SCP-004
hodnocení: +3+x
blank.png
SCP004_door-new.jpg

SCP-004-1

Objekt #: SCP-004

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Při manipulaci s SCP-004-2 až SCP-004-13 je nezbytné dodržovat speciální procedury. Položky nemohou opustit zařízení bez dohledu dvou osob s oprávněním Úrovně 4. Za žádných okolností nesmí být žádná část SCP-004 umístěna do SCP-004-1. Účinky této akce nejsou známy a náklady na provádění experimentů činí další výzkum v současnosti nepraktický. Pokud by některý z objektů obsažených v SCP-004-1 narušil zadržovací procedury nebo by bylo prolomeno zařízení, musí být klíče odneseny dovnitř a dveře uzavřeny před aktivací jaderné hlavice Oblasti-62. Neoprávněné odnesení klíčů z testovací oblasti povede k okamžité terminaci.

Základní přístup k SCP-004-1 je udělován osobám s oprávněním Úrovně 1. Použití SCP-004-2 až SCP-004-13 je možné pouze pro zaměstnance s oprávněním Úrovně 4 a vyšší.

Popis: SCP-004 se skládá ze starých dřevěných dveří od stodoly (SCP-004-1) a sady dvanácti rezavých ocelových klíčů (SCP-004-2 k SCP-004-13). Dveře samotné jsou vchod do opuštěné továrny v [DATA VYMAZÁNA].

Chronologická Historie

07/02/1949: Skupina tří mladistvých, kteří vkročili na federální pozemek poblíž ██████████, našli dveře. Podle jejich svědectví nalezli v železné schránce sadu zrezivělých klíčů a zjistili, jaké klíče odemknou dveře. Mladiství jsou vzati do vazby poté, co kontaktují šerifa █████████████████, kvůli zmizení jednoho z jejich přátel (SCP-004-CAS01).

07/03/1949: Místní úřady nalezly oddělenou pravou ruku SCP-004-CAS01 8 km od SCP-004-1. Ostatní části těla SCP-004-CAS01 byly rozptýleny v poloměru 32 km od továrny. Po výslechu zadržených mladistvých bylo zjištěno, že po otevření dveří jedním z klíčů byl SCP-004-CAS01 roztrhán na několik kusů, z nichž každý zmizel. V této době Nadace převzala vyšetřování.

07/04/1949: Agent Nadace █████ obdržel klíče od místních úřadů a zahájil testování. Zkoušky ukazují, že všechny klíče SCP-004-2 až SCP-004-13 zapadají do jediného zámku na velkých zapečetěných dveřích. 12 členů personálu třídy D je vybráno pro testování účinků dveří. Z dvanácti testovaných subjektů, z nichž každý zkouší jiný klíč pro vstup do místnosti, přežívají pouze dva. Otevření dveří libovolným klíčem kromě SCP-004-7 nebo SCP-004-12 způsobilo, že se testované subjekty roztrhly a rozptýlili do několika směrů. Tyto části byly nalezeny až později. V době psaní dokumentu byly získány pouze dvě části každého subjektu (s výjimkou subjektu používajícího SCP-004-█, jehož kusy byly rozptýleny nedaleko místa experimentu). Ostatní testovaní byli podle všeho vymazáni z existence.

Ze dvou přeživších subjektů podařilo vrátit pouze jednomu (použití SCP-004-7). Druhý se vrátil v téměř katatonickém stavu. Po opuštění místnosti se zhroutil a musel být zpacifikován, aby si nevyškrábal oči (více v Příloze A: Účinky SCP-004 na duševní zdraví). Subjekt, jenž použil SCP-004-7 uvedl, že vstoupil do značně rozměrné místnosti. Popisovaná rozloha však dalece přesahuje rozměry pozorované budovy. Po jeho odchodu bylo SCP-004-1 otevřeno a prozkoumáno ozbrojeným týmem Úrovně 3. Velikost místnosti není možné změřit. Rám dveří a jednotlivci v místnosti jsou jedinými objekty místnosti, kterých se lze dotknout, nebo mohou být osvíceny.

07/16/1949: Mladiství podezřelí a šerif █████████████████ jsou zabiti.

08/02/1949: ██████████████████ je prohlášena za nebezpečnou oblast "kvůli nevybuchlé munici". Jsou vybudovány ploty, aby se zabránilo civilnímu vniknutí. Začínají testy pro určení bezpečnosti prostředí za SCP-004-1.

12/01/1950: Jsou potvrzeny časoprostorové anomálie vyplývající z vystavení SCP-004. Další pokusy jsou pozastaveny na dobu neurčitou.

07/02/19██: Zbytky SCP-004-CAS01 se neočekávaně objevily před SCP-004-1. Navzdory skutečnosti, že zemřel o desetiletí dříve. Pozůstatky SCP-004-CAS01 nejsou v rozkladu a jsou stále teplé na dotek. Krev se nesrazila. Zbytky jsou určeny pro výzkum.

07/04/19██: Pozůstatky jednoho z dvanácti původních testovacích objektů se objevily podobným způsobem jako SCP-004-CAS01. Zbytky byly označeny jako SCP-004-CAS02. Záznamy naznačují, že SCP-004-CAS01 a CAS02 použili SCP-004-██.

