SCP-002-CS
:root {
  --timeScale: 1;
  --timeDelay: 0s;
}
 
/* Converting middle divider from box-shadow to ::before pseudo-element */
.anom-bar > .bottom-box { box-shadow: none!important; }
.anom-bar > .bottom-box::before {
  position: absolute;
  content: " ";
  width: 100%;
  height: 0.5rem;
  background-color: rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12));
  transform: translateY(-0.74rem);
}
 
/* DIVIDER */
.anom-bar > .bottom-box::before {
  animation-name: divider;
  animation-duration: calc(0.74s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.1s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.32,.38,.39,.94);
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
/* CLASSIFIED LEVEL BARS */
div.top-center-box > * {
  animation-name: bar;
  animation-duration: calc(0.45s * var(--timeScale));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: ease-out;
  animation-fill-mode: backwards;
}
div.top-center-box > :nth-child(1) { animation-delay: calc(0.2s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(2) { animation-delay: calc(0.32s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(3) { animation-delay: calc(0.45s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(4) { animation-delay: calc(0.61s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(5) { animation-delay: calc(0.75s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(6) { animation-delay: calc(0.95s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
 
/* TOP TEXT */
div.top-left-box, div.top-right-box {
  clip-path: polygon( 0% -50%, 150% -50%, 150% 100%, 0% 100%);
}
 
div.top-left-box > *, div.top-right-box > * {
  position: relative;
  animation-name: bottomup;
  animation-duration: calc(0.65s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.5s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: ease-out;
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
/*-----------------------------------*/
/*-----------------------------------*/
 
/* CONTAINMENT, DISRUPTION, RISK CLASSES */
div.text-part > * {
  clip-path: polygon( 0% 0%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
  animation-name: expand2;
  animation-duration: calc(0.5s * var(--timeScale));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
div.text-part > :nth-child(1) {
  animation-name: expand1;
}
div.text-part > :nth-child(1) { animation-delay: calc(0.6s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.text-part > :nth-child(2) { animation-delay: calc(0.75s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.text-part > :nth-child(3) { animation-delay: calc(0.86s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
 
div.main-class::before, div.main-class::after {
  animation-name: iconslide;
  animation-duration: calc(0.45s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.8s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
 /* BOTTOM TEXT */
div.main-class > *, div.disrupt-class > *, div.risk-class > * {
  white-space: nowrap;
  animation-name: flowIn;
  animation-duration: calc(0.42s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.75s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: ease-out;
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
/*-----------------------------------*/
/*-----------------------------------*/
 
/* DIAMOND */
div.arrows {
  animation-name: arrowspin;
  animation-duration: calc(0.7s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.6s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
div.quadrants > * {
  animation-name: fade;
  animation-duration: calc(0.3s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(1.4s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
div.top-icon, div.right-icon, div.left-icon, div.bottom-icon {
  animation-name: nodegrow;
  animation-duration: calc(0.4s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(1.4s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
div.diamond-part {
  clip-path: polygon( -10% 0.37%, 120% 0.37%, 120% 100%, -10% 100%);
  animation-name: diamondBorder;
  animation-duration: calc(0.8s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.5s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.32,.38,.39,.94);
  animation-fill-mode: backwards;
  will-change: box-shadow;
}
 
/* MOBILE QUERY */
@media (max-width: 480px ) {
  .anom-bar > .bottom-box::before {
    display:none;
  }
  .anom-bar > .bottom-box {
    box-shadow: 0 -0.5rem 0 0 rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12))!important;
  }
  div.top-center-box > * {
    animation-name: bar-mobile;
    animation-duration: calc(0.9s * var(--timeScale));
  }
  div.top-center-box > :nth-child(1) { animation-delay: calc(0.1s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(2) { animation-delay: calc(0.2s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(3) { animation-delay: calc(0.3s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(4) { animation-delay: calc(0.4s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(5) { animation-delay: calc(0.5s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(6) { animation-delay: calc(0.6s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
 
}
 
/*--- Motion Accessibility ---*/
@media screen and (prefers-reduced-motion: reduce) { 
  div.anom-bar-container { --timeScale: 0!important; }
}
 
/*-------------------------*/
 
@keyframes divider {
  from { max-width: 0%; }
  to { max-width: 100%; }
}
 
@keyframes bar {
  from { max-width: 0%; }
  to { max-width: 100%; }
}
@keyframes bar-mobile {
  from { max-height: 0%; }
  to { max-height: 100%; }
}
 
@keyframes bottomup {
  from { top: 100px; }
  to { top: 0; }
}
 
@keyframes expand1 {
  from { opacity: 0; clip-path: inset(0 calc(100% - 0.75rem) 0 0); }
  to { opacity: 1; clip-path: inset(0); }
}
@keyframes iconslide {
  from { opacity: 0; transform: translateX(-5rem); }
  to { opacity: 1; transform: translateX(0); }
}
 
@keyframes expand2 {
  from { opacity: 0; width: 1%; }
  to { opacity: 1; width: calc(100% - 0.25rem); }
}
@keyframes fade {
  from { opacity: 0; }
  to { opacity: 1; }
}
 
@keyframes flowIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
 
@keyframes arrowspin {
  from { clip-path: circle(0%); transform: rotate(135deg); }
  to { clip-path: circle(75%); transform: rotate(0deg); }
}
@keyframes nodegrow {
  from { transform: scale(0);}
  to { transform: scale(1);}
}
@keyframes diamondBorder {
  from { box-shadow: -0.5rem -20rem 0 0 rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12)); }
  to { box-shadow: -0.5rem 0 0 0 rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12)); }
}
hodnocení: +11+x

Objekt#: 002-CS-A
Úroveň5
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
thaumiel
Třída Narušení:
dark
Třída Ohrožení:
podezřelé

man-person-people-hair-road-old-male-portrait-hairstyle-beard-senior-citizen-face-nose-glasses-head-rally-hamburg-white-beard-grandparent-optimistic-1-may-museum-of-the-work-barmbek-facial-hair-621992.jpg

SCP-002-CS-A.

