SCP-007-CS
hodnocení: +8+x
blank.png

Objekt#: SCP-007-CS

Třida Objektu: Keter

Úroveň Hrozby: Černá

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-007-CS není možné zadržet. Úderné jednotky Epsilon-11 a Omega-8 se podílí na udržení karantény kolem Oblast-11CS, kde bylo SCP-007-CS naposledy zaznamenáno. Jedná se o čtvrtý pokus o zadržení SCP-007-CS. Nadace zaznamenala těžké ztráty na personálu, převážně třídy D a A. Testovací Oblast-██, kde bylo SCP-007-CS zadržováno za účelem analýzy a konstrukce zadržovací a zabezpečovací procedury, byla zničena do základů a následně uvedena do karantény na dobu neurčitou. Těla personálu pohybující se v Oblasti-██ v době pokusu o zadržení SCP-007-CS, nebyla nalezena. Bezpečností záznamy v oblasti byly až na jeden záznam kompletně zničeny (viz.dodatek-SCP-007-CS.1).

Úderné jednotky Epsilon-11 dosud nenahlásily ztráty, s jednotkami Omega-8 byla přerušena komunikace z důvodu selhání techniky v blízkosti SCP-007-CS. Epsilon-11 podává hlášení o stavu SCP-007-CS každých pět hodin, pokud je SCP-007-CS neaktivní. Omega-8 nepodala hlášení o stavu zadržení SCP-007-CS již dvanáct hodin. Byla vyslána podpora ve formě vybraných členů jednotky Alfa-1.

Oblast-11CS je doposud nevyužitý uskladňovací prostor, který měl prvotně sloužit jako nová výzkumná oblast pod vedením doktora [DATA UZAMČENA]. V Oblasti se doposud nachází čtyři kancelářské místnosti, jedna zadržovací místnost, jedna výzkumná laboratoř s vybavením a uměle vytvořená rostlinná oblast s jezerem. Aktuální stav Oblast-11CS - neznámý.

Aktualizace stavu #01
Nadace zaznamenala signál z Oblast-11CS. Signál je slabý, ale kvalita se zlepšuje. Spojení propojeno. Připojujeme záznam komunikace Omega-8 a Epsilon-11.

O…-ga….-me…-8…-ent O8…-sly- …mě? Opa…-kuji. Ome….8…-ga-8. Ag- O8-01. Slyší…-te…

Epsilon-11. Tady Epsilon-11. Agent E11-1. Signál je slabý. Opakuji. Epsilon-11. Tady Epsilon-11. Agent E11-1. Signál je slabý. Zopakujte své hlášení.

Ome..ga-8. Hlá…sí…pozi-…vní….ná-lez. Opa-ji. Ome..ga-8. Hlásí…pozi-tivní….nález.“

Osmičko. Slyšíte mě? Ohlaste číslo agenta. Opakuji. Epsilon-11 žádá o identifikaci vedoucího agenta.

Ep-lon…1…-gent O8-01. Opa-ji. Age- O8-01.

Osmičko, váš signál stále slabý. Nahlaste ztráty.

Žádn- ztrát-. Zásob-…nízké. Opakuji. Žádn-ztráty.

Alfa-1 je v pohybu. Měla by k vám dorazit každou chvíli.

Alf- na? Nikd- tad-. Nevstu-te! Je- dy! Je-

Omega-8, slyšíte mě? Omega-8, nahlaste svou pozici!

Zrnění

Šumění

Praskání

ALFA-01. AGENT A1-001. JE MĚ SLYŠET?!

Epsilon-11. Agent E11-01. Rozumím jasně a zřetelně!

JSME NA MÍSTĚ. OMEGA-8 NEHLÁSÍ ŽÁDNÉ ZTRÁTY.

Alfa-1, hlaste veškerý pohyb. SCP-007-CS je stále v pohybu.

EPSILON-11. SITUACE JE POD KONTROLOU. ZAJISTĚTE DÉČKA. BUDOU TŘEBA. KONEC HLÁŠENÍ.

Rozumím, Alfa-1. Konec hlášení.

Jednotky Alfa-1 dorazili do Oblasti-11CS a převzali funkce jednotky Omega-8. Ta byla vyslána zpátky a bude se zodpovídat Radě-O5.

Aktualizace stavu #02
Nadace zaznamenala další komunikaci mezi jednotkou Epsilon-11 a Alfa-1.

