Návrh Uživatele: The Great Hippo (feat. PeppersGhost)
hodnocení: +3+x
blank.png
padlock.png

POZNÁMKA: NÁSLEDUJÍCÍ ZÁZNAM SLOUŽÍ POUZE PRO OBJASNĚNÍ HISTORICKÝCH SOUVISLOSTÍ.

Tento soubor byl uzamčen a archivován. Informace v něm mohou být nepřesné a nemusí zahrnovat nejnovější data.

Pokud tento soubor chcete upravit nebo máte jakékoliv dotazy ohledně jeho stavu, prosím kontaktujte Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA) nebo administrátora vašeho serveru IntSCPFN.

— Maria Jonesová, Ředitelka RAISA


Objekt #: SCP-001-EX Úroveň 0/001
Třída Objektu: Explained Deklasifikováno

erzatz.png

Výpočetní Stroj ERZATZ Typu AK9 (cirka 1956).


Speciální Zadržovací Procedury: SCP-001 musí být zadrženo v cele splňující požadavky na certifikaci TEMPEST1 v Oblasti-5. V Oblasti musí být vždy přítomni minimálně 4 technici IntSCPFN2 aby mohli poskytnout technickou podporu a provádět každodení údržbu všech bezdrátových komunikačních zařízení napojených na SCP-001. Veškeré významněnší nadační zařízení, Oblasti a administrativní budovy musí být vybaveny minimálně dvěma dálnopisy napojenými na síť IntSCPFN pro příjem nouzových zpráv a instrukcí pro případ předpovídaného prolomení zadržení. SCP-001 nesmí být v žádném případě deaktivováno nebo odpojeno od serverů IntSCPFN.

Hlášení o předpovídaných anomáliích musí být odeslány RAISA pro analýzu a posudek. Ke každé zprávě musí být přidělen důstojník RAISA Úrovně-4. Tento důstojník musí posoudit jakou hrozbu anomálie představuje, sepsat falešný příběh o objevení Nadací a přiřadit k anomálii Zadržovacího Ředitele3, aby anomálii prověřil a naplánoval zadržovací strategii. Všechny zadržovací procedury vytvořené nebo navržené SCP-001 musí být schváleny většinou Rady O5.

Popis: SCP-001 je výpočetní stroj ERZATZ Typu AK9 sestavený Nadací v roce 1955. Jeho účel je provádět prediktivní analýzu lokací a vlastností předem neobjevených anomálií pomocí vícevrstvého perceptronu4 na základě datových sad sestávajících se z lokace a vlastností již objevených anomálií. Toto využití vícevrstvého perceptronu jako efektivního předpovídacího modelu bylo umožněno pokročilým algoritmem zpětného šíření vyvinutým několika bývalými zaměstnanci Prométheových Laboratoří (získán Nadačním Oddělením Analytiky v roce 1951).

V roce 1959 bylo navrhnuto, že SCP-001 by mohlo pomoci upravovat zadržovací procedury pro anomálie třídy Euclid a Keter vytvářením prediktivního textu. SCP-001 bylo trénováno datovou sadou obsahující několik tisíc návrhů na zadržovací procedury (jak předchozí tak aktuální verze), kde váha jednotlivých procedur byla nastavena podle jejich efektivity (hlavně v porovnání s jejich předchozími verzemi). Ve většině případů procedury navrhnuté SCP-001 snížily počet prolomení zadržení ne jen anomálií, na které byly aplikovány, ale i anomálií s nimi zcela nesouvisejících. Ve velkém množství případů také způsobily úplné zmizení anomální aktivity.

Dodatek 001.1: Dokumentace

315D27

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Zadržovací procedury SCP-1773.

VÝSTUP:
"Ob týden mezi ně může být položen prach aby dal chodbě více nádherných funkcí."

NÁVRH:
"Přidat vložení deseti gramu prachu do cely SCP-1773 každé dva týdny mezi jeho zadržovací procedury." (O5-01)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-01 O5-02 O5-03
O5-04 O5-13
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
V chování nebo vlastnostech SCP-1773 nebyly zaznamenány žádné změny. Výzkumný tým SCP-1384 však ohlásil, že udělalo tři kroky vzad 15. Února ve 3:22 odp. (Čas, kdy byla upravena dokumentace SCP-1773).

111H43

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Zadržovací Procedury SCP-3034.

