SCP-008-CS

hodnocení: +9+x
blank.png

Objekt #: SCP-008-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k relativně vysoké inteligenci SCP-008-CS a faktu, že vykazuje známky empatie a zvídavosti, spolu s relativní jednoduchostí jeho zadržení a nízkému riziku úniku, bylo rozhodnuto, že bude klasifikováno jako Třída Safe. Stvoření je drženo v základní formě a ke změně formy SCP-008-CS nesmí dojít mimo účely testování.

SCP-008-CS je od roku 1991 drženo v Biologické Oblasti-07CS. Pro více informací o předchozím stavu zadržení viz Dodatek 008-CS.002

Popis: SCP-008-CS označuje plazovitou entitu živící se teplem. Je schopné téměř libovolně zvětšovat svůj objem podle množství pozřeného tepla. I v případech, kdy SCP-008-CS absorbovalo velké množství energie, zůstává teplota povrchu jeho těla kolem 40°C. Nezdá se, že by entita od svého objevení roku 1832 biologicky stárla. Má inteligenci srovnatelnou se psem a reaguje na jméno "Lucifer".1 Entita má metamorfní vlastnosti a dokáže do jisté míry měnit svou podobu, která má však vždy alespoň vzdáleně plazovitý vzhled.

Dále SCP-008-CS nemění svou morfologii průběžně, ale spíše nárazově vytvořením jakéhosi "kokonu", v němž dochází k proměně a který je rovněž používán pro stav hibernace. Tvor tímto způsobem dokáže zvětšovat svůj tělesný objem a v případě, že nemá dostatek energie na udržení většího těla, dokáže rovněž spálit svou tělesnou masu k vygenerování dostatku energie pro zmenšení na udržitelnější podobu.

Ve své základní formě dorůstá SCP-008-CS do velikosti 15 centimetrů a kromě své tmavě červené kůže připomíná menšího jedince druhu lacerta agilis.2 Povrch těla tvora je kryt slabou vrstvou extrémně odolné zrohovatělé kůže, připomínající malé rudé drahokamy. SCP-008-CS v této podobě využívá své malé velikosti k přístupu do hůře obtížných míst poblíž termálních zdrojů v zemi, kde nasává teplo.

Pokud SCP-008-CS není dodán přísun energie, přechází do hibernačního stavu, při němž se jeho tělesné funkce drasticky sníží na minimum, tvor se schoulí a jeho kůže vyprodukuje vysoce lepkavou matnou látku, která obklopí jeho tělo. Po zaschnutí látky je SCP-008-CS uzavřeno v poloprůhledné červené schránce podobné drahokamu. Ve stavu hibernace je SCP-008-CS nehybné a dalo by se téměř považovat za neživý objekt. Hibernující SCP-008-CS se opět probouzí ve chvíli, kdy se zvýší teplota okolí dostatečně na to, aby mohlo být znovu aktivní. Tvor uvnitř začne požírat látku své schránky a postupně se dostává ven.

Pokud je SCP-008-CS dodán větší objem tepelné energie, začne vytvářet podobný kokon, jaký používá pro hibernaci, ovšem mnohem větší. V závislosti na množství dodané energie byly zaznamenány případy kokonů o průměru 50 centimetrů, ale také až 18 metrů.3

Následuje zkrácený seznam zaznamenaných forem SCP-008-CS během experimentů:

Velikost Popis
50 centimetrů SCP-008-CS zdvojnásobilo svůj objem. Kromě menších změn v délce drápů na končetinách se na zádech tvora objevily menší ostnaté výrůstky podobné krystalům.
3 metry Podoba SCP-008-CS se změnila z klasického ještěra a připomínala tvora podobného želvě s delším ocasem. Na zádech stvoření se nacházelo několik masivních výrůstků podobných krystalům, jejichž funkcí byl pravděpodobně sběr tepla z okolí. I přes svůj vzhled podobný suchozemským želvám, bylo SCP-008-CS stále velmi mobilní.
6 metrů Stvoření vyrostlo do podoby velkého ještěra s koženým límcem pro zachycování tepla z okolí. Na povrchu těla se rovněž nacházelo mnoho krystalovitých výrůstků, s jejichž pomocí tvor zachycoval teplo a i s ohledem na svou velikost dokázal pomocí přísavek na prstech šplhat po stěnách.
16 metrů Prozatím největší zaznamenaná forma SCP-008-CS, při níž stvoření dosahovalo délky od hlavy po špičku ocasu 16 metrů. V této podobě se přední končetiny SCP-008-CS proměnily v kožená křídla o rozpětí necelých 20 metrů. Přestože by v takové velikosti nemělo být možné, aby tvor vzlétl, ukázalo se, že je schopen neznámým způsobem absorbovat tepelnou energii plochou křídel a následně ji uvnitř těla přeměňovat na hořlavý plyn, který poté žlázou pod čenichem vypouští z těla a aktivně zapaluje sekundární chemikálií smíšenou se slinami. (Viz Dodatek 008-CS.003)

Dodatek 008-CS.001: Objevení

SCP-008-CS bylo v hibernující formě objeveno českým badatelem a průzkumníkem pracujícím pro Český Depozitář Nenormálna4, Josefem Eduardem Součkem roku 1832 jako jeden z objektů, které s sebou přivezl ze svých objevných cest. Bohužel byla většina jeho deníků zničena jednotkami Ahnenerbe Obskurakorps během sedmé okultní války a tak dnes není možné určit, odkud SCP-008-CS pochází.

Vzhledem ke svým, na tu dobu rozsáhlým znalostem anomálií se Josef Eduard Souček rozhodl prozkoumat povahu SCP-008-CS, přičemž se mu podařilo jej vzbudit z hibernace. Tvor si ke svému objeviteli vypěstoval emoční pouto a bylo mu dáno jméno "Lucifer". Po smrti Josefa Eduarda Součka putovalo SCP-008-CS mezi českými okultními kruhy, dokud nebylo zadrženo Českou větví Nadace SCP.

Dodatek 008-CS.002: Výtažek z deníku Josefa Eduarda Součka

Dodatek 008-CS.003: Rozhovor s Dr. Bohuslavem Sklenářem z 15. dubna 2008

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License