Alfa-1. Agent A1-001. Epsilon-11, ohlaste se. Opakuji. Alfa-1 žádá o spojení.

Epsilon-11. Agent E11-01. Příjem. Nahlaste stav situace. Opakuji, nahlaste stav.

Máme to. Opakuji. Situace je pod kontrolou. Zasíláme výsledky dvou testovacích subjektů D-2235 a D-8872.

Jaké…výsledky?

Jediné, co mohu zatím říct, že oba subjekty jsou po smrti. Všechny dokumenty jsou ve složce #/r!“A:ˇ9%D9E3VWIXA&N-T1

Alfa-1, signál byl narušen. Je všechno v normálu?

Nejsme včerejší, Epsilon-11. My víme, co máme dělat.

Alfa-1…stalo se něco?

Zašlete další Déčka. A zásoby vody. Konec hlášení.

R-Rozumím, Alfa-1. Provedu…

VAROVÁNÍ – VAROVÁNÍ – VAROVÁNÍ – VAROVÁNÍ –VAROVÁNÍ

Aktualizace stavu #3
Rada O5 vyslala nouzovou zprávu s nejvyšší prioritou. Zaměstnanec Nadace třídy A vnikl do Oblasti-11CS z neznámého důvodu. Zpráva byla zaslána několik minut po nalezení Subjektu D-4432 v chemickém skladišti #23-B.

Popis: SCP-007-CS bylo z posledních dochovaných záznamů popsáno jako metamorfózní entita, beroucí na sebe podobu příbuznou člověku, v dlouhém beztvarém plášti, zahalující celé tělo od rameno dolů, odhalují pouze část tváře. Dle slov přeživších, SCP-007-CS převezme podobu kohokoliv, kdo je dané oběti blízký. Ústa má zakrytá částí pláště a hlas je totožný s příbuznou či milovanou osobou oběti.

Následuje dlouhý, bolestí a mučivý proces, kdy je mysl oběti doslova přehlcena hrůznými vzpomínkami a přeludy, ve kterých figuruje sama oběť a blízká osoba. Osoba blízká je následně mučena, týrána a v bolestech umírá rukama oběti či přímo před zraky oběti, kdy sama oběť nemůže uhnout pohledem a je nucena se dívat, jak daná osoba umírá.
Všechno se však odehrává pouze v mysli oběti. Jsou to velmi silné halucinace způsobené SCP-007-CS neznámým způsobem. Veškerá vyobrazení jsou tak přesvědčivá, že se oběť chová, jako by všechno byla realita. Naříká, řve, sebepoškozuje se do krve; zaznamenány byly i pokusy o uškrcení či zlomení prstů nebo udušení vlastními zvratky.

Bylo zaznamenáno █ případů, kdy oběti třídy D po vystavení SCP-007-CS spáchaly sebevraždu ihned po incidentu nebo během několika hodin, těmi nejhoršími způsoby – bolestivé, dlouhé a pomalé umírání. Nikdo z personálu je nedokázal zastavit, aniž by došlo ke konfliktu.
Záznamy třídy D označené jako UNKNOWN, jsou ti zaměstnanci třídy D, kteří přišli do kontaktu s SCP-007-CS, ale jejich těla nebyla dosud nalezena, aby mohla být provedena potřebná pitva.

Dodatek-007-CS.1 – Kamerový záznam

Testovací Oblast-██

Čas: 00:22:34

(Oblast-██ je v dezolátním stavu. Tři zaměstnanci třídy D jsou jediní přeživší. D-4300, D-0999 a D-0665. Všichni tři jsou na pokraji šílenství, ale stále živí a fyzicky nezranění)

D-4300: Vylez ven! Neschovávej se v těch posraných stínech!

D-0665: Drž hubu! Chceš nás všechny zabít?!

D-0999: (Buší na dveře) Pusťte nás ven! Všichni tu chcípneme!

D-4300: Ti na nás serou! Jsme jenom krysy, které mají nakrmit tohle monstrum! Tak se kurva ukaž!

D-0665: Ty ses snad zbláznil! Nasereš to ještě víc!

D-4300: Jo? Tak sleduj! (hodí část židle na zeď) Dělej! Já z tebe nemám strach! Vylez ven!

