SCP-001

NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY BYLY KLASIFIKOVÁNY JAKO

NEJTAJNĚJŠÍ

NA PŘÍKAZ ADMINISTRÁTORA


OBECNÉ UPOZORNĚNÍ 001-Alfa: Aby se předešlo únikům informací o SCP-001, bylo vytvořeno několik, nebo žádné falešné složky spolu se skutečnou složkou, či složkami. Všechny složky ohledně povahy SCP-001 včetně těch falešných jsou chráněny memetickým činidlem navrženým ke způsobení okamžité zástavy srdce v případě, že se ke složce pokusí dostat nepovolaný personál. Odhalení pravé povahy SCP-001 veřejnosti se trestá smrtí, kromě požadavku v rámci ████-███-██████.


POZOR:

VŠECHEN NEAUTORIZOVANÝ PERSONÁL VSTUPUJÍCÍ DO SLOŽKY BUDE OKAMŽITĚ TERMINOVÁN BERRYMAN-LANGFORDOVÝM MEMETICKÝM ČINIDLEM. POKRAČOVÁNÍ DÁLE BEZ ŘÁDNÉ MEMETICKÉHO ODOLNOSTI ZPŮSOBÍ OKAMŽITOU ZÁSTAVU SRDCE A NÁSLEDNOU SMRT.

BYLI JSTE VAROVÁNI.


SCP-001

MEMETICKÉ ČINIDLO AKTIVOVÁNO

ZNÁMKY ŽIVOTA POTVRZENY

ODEMYKÁM VNITŘNÍ ZÁMKY

Vítej autorizovaný zaměstnanče. Prosím zvol složku.


hub
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License