SCP-009
hodnocení: +4+x
blank.png
SCP-009.jpg

SCP-009 před zajištěním

Objekt #: SCP-009

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt musí být uskladněn v zamčené nádrži z teplu-vzdorné slitiny o rozměrech minimálně 2m x 2m x 2m.

Mimo testování, nesmí být SCP-009 za žádných okolností vystaveno teplotám přesahujícím 0°C a v okolí 30 metrů kolem zadržovací zóny objektu se nesmí vyskytovat žádné vodné roztoky. Komora objektu musí být neustále chlazena minimálně třemi (3) přebytečnými chladícími jednotkami a musí být vybavena tepelnými senzory, které musí být neustále kontrolovány. Jakákoliv závada senzorů, nebo chladících systémů musí být okamžitě nahlášena a opravena. Pokud se kdykoliv teplota v zadržovací oblasti dostane nad -5°C, komora musí být uzamčena a zaplavena chladící kapalinou dokud se teplota nevrátí zpátky do bezpečných hodnot (-30°C až -25°C).

Během testování musí být zadržovací zóna udržována v kompletním vakuu a personál pracující s SCP-009 musí nosit ochrannou výbavu proti prostředí. Po skončení testování musí všechno vybavení, personál a další materiály projít dehydratačními procedurami a musí být na minimálně 12 hodin umístěno v karanténě. Jakákoliv vlhkost vykazující vlastnosti SCP-009 musí být rovněž umístěna do karantény a přidána do zadržovací zóny hned jak to bude možné. Živé organismy, které budou kontaminovány SCP-009 musí být terminovány za pomocí chemického vysušení a extrahované molekuly SCP-009 musí být navráceny do kontejnmentu.

Popis: SCP-009 je přibližně ███ litrů substance která na první pohled připomíná destilovanou vodu (H2O), s výjimkou výrazného červeného odstínu. Tento červený odstín je rozpoznatelný ve všech skupenstvích a slouží jako ten nejúčinnější způsob určení kontaminované hmoty před tím, než se projeví její anomální vlastnosti. Oproti obyčejné vodě má SCP-009 kapalné skupenství mezi teplotami -100°C a 0°C a pevné skupenství nad těmito teplotami. Při teplotách pod -100°C se SCP-009 vypařuje do plynného skupenství podobného páře.

Výzkumy struktury atomů SCP-009 se ukázaly jako neprůkazné. Substance se zdá totožná s molekulami obyčejné vody, až na [VYMAZÁNO], což je v rozporu se základními zákony entalpie. Doktor █████, odborník na Mimoprostorovou fyziku žijící v Oblasti-██ se domnívá, že by SCP-009 mohlo mít původ ve vesmíru s alternativními zákony fyziky.

Nejhazardnější vlastnost SCP-009 je nicméně jeho schopnost kontaminovat normální H2O. Pokud přijde do střetu s jakýmkoliv vodným roztokem začne SCP-009, skrz neznámý proces, přenášet jeho anomální vlastnosti na ostatní objekty a živočichy. Testy ukázaly, že je schopné napojit se na led, páru, čaj, ovocnou šťávu, mořskou vodu, krev a [DATA VYMAZÁNA]. Čas potřebný na to aby tento proces nastal se různí podle teploty a chemickém složení ovlivněné hmoty, přičemž byly pozorovány časy mezi 3 minutami a ██ hodinami.

Testy na Personálu Třídy D naznačily průběh přenosu substance, o kterém bylo zjištěno, že funguje podle jednoho stejného vzoru:

1. Prvotní vystavení: Subjekt je vystaven SCP-009, a to se začíná napojovat na všechnu vlhkost na vystaveném povrchu. V této fázi živočichové většinou nepociťují žádné neobvyklé příznaky kromě mírného pocitu zahřívání.

2. Povrchová přeměna: Na vystavené oblasti se začnou formovat omrzliny, z důvodu, že teplo vydávané subjektem zahřívá SCP-009 nad 0°C. Tato fáze může trvat od jedné (1) minuty až po ██ hodin, během čehož začne subjekt pociťovat [VYMAZÁNO] krystalky na jeho pokožce.

3. Přeměna vnitřní tkáně: Exponenciální nárůst teploty SCP-009 způsobí v celém těle subjektu nekontrolovatelnou reakci, která vyústí v [VYMAZÁNO]. Ztráta krve je ve skutečnosti minimální díky ledovým krystalkům [VYMAZÁNO], což umožňuje subjektu zůstat naživu a při vědomí až po ██ hodin.

4. [DATA VYMAZÁNA]

Testy na Personálu Třídy D byly přerušeny 4/23/20██.

Dodatek: Okolnosti nálezu: Subjekt byl nalezen v ████, na Aljašce, 11/05/19██. Nadace byla obeznámena, po hlášeních, obdržených od místního kmene ████, který nalezl zmrzlá těla skupiny lovců tuleňů, kteří patrně ztroskotali ██ kilometrů od vesnice.

Všechny oběti byly pokryté červeným ledem. Příčina smrti byla zaznamenána jako vnitřní krvácení přes to, že bližší pozorování objevilo [VYMAZÁNO]. Předpokládá se že nízké okolní teploty zpomalily průběh mrznutí. Toto prodloužilo čas potřebný k celkové přeměně o ██ hodin a umožnilo obětem zůstat při vědomí dokud [DATA VYMAZÁNA].

Původ SCP-009 je momentálně neznámý. Vyšetřování podobných událostí nebo materiálů v oblasti trvá. Důkazy na místě naznačují [VYMAZÁNO], což by mohlo zahrnovat SCP-███.

Pro více detailů viz Záznam Průzkumu A009-1.

Dodatek: 11/9/19██ Po původním hlášení a navrácení vzorků, bylo potvrzeno, že pavoukovec nalezený MTF-B7 (viz připnutá složka) je skutečně dřív neznámý druh SCP-3023. Vyšetřování odhalilo původ druhu v [VYMAZÁNO] jakožto výsledek [DATA VYMAZÁNA].

Dodatek: 12/6/19██
Po opakovaných vyšetřováních je nutné poznamenat, že část pobřežní čáry, na které byly objeveny původní oběti byla vyprahlý kámen přibližně █ od pobřeží a byla dostatečně suchá a chladná na to, aby zabránila výrazné kontaminaci okolní oblasti. Vytvořily se dohady, že pokud by byla oblast blíž k vodě mohla by nastat událost v měřítku vyhynutí.

Uvažuje se o překlasifikování SCP-009 na Keter.

Dodatek: 12/16/20██
Super-chlazení SCP-009 pro účely testování není do dalšího oznámení povoleno. Personál by měl používat pouze tekutý dusík v kontrolovaných množstvích a pouze dokud teploty nedosáhnou přijatelných hodnot.

Související poznámka: Možné využití SCP-009 ve výzkumu studené fúze čeká na schválení.

Poznámka od O-5: 1/09/20██
Rozhodli jsme se, že tu věc prozatím necháme na Euclid. Chápeme že vzrůstají obavy, ale dokud to budete udržovat pod proudem a nikdo se nepřiblíží k jeho zadržovací zóně, neměl by s tím být žádný problém. To je taky důvod proč to necháváme v Oblasti ██.

K tomu výzkumu studené fůze, zatím nic takového nečekejte. Upřímně řečeno, nemáme rozpočet na to mít tu další SNAFU jako je Oblast ██. Záchranný tým stále nenašel [VYMAZÁNO] Doktora ██████.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License