SCP-006-CS
hodnocení: +6+x
blank.png
%C5%BEeby.jpg

SCP-006-CS svítící červeně.

Objekt #: SCP-006-CS

Třída objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Kolonie SCP-006-CS-A, B a C, určené ke zkoumání, jsou uchovávány ve třech rozměrných teráriích tvaru hranolu s podstavou 4 m2 a s výškou 4 metrů. V těchto teráriích se nachází skála, zabírající průměrně 1/3 objemu terária, a písek na dně.
Uvnitř terárií musí být udržována stála vlhkost 98% a teplota 10°C. Místnost s terárii je udržována ve tmě po dobu 24 hodin denně. Zaměstnanci mohou vstupovat do místnosti buď s brýlemi pro noční vidění, nebo se svítidly se svítivostí maximálně 40 cd. SCP-006-CS je krmeno sušenými mořskými řasami nebo chlebem jedenkrát za den.

Přírodní oblasti, ve kterých se potvrdí výskyt SCP-006-CS, musí být uzavřeny a nadační výzkumníci musí zaznamenávat přítomnost SCP-006-CS. Pokud SCP-006-CS vymizí z takovéto oblasti, bude oblast znovu otevřena.

Informace o SCP-006-CS jsou přístupny personálu jakékoliv Úrovně, avšak přístup k samotným SCP-006-CS je povolen až od Úrovně prověření 2. Veškerý výzkum SCP-006-CS má na starosti Dr. Havelka.

Popis: SCP-006-CS je druh nelétavého hmyzu, neznámého řádu ani čeledi s proměnou nedokonalou. Dospělci dorůstají průměrné velikosti 5 až 10 centimetrů s hmotností 30 - 50 gramů. SCP-006-CS nápadně připomíná svým vzhledem lidské dítě ženského pohlaví od █ do █ let. Má 4 končetiny, horní uzpůsobené k přidržování se na kolmých površích a držení různých předmětů, hlavně potravy, a silnější dolní končetiny určené hlavně k rychlému pohybu po rovině. Konce předních končetin SCP-006-CS jsou paprskovitě rozděleny do 5 výrůstků, každý se třemi články. Zadní připomínají více hmyzí končetiny.

Černá pilovitá tykadla připomínají copánky a jsou u samiček dlouhé v poměru k tělu 1:3 a u samců až 1:2. Tykadla mívají 10 článků. Tělo SCP-006-CS je kryto z vnějšku viditelnou měkkou chitinovou schránkou s krátkými štětinami, připomínající dětský svetýrek s dlouhými rukávy. Tato chitinová schránka dosahuje až ke konci nohou a kryje zadeček. Propouští vlhkost a vyzařuje světlo viditelného spektra. Velké černé bíle lemované složené oči zabírají až 15% povrchu hlavy. Kusadla má SCP-006-CS kryté chitinovými destičkami, které se mohou při potřebě rozevírat.

Samička klade 1-3 vajíčka s rozměry 0,5 cm, které si samička nosí s sebou u zadečku pod měkkou chitinovou schránkou až do vylíhnutí. Nymfy mají barvu, která odpovídá barvě vajíčka, ze kterého se vylíhly. Po vylíhnutí se nymfa svléká podle toho, kolik potravy pozřela. Odstupy mezi jednotlivým svlékáním mohou být dlouhé pár hodin, ale i několik dní. Nymfa požírá vajíčko, z nějž se vylíhne a také každou svou svlečku. Než SCP-006-CS dosáhne dospělosti, svleče se desetkrát. SCP-006-CS se dožívá přibližně pěti let. Jestliže nejsou ostatky SCP-006-CS po smrti šetrně ošetřeny, podléhají, velmi rychlému rozkladu.

006cz

Skupinka SCP-006-CS z kolonie A při krmení.

SCP-006-CS si hloubí chodbičky o průměru 11 až 12 cm ve skalních stěnách z pískovce nebo vápence. U většiny kolonií SCP-006-CS jsou chodbičky vzájemně propojeny na křižovatkách, které slouží SCP-006-CS jako místo pro odpočinek a ubytování pro mláďata. SCP-006-CS si tyto chodbičky hloubí za pomocí zředěné kyseliny ██████████████, kterou vylučuje z trávicího traktu. Není znám případ, kdy by SCP-006-CS použilo tuto kyselinu k obraně proti predátorům, spíše se zaměřuje na rychlý útěk.1

Potrava SCP-006-CS je velmi různorodá. Skládá se ve volné přírodě z rostlin, hub, lišejníků, řas a nepotřebných částí zástupců vlastního druhu, tedy svleček, prázdných vajíček i čerstvě mrtvých jedinců. V zajetí lze SCP-006-CS krmit výrobky z mouky.

Jestliže je SCP-006-CS dlouhodobě vystaveno přímému slunečnímu záření, začne ztrácet vlastní bioluminiscenci, postupně slepne a umírá.

U SCP-006-CS byly pozorovány projevy některých emocí jako např.: radost při krmení, kterou SCP-006-CS vyjadřovalo skákáním, rychlými pohyby a slabým švitořením; strach, který SCP-006-CS vyjadřovalo třepáním se; a smutek, který SCP-006-CS vyjadřovalo sklopením hlavy a pomalými pohyby při úmrtí některého ze svých druhů, avšak po tomto ceremoniálu, trvajícím asi 3 minuty, následuje obvykle pozření mrtvého jedince.

Dodatek: Dne 20. 12. 20██ podal Dr. █████ návrh o použití SCP-006-CS jako vánoční dekorace. Návrh byl zamítnut jeho nadřízeným Dr. Havelkou.


V nadačním zadržení se nacházejí tři kolonie SCP-006-CS, označené písmeny A, B a C. Počet SCP-006-CS v každé z těchto kolonií vzrostl od prvotního zadržení průměrně o 50%.


Barva SCP-006-CS se odvíjí od barvy jeho rodičů. Smíchání různě barevných SCP-006-CS vzniká nová barva. Toto míchání barev má svůj vlastní systém. Pro lepší porozumění tomuto systému je zde tabulka:

Barvy SCP-006-CS, které vyústí v novou barvu. Barvy SCP-006-CS, které vyústí v dvojbarevnost potomků.
+ = +
+ = +
+ = +
+ = +
+ = -
+ = -
+ = -
+ = -
+ = -

U barev na pravé straně tabulky se narodí potomci obou barev. Počet nymf s jednou nebo druhou barvou se odvíjí od síly a dominantnosti genů rodičů.

Jestliže mají oba rodiče stejnou barvu, potomci budou mít tutéž barvu.

Kombinace barev, které nejsou v tabulce uvedeny, vyústí v narození potomků bílé barvy. Bílé SCP-006-CS je neplodné a umírá brzy po desátém svlečení.


SCP-006-CS se vyskytuje ve velmi malé míře volně v přírodě v jeskyních na všech kontinentech. Avšak předpokládá se, že se do celého světa rozšířilo z Rumunska, konkrétně z částečně přírodních chodeb pod městem ███████. V těchto místech bylo nalezeno několik anomálních a jiných objektů.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License