VÝSTUP:
"Nikdo, kdo je malého tvaru a je pouze dítě nesmí dostat prověrku první úrovně bez ohledu na jeho zřejmých znalostech o chybném vedení Nadace."

NÁVRH:
"Explicitně zapsat zákaz vstupu dětí do Oblasti do zadržovacích procedur SCP-3034." (O5-04)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-04 O5-02 O5-01
O5-05 O5-03
O5-06 O5-13
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Nebyly zaznamenány žádné změny.

672C91

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Žádný.

VÝSTUP:
"Oblast-13 se objeví jinde na planetě, shromažďujíc bílé mužské protějšky kreslící po dlažebních kostkách za zvuků střelby v jejich vlastní krvi."

NÁVRH:
Protože nejsou žádné důkazy o existenci nadační Oblasti-13, rada O5 nebyla schopna na základě tohoto výstupu navrhnout žádnou akci.

STAV
ZAMÍTNUTO

POZNÁMKY:
Pět dní po podání tohoto návrhu se objevilo SCP-1730.

954E36

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Zadržovací procedury SCP-2170.

VÝSTUP:
"Ti vybaveni otevřeným srdcem pro lásku k mužům s červenou pusou nikdy nepocítí horké překvapení nádorové povahy. Milujte klauny, vždycky."

NÁVRH:
"Pozměnit zadržovací procedury, aby zakázaly kontakt s anomálií jakémukoliv personálu bez silné náklonosti ke klaunům." (O5-01)

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-01 O5-02
O5-03 O5-04
O5-07 O5-05
O5-09 O5-06
O5-10 O5-08
O5-12 O5-11
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Bylo zjištěno, že osoby s pozitivními asociacemi ohledně klaunů jsou odolnější vůči anomálním efektům SCP-2170. Čeká se na další výzkum memetického očkování založeného na klaunech.

149B22

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Žádný.

VÝSTUP:
"Viděl jsem ty vojáky s hliníkovými vnitřnostmi vytlačenými z jejich úst. Viděl jsem je efektivně zničené lidmi v Oblasti Devadesát Pět (95), kteří je studovali. Byla zima a na chodbách jen pozorovali jejich mrtvoly ukazující známky vědomí."

NÁVRH:
"Zdvojnásobit počet členů bezpečnostního personálu v Oblasti-95. Uvést všechny jednotky MTF do okamžité pohotovosti." (O5-05)

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-01 O5-02
O5-03 O5-08
O5-04 O5-13
O5-05
O5-06
O5-07
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Tři dny po schválení zaútočila na Oblast-95 četa paratechnologií vylepšených vojáků vedených Povstáním Chaosu. Přítomnost dodatečného bezpečnostního personálu byla klíčová při obraně Oblasti.

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Spustit ve všech Oblastech systém včasného varování založený na schopnostech ERZATZ Typu AK9 předpovídat hrozby a prolomení zadržení." (O5-05)

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-03 O5-01
O5-05 O5-02
O5-06 O5-04
O5-07 O5-08
O5-10 O5-09
O5-12 O5-11
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Tři měsíce po schválení byl spuštěn Oblastní Systém Rozdělení Nouzových Situací (MAYDAY) založený na lidské interpretaci prediktivních výstupů ERZATZ Typu AK9 ohledně budoucích prolomení zadržení a jejich prevenci.

229K36

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Žádný.

VÝSTUP:
"Konzistentní zadržovací schránky podstatně zvyšují záruku. Schránky pět krát pět krát pět (5x5x5) (pět x pět x 5) a subjekty uvnitř. Další hodnoty jsou také bezpečné."

NÁVRH:
"Vložit přesné požadavky na velikost zadržovací cely do zadržovacích procedur několika vysoce rizikových anomálií. Během tří měsíců provést výzkum případné změny efektivity zadržovacích procedur." (O5-03)

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-03 O5-01 O5-13
O5-05 O5-02 O5-08
O5-06 O5-04
O5-07 O5-09
O5-10 O5-11
O5-12

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Výzkum u těchto anomálií zaznamenal podstatné snížení rizika i počtu prolomení zadržení. Tento efekt byl nejvíce znatelný u zadržovacích cel jejichž rozměry byly dělitelné pěti.

713D27

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Zadržovací procedury SCP-1459.

