti SCP-010-CS dávat pozor.

Dr. Ilay Synetos

Dodatek SCP-010-02-CS: Shrnutí experimentů s SCP-010-CS.
Bylo provedeno několik experimentů s anomálními vlastnostmi SCP-010-CS. Na základě těchto experimentů bylo zjištěno, že memetické vlastnosti kňučení SCP-010-CS mají vliv na jakoukoliv entitu, která je dostatečně podobná člověku v inteligenci a emocionálních reakcích. Memetický vliv přetrvává až do fyzického kontaktu s SCP-010-CS a není momentálně znám jiný způsob, jak jej zvrátit.

Experimenty s destruktivními vlastnostmi SCP-010-CS zahrnovaly uzavírání o samotě v různých typech kontejnmentu. Momentálně není znám materiál, který by časem nebylo SCP-010-CS schopno prorazit. Odolnost materiálu nicméně zpomalí jeho postup. Testované materiály zahrnovaly: dřevěné dveře, železné dveře, zdivo, železobeton, pancéřová vrata, tvrzené plexisklo, tvrzené sklo. V některých případech bylo pozorováno, že SCP-010-CS daný materiál i bez větších problémů konzumuje. To zřejmě vyústilo v incident SCP-010-02-E06-CS. Kompletní záznam experimentů viz dokument Experiment-SCP-010-CS.

Incident SCP-010-02-E06-CS:
Po ukončení experimentů bylo SCP-010-CS vzato na vyvenčení pracovnicí ████████ █████████. SCP-010-CS se začalo vyprazdňovat. To vyústilo k události [DATA VYMAZÁNA]. Následně došlo k poškození vnější zdi a úmrtí ████████ █████████. Stráž hlavní brány, která byla od SCP-010-CS vzdálená asi 300 metrů celou událost opsal jako [DATA VYMAZÁNA]. Na základě tohoto incidentu bylo radou O5 další experimentování s SCP-010-CS zakázáno.

Dodatek SCP-010-03-CS:
Návrh na přehodnocení zadržovacích procedur pro SCP-010-CS mi případá zbytečný, stejně tak jako překlasifikování na třídu Keter.

Všechno poukazuje na to, že když se budeme držet pravidla nenechávat SCP-010-CS samotné a nezamykat ho, není nebezpečné ani anomální.

Dr. Bright

Dodatek SCP-010-04-CS:

Chování SCP-010-CS je vždy veselé a pozitivní. Zdá se, jako by vůbec nemívalo špatnou náladu. Chce si neustále hrát, nechat se chovat, nebo drbat na bříšku. Projevuje na psa nadprůměrnou inteligenci a rádo se učí novým kouskům. Je taky velmi přátelské. Když spatří přicházet někoho, koho nevidělo aspoň 5 minut, je přímo excitované, skáče, snaží se olizovat obličej a projevuje velkou radost, která je až „nakažlivá“. Myslím si, že by stalo za to zjistit, zda nemá skryté anomální vlastnosti. Pozorovaný vliv, který má na psychiku všech, kteří s SCP-010-CS chvíli interagují, by mohl, ale taky nemusel, být přirozeného původu.

Dr. Ilay Synetos

Dodatek SCP-010-05-CS :
Návrh používat nahrávku memetického kňučení SCP-010-CS jako možnou nesmrtící zbraň je zvažován Radou O5.

Dodatek SCP-010-06-CS:
Pokud to nebude nevyhnutelné, SCP-010-CS a SCP-529 se nesmí setkat.

Dodatek SCP-010-07-CS:
SCP-010-CS a SCP-530 se mohou setkat a pod dohledem si spolu hrát. Stále ale platí, že se SCP-010-CS nesmí nechat o samotě a SCP-530 se jako společnost nepočítá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License