D-0999: ZAVŘI HUBU! (udeří D-4300 do temene hlavy, načež D-4300 upadne na zem)

D-0665: CO JSI TO PROVEDL?!

D-0999: J-JÁ NEVÍM!

D-0665: (Vstává ze země) Tyyy…IDIOTE!

(Všechny zářivky v místnosti praskají. Stíny všech tří subjektů se hýbají.)

???: Strach…

D-0999: Prosím…ne…t-topí se. Já…hlídal jsem ho…nech mě…nechmějít…NECHMĚJÍT!

(D-0999 padne na kolena a z úst mu vytékají zvratky. D-4300 a D-0665 se nehýbají a naříkají, oba hledí do stropu. D-0999 po pár vteřinách padne na zem. Tělesné funkce nulové.)

???: Vzpomínky…

D-0665: M-Mami? P-proč jsi tady? Ne…já…byl jsem hodný…udělal jsem všechno…prosím…nechci vařečku…prosím…studenou sprchu ne…prosím…prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, PROSÍM, PROSÍM, PROSÍM-PROSTĚ UŽ CHCÍPNI, TY BESTIE!
(D-0665 se vrhne na D-4300 a začne jej škrtit. D-4300 se brání, ale ne na dlouho.)

D-4300: Tohle…ch-chceš jo? S-S-Stejně si mě…ne-nemiloval…ghhhhhh…

(D-4300 již nejeví známky života. D-0665 se začne maniakálně smát. Pak jeho smích ustane. Hledí před sebe. Z očí mu začnou stékat slzy. Začíná křičet, rozběhne se proti zdi a po těžkém nárazu padne na zem. Z úst se mu dere pěna a celý se chvěje.)

[Záznam je přerušen ve chvíli, kdy dovnitř vstupují zásahové jednotky a SCP-007-CS uniká.]

Dodatek 007-CS.2 - Zaslaná dokumentace

[Dokumentace D-2235]

Subjekt D-2235 byl vystaven SCP-007-CS jako první. Vstoupil do místnosti s označením laboratoř. Po celou dobu byla se subjektem D-2235 nahrávaná komunikace spolu se životními funkcemi.

[Zvukový záznam]

D-2235: (Vchází do místnosti. Postupuje dle pokynů.)

Agent A1-004: Co vidíte?

D-2235: V-Všude jsou trosky stolů, židlí, možná i operační stůl…je tu tma…

Agent A1-004: Potvrzuji. Pokračujte do středu místnosti.

D-2235: Ghhh, je tu zima…

Agent A1-004: Slyšíte něco?

D-2235: Někde tu kape voda. Gha! Kdo to byl?!

Agent A1-004: D-2235, co se děje?

D-2235: Něco se mě dotklo. A zase! Co to je?!

Agent A1-004: Pokračujte dál!

D-2235: Co to ksakru má znamenat! Vylez, ty šmejde!

??? Hlad…

Agent A1-004: D-2235! Nahlaste stav! D-2235! Co vidíte?!

D-2235: Stíny…

Signál přerušen

Agent A1-004: Dohajzlu…

Životní funkce D-2235 klesly na nulu. Teplota těla dosáhla 20˚C.

[KONEC ZÁZNAMU]

[Dokumentace D-6872]

Subjekt D-6827 byl donucen vstoupit do místnosti, několik hodin po subjektu D-2235. Komunikace a životní funkce byly opět nahrávány.

[Zvukový záznam]

Agent A1-006: D-6827, vstupte do místnosti. Rozhlížejte se kolem sebe. Každou věc popište.

Subjekt D-6827: Nechci…vstoupit.

Agent A1-006: D-6827, uposlechněte rozkaz nebo budete na místě odstraněn.

Subjekt D-6827: Kde je D-2235? Proč se ještě nevrátil?

Agent A1-006: Toto je poslední varování. Uposlechněte nebo dám povel k okamžité terminaci.

Subjekt D-6827: (Vchází do místnosti) Shořte v pekle. Všichni!

Agent A1-006: Subjekt D-6827. Opakuji, rozhlížejte se kolem sebe. Každou věc popište.

Subjekt D-6827: Je tu tma jak v prdeli. Hej! D-2235! Jsi tu? Hej!

Agent A1-006: Subjekte D-6827, varuji vás. Dodržujte instrukce.

