SCP-002
hodnocení: +7+x
blank.png
800px-SCP002-new.jpg

SCP-002 ve své zadržovací oblasti.

Objekt #: SCP-002

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-002 musí být neustále připojeno k vhodnému zdroji elektřiny, aby zůstalo v jakémsi nabíjecím módu. V případě elektrického výpadku musí být bariéra mezi objektem a zbytkem budovy uzavřena a okolí evakuováno. Jakmile bude do budovy přivedena elektřina, musí být zapojeny systémy pro kontrolu rentgenového záření a ultrafialového světla, jež musí ozařovat oblast, dokud nebude zaveden stabilní proud zpět do SCP-002. Zadržovací Oblast musí být neustále držena v podtlaku.

Pouze týmy o minimálně dvou (2) členech smí do okruhu 20 metrů od SCP-002, nebo jeho zadržovací oblasti. Personál musí neustále udržovat fyzický kontakt s ostatními, aby se prokázalo, že osoba je přítomna, neboť zrakové vjemy mohou být matoucí, pokroucené, nebo ovlivněné blízkostí objektu.

Žádný personál s nižší Úrovní Prověření než 3 nesmí dovnitř SCP-002. Tento požadavek je možno porušit pomocí písemné autorizace od dvou (2) administrátorů Úrovně 4. Vedoucí zaměstnanci jež se chystají vstoupit musí být eskortováni alespoň pěti (5) členy ochranky Úrovně 3 po celou dobu kontaktu a musí dočasně odložit své postavení a bezpečnostní prověření. Po kontaktu musí být vedoucí zaměstnanci eskortováni alespoň 5 km od SCP-002 , kde projdou sedmdesáti dvěma (72) hodinami karantény a podstoupí psychologické hodnocení. Pokud projdou, budou navráceni do služby a postavení a bezpečnostní prověření jim bude navráceno poté, co skončí karanténa.

Popis: SCP-002 připomíná nádorovitý, masitý objekt o objemu přibližně 60m³. Po straně objektu se nachází železné otáčecí dveře, jež vedou do vnitřku. Vnitřek vypadá jako standardní levný byt střední velikosti. Jedna ze zdí v místnosti má okno, přestože není viditelné z vnějšku. Místnost sestává z nábytku jež je po bližším prozkoumání vyřezán z kostí, spleten z vlasů a jiných biologických substancí lidského těla. Všechna doposud testovaná hmota ukazovala samostatné, nebo fragmentované sekvence DNA u každého objektu v místnosti.

Viz Mulhausenův Záznam [cross-ref:dokument00.023.603] pro detaily ohledně objevení objektu.

Poznámka: Aktuálně je subjekt zodpovědný za zmizení sedmi zaměstnanců. Ve stejnou dobu se místnost uvnitř sama vybavila dvěma lampami, kobercem, televizí, rádiem, sedacím pytlem, třemi knihami v neznámém jazyce, čtyřmi dětskými knihami a malou rostlinou v květináči. Testy na pokusných zvířatech včetně primátů neukázaly žádnou reakci ze strany SCP-002. Mrtvoly rovněž nevykázali žádný efekt. Ať už subjekt používá k přeměně organické hmoty na nábytek cokoliv, zdá se že je to spojeno pouze s živými lidmi.

otevírám Mulhausenův Záznam dokid:00.023.603

Mulhausenův Záznam [00.023.603]

Následuje krátká zpráva ohledně nalezení SCP-002
Subjekt byl nalezen v malém kráteru na severu Portugalska, kam dopadl ze Zemské orbity. Masitý vnějšek byl odhalen při dopadu, kdy ztratil schránku z tvrdého kamene. Místní farmář jej nalezl a ohlásil nález vesnickým starším. Nadace si subjektu všimla, když si Agent s Úrovní Prověření 4 v oblasti všiml radioaktivní anomálie generované objektem.
Tým Nadační bezpečnosti vedený Generálem Mulhausenem byl okamžitě vyslán do oblasti, kde rychle zabezpečili objekt do velkého kontejneru a provedli počáteční testování se subjekty z blízké vesnice. Tři muži původně poslaní do struktury následně zmizeli. Po objevení této smrtící vlastnosti subjektu nakázal Generál Mulhausen Terminační Příkaz Úrovně 4a - likvidace všech svědků (přibližně 1/3 vesnice), aby se zajistilo uchování informací o objektu a započalo se s transportem do zařízení SCP [DATA VYMAZÁNA].

Během přípravy k transportu byli čtyři zaměstnanci Nadace nevysvětlitelně nalákáni dovnitř objektu, kde rovněž zmizeli. Při následné inspekci bylo zjištěno, že subjektu "narostl" nový nábytek a začal se podobat vnitřku bytu. Generál Mulhausen okamžitě zažádal o několik ochranných obleků Třídy III pro zbývající bezpečnostní personál, který pokračoval v nakládání kontejneru na přepravní loď pro transport do zadržovací oblasti Nadace.
[DATA VYMAZÁNA]

[DATA VYMAZÁNA]

Po terminaci Generála Mulhausena bylo SCP-002 znovu zajištěno Nadačním personálem a převezeno do speciálního kontejnmentu v [TAJNÉ], kde aktuálně přebývá. Po incidentu s Mulhausenem mají zaměstnanci s nižší Úrovní Prověření než 3 zakázán přístup ke kontejneru SCP-002, pokud nemají předem souhlas od alespoň dvou zaměstnanců Úrovně 4.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License