SCP-006-JP
hodnocení: +2+x
blank.png
japonsk%C3%A9%20dve%C5%99e.jpg

SCP-006-JP zepředu a zezadu v neaktivním stavu na chvíli opřené o zeď.

Objekt #: SCP-006-JP

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-006-JP musí být uchováváno vztyčené ve stabilní svislé poloze uvnitř betonové zadržovací místnosti o rozměrech 8 m x 9,5 m x 5 m ve vzdálenosti 2 metrů od zadní strany cely. Oblast v rozsahu 23 m kolem SCP-006-JP patří mezi zvláště omezené zóny. Personál může vstupovat do oblasti s SCP-006-JP pouze do 26 minut po konci poslední aktivace. Po uplynutí 26 minut bude přístup do vyhrazené zóny zakázán.

V cele s SCP-006-JP musí být umístěno nejméně 16 mrtvých těl, od jejichž smrti uplynulo maximálně 9 dní. Pokud je mrtvola při aktivaci SCP-006-JP poškozena v důsledku kontaktu s ostatními těly nebo od její smrti uplynulo více než 9 dní, musí být okamžitě vyměněna za záložní. Jestliže není záložní tělo k dispozici, musí být na místo mrtvoly vyslán do zadržovací cely subjekt třídy D, který v místnosti zůstane do té doby, než bude možno nevyhovující mrtvolu nahradit jinou.

Popis: SCP-006-JP jsou jedny dveře, které se zdají být vyrobené ze dřeva. SCP-006-JP neoplývá kromě nemožnosti určit biologickou klasifikaci dřeva žádnými jinými fyzickými anomáliemi. SCP-006-JP bylo nalezeno vzpřímené v aktivním stavu ve zřícené budově určené k neznámým účelům v [DATA VYMAZÁNA] agentem během jedné z pravidelných hlídek. Při objevení bylo SCP-006-JP obklopeno velkým množstvím mrtvých těl.

SCP-006-JP se aktivuje v nepravidelných intervalech. Při aktivaci se SCP-006-JP z jakékoliv polohy napřímí svisle vůči podkladu. Zároveň se při aktivaci z SCP-006-JP ozývá neustále klepání. Tento zvuk je velmi výrazný a dobře slyšitelný pro všechny osoby v okruhu 23 metrů od SCP-006-JP a jeho šíření nelze nijak zabránit. Zvuk se sice šíří z plochy SCP-006-JP, avšak na zadní straně nebyla dosud zaznamenána žádna anomálie.

Jakmile klepání začne, lidské pozůstatky v okruhu 23 metrů od SCP-006-JP ožijí. Oživená těla se začnou držet a hemžit se kolem SCP-006-JP. Pohyblivost těl závisí na stupni jejich fyzického poškození. Těla nebudou reagovat na žádnou komunikaci ani zasahování ze strany nadačního personálu.
Přestávky mezi jednotlivým klepáním se začnou po 7 až 16 minutách od začátku aktivace SCP-006-JP zkracovat. Zvuk se začne postupně měnit z klepání na násilné bušení a povrch SCP-006-JP se začne s každým dalším bouchnutím třást.
Pokud se v tento moment nachází v rozmezí 23 metrů od SCP-006-JP živá lidská bytost, začne se u ní projevovat strach a úzkost. U každého jednotlivce se však tento efekt projevuje v chování rozdílně. V různých případech způsobí efekt okamžité zhroucení, pokus o útěk nebo zdržení se na místě.

V průběhu asi 30 minut bude zvuk tlučení vycházející z SCP-006-JP sílit a začnou se k němu přidávat i zvuky vrzajících stromů a praskání dřeva. SCP-006-JP se začne s každým dalším zvukem dočasně deformovat. Pokud je v této chvíli počet těl držících se SCP-006-J nízký, budou s každým nárazem odmrštěna od SCP-006-JP. V této fázi některá těla občas zavrčí.

Přibližně o 7 až 12 minut později zvuky ustanou a SCP-006-JP přestane být aktivní. SCP-006-JP se uvolní ze vzpřímené pozice, těla kolem SCP-006-JP jej přestanou přidržovat a vrátí se zpět do mtrtvého stavu. SCP-006-JP se aktivuje nepravidelně a je nepravděpodobné, že by znovu vstoupilo do činného stavu do 26 minut po deaktivaci.

Dodatek: Bylo provedeno pozorování aktivního SCP-006-JP v okruhu 23 metrů bez mrtvol a personálu za pomoci kamery a zařízení pro analýzu hlasu.
Produkce zvuku probíhala jako obvykle, stejně tak i fyzické projevy SCP-006-JP jako vibrace a deformace doprovázející zesilování zvuku. Avšak aktivní stav trval déle, než obvykle a zvuky a fyzické projevy SCP-006-JP začaly být ještě více silnější. Na SCP-006-JP nebylo pozorováno žádné poškození, i když byl zvuk lámání dřeva velmi jasně slyšitelný.

Po následujících 28 sekundách se působiště SCP-006-JP zvětšilo z původních 23 metrů. Bylo vyhlášeno zastavení experimentu, kvůli účinkům na personál v rozšiřující se zóně. K SCP-006-JP byl vyslány subjekty třídy D nesoucí mrtvá těla, čímž se podařilo utlumit efekt SCP-006-JP. V tu dobu bylo SCP-006-JP schopné odhodit svými zvukovými nárazy 28 mrtvol a 11 subjektů třídy D proti zdi v zadržovací cele.

O dvě minuty později byl schválen návrh o vyslání tří Mobilních Úderných Jednotek do zóny a 52 minut poté se SCP-006-JP deaktivovalo. Je možné, že se rozsah účinků SCP-006-JP nakonec rozšířil až na poloměr 73 metrů. Po následující aktivaci se zóna efektu vrátila znovu na rozměr 23 m.

Při této nehodě zemřeli 3 zaměstnanci třídy D. Předpokládá se, že jejich smrt byla způsobena tlakem, když se subjekty nacházely ve skupině, zvukovými vlnami, které mohly poškodit orgány subjektů, a kolizemi s ostatními subjekty a se stěnami zadržovací cely.
Kromě toho ██ členů personálu zasažených zvukem trpělo intenzivním strachem a stresem, který jim zabraňoval v plnění jejich zaměstnání. Nebylo u nich zaznamenáno žádné zlepšení ani po podání amnestik. Tito zaměstnanci byli propuštěni nebo umístěni do karantény.
 
Dříve byla mrtvá těla používána pouze v experimentech, avšak bylo rozhodnuto je zahrnout i do Speciálních Zadržovacích Procedur. Bylo však toto rozhodnutí správné? Bylo by lepší kdybych se mýlil, ale to, jak se ti mrtví lidé vrhají a drží SCP-006-JP svými ochablými svaly, mi připadá, jakoby za dveře spíše "tahali" než, že by na ně "tlačili"… ── Agent ████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License