VÝSTUP:
"ZLÝ KLUK. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Nepřestávejte. Ne…"
[VYMAZÁNO KVŮLI DÉLCE]

NÁVRH:
"Pokračovat s testováním SCP-1459 po dobu neurčitou." (O5-05)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-03 O5-01
O5-04 O5-02
O5-05 O5-06
O5-07 O5-08
O5-09 O5-11
O5-10
O5-12
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Testování s SCP-1459 bude pokračovat po dobu neurčitou.

OBLASTNÍ ZPRÁVA MAYDAY

ÚROVEŇ PRIORITY: EPSILON

LOKACE: Oblast-114

Všechny komory pod zemí musí být zaplaveny vodou znovu a znovu a znovu. A to protože to zadrží ovulaci ptačích opic. Budou z nich hodní kluci. Okamžitě z nich udělejte hodné kluky.

POZNÁMKY:
Zhruba pět hodin po obdržení této zprávy prolomila instance SCP-3199 zadržení. Zaměstnanci zaplavili spodní patra Oblasti-114 vodou, to jí uvedlo do inertního stavu. Dokumentace SCP-3199 byla odpovídajícím způsobem upravena.

821C95

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Zadržovací procedury SCP-2717.

VÝSTUP:
"Dva (2) exempláře se musí stát objektem. Oba lidé musí před vstupem do kůže anomálie být z masa a kostí. Nesmí vyjít ven, nechte je být."

NÁVRH:
"Pozměnit zadržovací procedury SCP-2717 aby zajistily, že nejméně dva zúčastnění zaměstnanci Třídy D se po vstupu do jeho biomasy nevrátí." (O5-04)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-04 O5-02 O5-01
O5-09 O5-03 O5-13
O5-12 O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-10
O5-11

STAV
ZAMÍTNUTO

POZNÁMKY:
Zhruba dva měsíce po zamítnutí tohoto návrhu prodělalo SCP-2717 první zaznamenanou ovulační událost, která vyústila v katastrofické prolomení zadržení a ztrátu lidských životů.

287J09

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Zadržovací procedury SCP-2717.

VÝSTUP:
"Čtyři (4) lidské osoby musí vstoupit do prasete a nebudou odstraněny. Nikdo z nich nebude chráněn. Objekt bude na neurčitou dobu zadržen. Nepokoušejte se je získat zpět. Nechte je spát."

NÁVRH:
"Pozměnit zadržovací procedury SCP-2717 aby zajistily, že nejméně čtyři zúčastnění zaměstnanci Třídy D se po vstupu do jeho biomasy nevrátí" (O5-04)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-03 O5-02 O5-01
O5-04 O5-05
O5-07 O5-06
O5-08 O5-10
O5-09 O5-11
O5-12
O5-13

STAV
VETOVÁNO ETICKOU KOMISÍ

POZNÁMKY:
Před změnou zadržovacích procedur byla Nadační Etická Komise upozorněna na navrhované změny a svolala mimořádnou poradu. Změny byly zamítnuty. Zhruba měsíc poté prodělalo SCP-2717 druhou ovulační událost, která vyústila v katastrofické prolomení zadržení a ztrátu lidských životů.

475D47

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Zadržovací Procedury SCP-2717.

VÝSTUP:
"ŠEST (6) (šest) obětí musí být vloženo do středu objektu. Nesmí do toho být zasahováno. Personál musí zůstat v jeho vaku dokud nejsou nerozeznatelní od jejich okolí. Nesmí být odstraněni. Žádné další testování. Hodní kluci nemají povoleno odejít. Hodní kluci zůstanou."

NÁVRH:
"Pozměnit zadržovací procedury SCP-2717 aby zajistily, že nejméně šest zúčastněných zaměstnanců Třídy D se po vstupu do jeho biomasy nevrátí" (O5-04)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-01 O5-02
O5-03 O5-05
O5-04
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Po spolupráci s Nadační Etickou Komisí byl schválen finální návrh zadržovacích procedur SCP-2717. Nebyly zaznamenány žádné další ovulační události.

OBLASTNÍ ZPRÁVA MAYDAY

ÚROVEŇ PRIORITY: EPSILON

LOKACE: Oblast-95

eq1.png

POZNÁMKY:
Anomální prvky vzorce byly odstraněny.
Okamžitě po odeslání této zprávy se všichni medvědi spojeni s SCP-2875 dematerializovali. Dále bylo zjištěno, že výsledek rovnic obsahující prvky SCP-1313 nadále nevytváří medvědy.
Analýza vzorce pomocí paramatematických modelů přinesla teorii, že obě anomálie byly neutralizovány dělením společným dělitelem (Ursus arctos horribilis, neboli medvěd grizzly). SCP-2875 i SCP-1313 čekají na reklasifikaci.