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-002-CS-A musí být drženo v Oblasti-01CS ve špičkovém apartmánu pro členy ČROD. Nikdo v Oblast-01 nesmí být vědom přítomnosti SCP-002-CS-A. Komukoliv, kdo pozná SCP-002-CS-A, musí být podána amnestika Třídy A. Vědět o existenci SCP-002-CS-A je povoleno pouze členům Rady O5 a ČROD. SCP-002-CS-A nemůže opustit Oblast-01CS, pokud to není schváleno všemi členy ČROD1.

Popis: SCP-002-CS-A je postarší muž středoevropského původu, často označovaný jako „Administrátor“. SCP-002-CS-A se představuje jako Frederik Vilém. Má bílé plešatící vlasy a dlouhý bílý plnovous. Na těle nemá žádné speciální identifikační znamení. SCP-002-CS-A je kompletně bezpečné a nemá žádné anomální či jinak nebezpečné schopnosti, jež by mohli ohrozit chod Nadace či jiných Zájmových Skupin. Jediná speciální vlastnost SCP-002-CS-A jsou obsáhlé znalosti Nadace a objektů SCP, které přesahují hranice přijatelných. Následuje seznam všech věcí týkající se Nadace, jež SCP-002-CS-A zná a dokáže o nich plynule mluvit:

 • Objevené objekty Nadací
 • Dosud neobjevené objekty Nadací
 • Detailní informace o členech Nadační Rady O5
 • Informace o Zájmových Skupinách
 • Informace o nezaznamenaných Zájmových Skupinách
 • Informace o fungování Nadace
 • SCP-001
 • Informace o všech důležitých členech nadačního personálu
 • [DATA VYMAZÁNA]

Kvůli těmto informacím je SCP-002-CS-A velice nebezpečný jako zdroj informací, však velice užitečný pro Nadaci. SCP-002-CS-A dokázal Radě O5 říct velice užitečné poznatky k fungování Nadace v našem vesmíru, což vyústilo v mnohé reformy nadačního fungování. Také dokázal nalézt a zadržet přes ████ SCP objektů. Některé z nich mohli Nadaci a její fungování velice ohrozit. SCP-002-CS-1 bylo díky jeho zásluhám nabídnuta pozice v Radě O5, kterou však odmítl. Jediné, co k nabídce řekl, je: „Nebudu členem Rady, jež odporuje základním pravidlům Nadace“. Díky tomuto prohlášení bylo SCP-002-CS-A prohlášeno za SCP a bylo přesunuto do Oblasti-01CS. I přes neshody s Nadací stále pomáhá se zadržováním SCP objektů na dálku.

SCP-002-CS-A mluví plynule česky a češtinu označuje za svůj mateřský jazyk, i přes to, že v původním rozhovoru (Rozhovor 002-CS/1) mluvil se zaměstnanci anglické větve Nadace (Dr. Cimmerian, Dr. Mann). Kvůli jeho jazykovému obratu právě ve zmiňované češtině bylo SCP-002-CS-A dáno do péče české větve Nadace (pod vedením ČROD).

SCP-002-CS-A se objevilo dne 10/8/2020 při testu s SCP-002-CS. Členové Týmu Výzkumu byli tehdy značně šokováni. SCP-002-CS-A odmítalo odpovídat na jakékoliv otázky mířící na jeho teleportaci skrze dimenze, ale několikrát podotkl, že použil k teleportaci objekt. Členům Týmu Výzkumu byla podána amnestika Třídy [CHYBA].

Dodatek 002-CS/1:

Pan Vilém, jak jste zjistili, není nijak anomální. Je to pouhý člověk, jehož jediné speciální vlastnosti jsou, že pochází z jiné dimenze, a že toho ví prostě hodně. Nebo, hodně je malé slovo v porovnání s tím, co doopravdy ví. Jenom díky němu jsme našli téměř polovinu naší databáze, což jsme samozřejmě nikde nemohli dát najevo, takže jsme to obvykle maskovali, jako doktora, co si z ničeho nic vzpomněl na věc, co kdysi viděl. Tímto se stává však velice nebezpečným pro Nadaci, kdyby se pokusil prozradit informace našim nepřátelům. Ale i přesto, že nesouhlasí s námi jako vůdci Nadace, tak dále pomáhá zadržovat objekty a chránit nadační zájmy, což nás velice těší. Proto ho taky neodstraníme a jenom ho přesuneme do Oblasti-01CS, kde bude v bezpečí.

Administrátor. Je vtipné, že ho zbytek Rady takhle nazývá. Původní Administrátor byl totiž pouhá fiktivní postava, kterou jsme vytvořili, aby měla Nadace svého jasně daného tvůrce. Chtěli jsme, ať personál má komu děkovat, že existujeme. I přes to prakticky odpovídá popisu té postavy. Charismatický, milosrdný, tvrdohlavý, nápomocný. Ano, perfektně tomu odpovídá. Asi ho tak začnu nazývat taky.

Podpis.png
— Člen Nadační Rady O5

Outro Skladba

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License