SCP-001-SK

Zdroj obrázku: vlastní tvorba

NASLEDUJÚCE ZLOŽKY BOLI KLASIFIKOVANÉ AKO

NAJTAJNEJŠIE

NA PRÍKAZ ADMINISTRÁTORA


VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE 001-Alfa: Aby sa predišlo únikom informácií o SCP-001-SK, bolo vytvorených niekoľko / žiadne falošných zložiek spolu so skutočnou zložkou / zložkami. Všetky zložky ohľadom povahy SCP-001-SK vrátane tých falošných sú chránené memetickým činidlom navrhnutým k spôsobeniu okamžitej zástavy srdca v prípade, že sa k priečinku pokúsi dostať nepovolaný personál. Odhalenie pravej povahy SCP-001-SK verejnosti sa trestá smrťou, okrem požiadavky v rámci ████-███-██████.


POZOR:

VŠETOK NEOPRÁVNENÝ PERSONÁL VSTUPUJÚCI DO ZLOŽKY BUDE OKAMŽITE TERMINOVANÝ** BERRYMAN-LANGFORDOVÝM**MEMETICKÝM ČINIDLOM. POKRAČOVANIE ĎALEJ BEZ OPRAVNENIA SPÔSOBÍ OKAMŽITÚ ZÁSTAVU SRDCA A NASLEDNÚ SMRŤ.

BOLI STE VAROVANÍ.


SCP-001-CZ

MEMETICKÉ ČINIDLO AKTIVOVANÉ

ZNÁMKY ŽIVOTA POTVRDENIE

ODOMYKAJÚ VNÚTORNÉ ZÁMKY

Vitaj autorizovaný zamestnanec. Prosím zvoľ zložku.


Zložky sú momentálne nedostupné.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License