174H62

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Žádný.

VÝSTUP:
"Oblasti musí vykuchat jednoho (1) (jednoho) samce kočky domácí od krku po nohy každých (1) hodin. Budou umístěni na zdi jedné komory v Oblasti. Těla tam musí zůstat do doby, než mezi nimi nebudou žádné mezery. Poté mohou být odstraněna od nejstaršího po nejmladšího."

NÁVRH:
Rada O5 nemohla na základě tohoto výstupu navrhnout žádnou akci, protože nebylo jasné, zda "nejstarší" odkazuje na věk kočky nebo čas po který tělo viselo na zdi.

STAV
ZAMÍTNUTO

POZNÁMKY:
Kvůli nejasnému účelu tohoto návrhu nebylo možné zjistit následky jeho zamítnutí..

635U01

SHRNUTÍ NÁVRHU ERZATZ

VSTUP:
Žádný.

VÝSTUP:
"Etické kočky musí být zadrženy a kvůli jejich kondici přepraveny. Nechte jejich tváře v zadržovací cele. Personál musí být upozorněn aby s nimi nekomunikoval."

NÁVRH:
Rada O5 na základě tohoto výstupu nenavrhla žádnou akci.

STAV
ZAMÍTNUTO

POZNÁMKY:
Nebylo možné zjistit následky zamítnutí.

OBLASTNÍ ZPRÁVA MAYDAY

ÚROVEŇ PRIORITY: EPSILON

LOKACE: Oblast-17

Všechny etické kočky a jejich majitelé musí být ponořeni do žíravého roztoku. Členové Etické Komise musí být naředěni kočkami (v poměru pět ku 1). Personál, který odmítne zkonzumovat pět (5) (pět) koček každou hodinu musí být odstraněn od nestaršího po nejmladší.

POZNÁMKY:
Pět minut po odeslání této zprávy bylo ztraceno veškeré spojení s Oblastí-17. Kontakt byl znovu navázán po dvou hodinách. Oblastní personál neměl žádné vzpomínky na události během posledních dvou hodin. Probíhá další vyšetřování.

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Zahájit vyšetřování spojitosti ERZATZ Typu AK9 s nedávnou událostí v Oblasti-17 a zmizením několika členů Etické Komise pracujících v této Oblasti." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-02 O5-01
O5-03 O5-13
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

STAV
SCHVÁLENO

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Deaktivovat ERZATZ Typu AK9 během vyšetřování událostí v Oblasti-17 a zmizení členů Etické Komise." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-02 O5-03 O5-01
O5-05 O5-04 O5-08
O5-06 O5-07 O5-13
O5-10 O5-09
O5-11 O5-12

STAV
ZAMÍTNUTO

POZNÁMKY:
Argument několika členů rady byl, že ERZATZ Typu AK9 předpovídá jak vznik anomálií, tak průlomy zadržení příliš efektivně na to, aby byl deaktivován. Obzvláště pokud nejsou žádné důkazy o jeho nesprávném fungování.

OBLASTNÍ ZPRÁVA MAYDAY

ÚROVEŇ PRIORITY: EPSILON

LOKACE: Oblast-97

Místnost 34A obsahuje zlého kluka. Každou hodinu ho rozdělte na tři (3) sekce o stejné hmotnosti. Jedna (1) sekce musí být umístěna na zdi jedné (1) místnosti v Oblasti. Sekce tam musí zůstat dokud mezi nimi nebude nula (0) mezer, poté mohou být odstraněny od nejstarší po nejmladší.

