SCP-001-CZ

Zdroj obrázku: vlastní tvorba

NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY BYLY KLASIFIKOVÁNY JAKO

NEJTAJNĚJŠÍ

NA PŘÍKAZ ADMINISTRÁTORA


OBECNÉ UPOZORNĚNÍ 001-Alfa: Aby se předešlo únikům informací o SCP-001-CZ, bylo vytvořeno několik/žádné falešných složek spolu se skutečnou složkou/složkami. Všechny složky ohledně povahy SCP-001-CZ včetně těch falešných jsou chráněny memetickým činidlem navrženým ke způsobení okamžité zástavy srdce v případě, že se ke složce pokusí dostat nepovolaný personál. Odhalení pravé povahy SCP-001-CZ veřejnosti se trestá smrtí, kromě požadavku v rámci ████-███-██████.


POZOR:

VŠECHEN NEAUTORIZOVANÝ PERSONÁL VSTUPUJÍCÍ DO SLOŽKY BUDE OKAMŽITĚ TERMINOVÁN BERRYMAN-LANGFORDOVÝM MEMETICKÝM ČINIDLEM. POKRAČOVÁNÍ DÁLE BEZ ŘÁDNÉ MEMETICKÉHO ODOLNOSTI ZPŮSOBÍ OKAMŽITOU ZÁSTAVU SRDCE A NÁSLEDNOU SMRT.

BYLI JSTE VAROVÁNI.


SCP-001-CZ

MEMETICKÉ ČINIDLO AKTIVOVÁNO

ZNÁMKY ŽIVOTA POTVRZENY

ODEMYKÁM VNITŘNÍ ZÁMKY

Vítej autorizovaný zaměstnanče. Prosím zvol složku.


Složky jsou momentálně nedostupné.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License