Subjekt D-6827: Ghhh, židle a stoly na sračky. Operační stůl na dvě části. Nějaké papíry. Kde se tu vzal ten průvan? (v pozadí zazní skřípání) Kdo je tam?!

Agent A1-006: D-6827, co vidíte?!

Subjekt D-6827: S-Stín se hýbe. Ghhhaaaaa! (V pozadí zazní několik výstřelů, zvuk tříštícího se skla a ženský křik)

Agent A1-006: D-6827, co vidíte! Mluvte dál!

Subjekt D-6827: J-Já ji nechtěl zabít! B-Byla to nehoda! (Panikaří a vzlyká) Ne-ne-ne-ne-ne-ne! Nechci vidět její tělo! NE! NE! NE! PROSÍM! P-PROBOHA! TO JE MOC KRVE! VŠUDE JE KREV! NEZABÍJEJ JI! ZABIJ MĚ! PROSÍM! AARRGH!

Signál přerušen

O 20 minut později

Agent A1-006: D-6827! Slyšíte mě? D-6827!

Životní funkce D-6827 jsou stabilní. Tlak kritický. Mozková činnost vysoká. Dehydratace organismu patrná.

Subjekt D-6827: (Zhluboka dýchá, naříká a vzlyká) P-P-Pomoc…

Agent A1-006: D-6827! Slyšíte mě? Dokážete se vrátit ke dveřím?

Subjekt D-6827: (Zhluboka dýchá, naříká a vzlyká) N-Nevidím…n-nevím…o-dpusť mi to…

Agent A1-006: Je možné dostat subjekt pryč?

Agent A1-001: Negativní. Musíme vyčkat. SCP-007-CS nesmí uniknout.

Agent A1-006: Je to náš jediný přísun infor-

Agent A1-001: Řekl jsem, že čekáme. Až se dostane za hranici sprchového modulu, můžeme zakročit. Nikoliv dřív. JE TO JASNÉ?

Agent A1-006: Rozumím.

*záznam je na dvě hodiny odmlčen*

Agent A1-006: Dokázal to! Překročil hranici.

Agent A1-001: Životní funkce?

Agent A1-006: Stabilní, pane.

Agent A1-001: SCP-007-CS?

Agent A1-006: Neaktivní…klidné…

Agent A1-001: Tak chlapi. Jdeme pro něj.

[KONEC ZÁZNAMU]


[Dokumentace D-4432]
Subjekt D-4432 byl vystaven SCP-007-CS jako █. Vstoupil do místnosti bez reakcí, podle některých více než klidně. Komunikace a životní funkce jsou nahrávány.

D-4432: (Vstoupí do místnosti. Rozhlíží se. Činnost srdce je zrychlená)

Agent A1-008: Potvrďte pozici.

D-4432: Je tu velmi chladno…necítím krev…

Agent A1-008: Proč…Potvrzuji. Pokračujte dál.

D-4432: Vstříc svému osudu…

Agent A1-008: Nedělejte nic bez rozkazů. Vyčkejte na pokyny. Nahlaste stav okolí…

D-4432: Jsem u…matného skla (kousne se do rtu, setře krev a dotýká se skla)

Agent A1-008: Vidíte nějaké stíny?

D-4432: (Nerozhlíží se. Stále se dotýká matného skla) Stín, který stále následuje. Stín, který je mou součástí. Jako dítě jsem se bál vlastního stínu. Vždycky mě…děsilo jak okamžitě dělal stejný pohyb. V noci vždycky zmizel…a já byl sám…můj jediný přítel…

(Signál je přerušován)

Agent A1-008: D-44-…sly-…nah-…-v…D-…

(Signál je jednosměrně přerušen)

D-4432: Bo-jím se…

???: Strach…

D-4432: Zasloužím si-<$×ß*/!‘?%[Đ\|đ#Đ&[@]ˇ>smrt…

???: Uvědomělý…

D-4432: A vinný…

(Signál kompletně přerušen)

(Aktualizace spojení)

(Chyba spojení)

Agent A1-008: Signál je v hajzlu!

Agent A1-005: Záložní systém se načítá…budeme připojeni za 3….2….1…

(Světla v Oblasti-11CS obnovena. Stěny laboratoře jsou zbrocené hustou krví a oranžovými kusy látky. Žádné známky po SCP-007-CS)

Agent A1-008: Je pryč…

Agent A1-002: Uvědomte Radu O5….

[Konec záznamu]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License