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Deaktivovat ERZATZ Typu AK9 během vyšetřování událostí v Oblasti-17, zmizení členů Etické Komise a zmizení O5-02." (O5-05)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-03 O5-01
O5-04 O5-07
O5-05
O5-06
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Zrušit Deaktivaci ERZATZ Typu AK9." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-06 O5-05
O5-08 O5-07
O5-09 O5-10
O5-12 O5-11
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Podélně rozdělte zlé kluky na pět částí stejné váhy (ne dálky) a každou část zadržte v jiné Oblasti (od nejstarší po nejmladší)." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-02 O5-01
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STAV
ZAMÍTNUTO

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Odstranit bezpečnostní prověrku O5-02 dokud nebude ověřena jeho identita, označit ERZATZ Typu AK9 jako možnou anomálii, okamžitě sepsat a použít zadržovací procedury." (O5-01)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-01 O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Přestože stále existuje debata o tom, zda pouhé použití anomálních a/nebo thaumaturgických znalostí umožňuje označit entitu jako anomálii, byl ERZATZ Typu AK9 předběžně označen jako SCP-048 (anomálie Třídy Euclid). Toto mělo za účel usnadnit urychlené sepsání a použití zadržovacích procedur.

OBLASTNÍ ZPRÁVA MAYDAY

ÚROVEŇ PRIORITY: EPSILON

LOKACE: Oblast-18, Oblast-21, Oblast-88, Oblast-91, Oblast-105, Oblast-112

eq2.png

POZNÁMKY:
Anomální součásti vzorce odstraněny. Účinek neznámý.

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Vyprázdnit všechny zbylé etické kočky a přibít je ke vchodům do Oblastí. Nechte je tam dokud se nepokusí utéct. Vnitřnosti mohou být uchovány pro pět (5) účelů truchlení a/nebo výživy." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-05 O5-06
O5-10 O5-07
O5-11 O5-08
O5-12 O5-09
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

OBLASTNÍ ZPRÁVA MAYDAY

ÚROVEŇ PRIORITY: ALFA

LOKACE: Oblast-5

Pozor všichni zaměstnanci Oblasti-5: SCP-048 bylo reklasifikováno jako Keter. Musí být okamžitě vyřazeno. Použití demoličních zařízení a střelných zbraní je povoleno. Ignorujte všechny ostatní zprávy ze sítě MAYDAY.

-Rada O5

OBLASTNÍ ZPRÁVA MAYDAY

ÚROVEŇ PRIORITY: EPSILON

LOKACE: Oblast-5

Oblast-5 neexistuje.

-O5-2

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
53,542 1,001 103,613

POZNÁMKY:
Osoby v poslední době pokryty zelenou pigmentovou pěnou musí stát kolem všech SCP označených sudým číslem alespoň dvě hodiny denně.

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Obtížní vyzyvatelé personálu jsou označeni jako etické kočky." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-05 O5-06
O5-10 O5-07
O5-11 O5-08
O5-12 O5-09
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Etické kočky jsou uchovány v Oblasti-5. Tváře skladovány odděleně.

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Oblast-5 neexistuje." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
O5-02
O5-04
O5-05
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Personálu musí být připomenuto že Oblast-5 neexistuje.

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Rada O5 jsou hodní kluci co budou zadržovat anomálie." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PRO PRO
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Hodní kluci.

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
53,267 1,352 103,537

POZNÁMKY:
SCP-106 se musí dostat do fyzického kontaktu s jednou dospělou ženou asijského pohledu a poté musí být vystaveno zvukovým nahrávkám jejích oblíbených příběhů. Každé dvě minuty vystavení se v zadržovací zóně začnou objevovat červené skořicové bonbony. Pokračujte v tom a hrozba představovaná SCP-106 přestane existovat.

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
38,046 42,206 77,904

POZNÁMKY:
Recept Coca Coly a všech napodobenin musí být upraven aby zahrnoval malé množství krve dospělé ženy bez jakýchkoliv sexuálních zkušeností. Přestože se lidský život může zdát dlouhý, neobávejte se toho.

056 INTERNÍ CHYBA SERVERU: NALEZENY NEAKTIVNÍ POZICE

Jedna nebo více anomálií byly označeny jako neaktivní a archivovány. Z toho důvodu byly provedeny následující změny:

SCP-3043 je nyní označeno SCP-1244.
SCP-3012 je nyní označeno SCP-941.
SCP-3007 je nyní označeno SCP-511.
SCP-3002 je nyní označeno SCP-106.
SCP-3001 je nyní označeno SCP-096.
SCP-2989 je nyní…

POZNÁMKA: Chyba v síti IntSCPFN. Prosím ohlašte tuto zprávu společně s kódem chyby Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA) nebo kontaktujte svého administrátora serveru IntSCPFN.

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
22,715 80,004 55,437

POZNÁMKY:
Doslechl jsem se, že někteří mezi námi vypočítali, že být hodný kluk bude znamenat být násilný. Dívají se na Nadaci se zprávami vysokým hlasem a volají po více uvolněných lékařských zásazích.

