SCP-001-CS

Zdroj obrázku: vlastní tvorba

NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY BYLY KLASIFIKOVÁNY JAKO

NEJTAJNĚJŠÍ

NA PŘÍKAZ ADMINISTRÁTORA


OBECNÉ UPOZORNĚNÍ 001-Alfa: Aby se předešlo únikům informací o SCP-001-CS, bylo vytvořeno několik/žádné falešných složek spolu se skutečnou složkou/složkami. Všechny složky ohledně povahy SCP-001-CS včetně těch falešných jsou chráněny memetickým činidlem navrženým ke způsobení okamžité zástavy srdce v případě, že se ke složce pokusí dostat nepovolaný personál. Odhalení pravé povahy SCP-001-CS veřejnosti se trestá smrtí, kromě požadavku v rámci ████-███-██████.


POZOR:

VŠECHEN NEAUTORIZOVANÝ PERSONÁL VSTUPUJÍCÍ DO SLOŽKY BUDE OKAMŽITĚ TERMINOVÁN BERRYMAN-LANGFORDOVÝM MEMETICKÝM ČINIDLEM. POKRAČOVÁNÍ DÁLE BEZ ŘÁDNÉ MEMETICKÉ ODOLNOSTI ZPŮSOBÍ OKAMŽITOU ZÁSTAVU SRDCE A NÁSLEDNOU SMRT.

BYLI JSTE VAROVÁNI.


SCP-001-CZ

MEMETICKÉ ČINIDLO AKTIVOVÁNO

ZNÁMKY ŽIVOTA POTVRZENY

ODEMYKÁM VNITŘNÍ ZÁMKY

Vítej autorizovaný zaměstnanče. Prosím zvol složku.


KRYCÍ JMÉNO: Steven Choroš - Dárek pro Marii

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License