03/21/1999: Vzhledem k masivnímu nárůstu počtu jaderných zbraní a Třetí světové válce, která má začít za ██ let, začala stavba zařízení uvnitř SCP-004-1. Zařízení bude skladovat zásoby na ███████ dní na osobu.

04/21/1999: ██████████████████ nařídil rozšíření stavby uvnitř SCP-004-1 o nouzový úložný prostor pro všechny mobilní vzorky SCP-███ a ██-petabajtovou databázi pro ukládání všech SCP dat. Zařízení je nyní označováno jako Oblast-62.

09/25/2000: Oblast-62 je funkční. Laboratoře a skladovací jednotky jsou kompletní a mohou v nich být umístěny nejnebezpečnější exempláře. Bylo zahájeno zálohování databáze SCP.

01/25/2001: Vzhledem k časovým anomáliím (viz. „Časoprostorové anomálie“ níže) musí být všichni pracovníci, kteří pracují v Oblasti-62, v zařízení permanentně ubytováni. Rodiny zaměstnanců musí být informovány o tom, že jejich blízcí zahynuli při průmyslové nehodě. Naklonovaná těla byla připravena na pohřeb.

08/14/2003: Masivní výpadek elektrické energie na severovýchodu Spojených států a v Kanadě. Kvůli počátečnímu selhání generátorů SCP Nadace byla Oblast-62 bez napájení po dobu padesáti tří minut. Během těchto padesáti tří minut byli ti, kteří se nacházeli na místě zcela bez zdroje světla a nahlásili "pocit" přítomnosti bytostí a lidí, ačkoli nebylo možné vidět ani cítit žádné abnormální entity. Vybranému personálu v zařízení bylo povoleno přečíst █████████████ (Příloha A) a řekli, že tato stvoření byla humanoidní velikosti, ale jinak podobná popsanému masivnímu zelenému stvoření.

Časoprostorové anomálie

Zdá se, že SCP-004 šíří časoprostorové anomálie. Personál, který opouští zařízení hlásí ztrátu času. Ti, kteří byli na místě několik týdnů, trvají na tom, že byli v zařízení jen několik dní. Záznamy o jejich dokončené práci a spotřebě zásob podporují jejich tvrzení. Jiné časoprostorové anomálie zahrnují SCP-004-2 až -13, zejména objevení SCP-004-CAS01 a SCP-004-CAS02 přesně ██ let po použití SCP-004-██. █████████████████████ byl pověřen vyšetřováním všech aspektů těchto časových anomálií. Prostorové anomálie zahrnují nemožně velké dimenze otevřené díky SCP-004-7. Stejně tak incident výpadku proudu z roku 2003 naznačuje, že existuje alternativní rovina existence uvnitř stejného prostoru, který Oblast-62 zaujímá.

Další poznámky

Testování SCP-004 odhaluje, že deset klíčů otevře SCP-004-1 do dimenze, kde se zákony fyziky a prostoru výrazně liší od zákonů naší dimenze. Testovací subjekty, které jsou vystaveni těmto podmínkám, jsou roztrhání a části jejich těl jsou rozmetány na různá místa, z nichž jen tři jsou s určitostí na Zemi. Části dvou z nich se objeví okamžitě a třetí se objeví přesně za ██ let. Pozice ostatních sedmi míst je neznámá.

Současné testování se zaměřuje na dva aspekty výzkumu. První z nich je najít způsoby, jak přežít v nepříznivých podmínkách SCP-004. Druhý [DATA VYMAZÁNA] naznačuje, že SCP-004-2 až SCP-004-13 mohou také otevřít jiné dveře než SCP-004-1.

Dodatek A: Dopad SCP-004-12 na duševní zdraví

Všichni pracovníci třídy D se z SCP-004-12 vrací v katatonickém stavu, neschopní mluvit. Někteří z nich mají dostatek energie, aby si vyškrábali oči. Z šestnácti subjektů přežili pouze 4. Jedna osoba po dlouhotrvající psychoterapii znovu získala schopnost mluvit. Tvrdila psychiatrovi, že viděla obrovské zelené stvoření tak velké, že značná část jeho těla se skrývala za jeho zorným polem. Tato osoba cítila vrozený strach který, "jako by byl hluboce zakořeněný v [jeho] základních instinktech". Osoba dále cítila nuceně implantované a "nezapadající" vzpomínky. Subjekt vykazuje akutní anterográdní a retrográdní amnézii.

Dodatek B: Dodatečné Informace

Objekt #: SCP-004-14

Datum Objevení: 09/02/1950

Původ Objektu: Objekt byl nalezen v jiné části továrny. V kanceláři ředitele, která nebyla dříve objevena.

Popis: Objekt vypadá jako velká (182 cm × 129 cm) nelakovaná dřevěná krabice. Krabici lze otevřít pomocí "bezpečného" klíče (SCP-004-7) a pěti "nebezpečných" (podrobnosti v dokumentu SCP-004-1).

Po otočení SCP-004-7 se SCP-004-14 automaticky otevře v pantech. Vnitřní objem je pětkrát větší než vnější rozměry. Pokud víko zůstane otevřené, objekty uvnitř neovlivňují hmotnost nebo jiné vlastnosti krabice. Po uzavření víčka všechen jeho obsah nenávratně zmizí. Zaměstnanci uvězněni v krabici jsou ztraceni rovněž.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License