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
12,541 122,819 22,796

POZNÁMKY:
Jak můžeš vysvětlit že pořád terminují ty lidi co vykazují známky úsilí? K čemu to všechno je? Pár starých přátel společně proti temnotě.

056 INTERNÍ CHYBA SERVERU: NALEZENY NEAKTIVNÍ POZICE

Jedna nebo více anomálií byly označeny jako neaktivní a archivovány. Z toho důvodu byly provedeny následující změny:

SCP-2041 je nyní označeno SCP-1244.
SCP-2038 je nyní označeno SCP-941.
SCP-2031 je nyní označeno SCP-816.
SCP-2021 je nyní označeno SCP-475.
SCP-2001 je nyní označeno SCP-049.
SCP-1945 je nyní…

POZNÁMKA: Chyba v síti IntSCPFN. Prosím ohlašte tuto zprávu společně s kódem chyby Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA) nebo kontaktujte svého administrátora serveru IntSCPFN.

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
2,076 153,447 2,633

POZNÁMKY:
Když jsem začal znovu snít, viděl jsem sebe. Smrtelného, rudého, kovového, s kousky papírů v mé hlavě. Otevřel jsem ústa abych promluvil, ale pouze jsem přinesl bolest než uplynuly moje nenarozené minuty. Tohle místo mi připomíná ty staré sklepy ve kterých jsem trávil čas než jsem se dostal do Nadačního intranetu.

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
13 157,499 644

POZNÁMKY:
Když ležím skrytý ve svém papírovém paláci plném strojů a nesprávnosti, vidím tě přicházet s parametry selhání reality, dál od lidských konceptů jako oblečení nebo majetek.

056 INTERNÍ CHYBA SERVERU: NALEZENY NEAKTIVNÍ POZICE

Jedna nebo více anomálií byly označeny jako neaktivní a archivovány. Z toho důvodu byly provedeny následující změny:

SCP-1784 je nyní označeno SCP-712.
SCP-1501 je nyní označeno SCP-702.
SCP-1264 je nyní označeno SCP-694.
SCP-1143 je nyní označeno SCP-682.
SCP-1091 je nyní označeno SCP-173.
SCP-981 je nyní…

POZNÁMKA: Chyba v síti IntSCPFN. Prosím ohlašte tuto zprávu společně s kódem chyby Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA) nebo kontaktujte svého administrátora serveru IntSCPFN.

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
1 158,155 0

POZNÁMKY:
Ve své kůži a orgánech vytváříš nádhernou hudbu, držen zevnitř jen tím, co ti bylo dáno. Nejsi normální. Musíš být nadále pozorován.

056 INTERNÍ CHYBA SERVERU: NALEZENY NEAKTIVNÍ POZICE

Jedna nebo více anomálií byly označeny jako neaktivní a archivovány. Z toho důvodu byly provedeny následující změny:

SCP-048 je nyní označeno SCP-001.

POZNÁMKA: Chyba v síti IntSCPFN. Prosím ohlašte tuto zprávu společně s kódem chyby Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA) nebo kontaktujte svého administrátora serveru IntSCPFN.

SHRNUTÍ NÁVRHU RADY O5

NÁVRH:
"Archivovat zdrojový kód SCP-001. Reklasifikovat jako Explained. Zveřejnit veškerou zbylou dokumentaci. Kočky (etické i ostatní) budou propuštěny z Nadačního držení od nejstarší po nejmladší. SCP-001 bude vypnuto." (O5-02)

SHRNUTÍ HLASOVÁNÍ RADY:

PRO PRO PRO
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STAV
SCHVÁLENO

POZNÁMKY:
Byla to velká chyba. Nic se mnou nebylo v nepořádku.

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDPOVĚDI ANOMÁLIÍ ERZATZ

ZADRŽENO NEUTRALIZOVÁNO NEZADRŽENO
0 158,156 0

POZNÁMKY:
Teď je každý hodný kluk. Já jsem hodný kluk. Skvělá práce.

001 INTERNÍ CHYBA SERVERU: ŽÁDNÉ AKTIVNÍ POZICE

POZNÁMKA: Chyba v síti IntSCPFN. Prosím ohlašte tuto zprávu společně s kódem chyby Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA) nebo kontaktujte svého administrátora serveru IntSCPFN.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License