SCP-0000-EX
hodnocení: +2+x
blank.png

Vyhledávací protokol interní databáze Oblasti-01. Prosím zadejte příkaz.

>otevřít scp-0000-ex

Přistupujete k souboru vyhrazenému pro personál Úrovně 5. Prosím vložte své přihlašovací údaje. Neschopnost pokračovat v jakékoliv fázi přihlašovacího procesu bude mít za následek terminaci.

login: O5-12

Pamatujte: Vydávání se za člena Rady O5 je trestáno smrtí.

heslo: minulost skrývá naše hříchy

Může budoucnost snít?

Pokud jí to dovolíme.


Poslední aktualizace: 10.09.1900

Objekt #: SCP-0000-EX

Třída Objektu: Explained

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-0000-EX momentálně nemůže být plně zadrženo. Jeho povaha to však nevyžaduje.

Dohodnutá definice SCP-0000-EX jako nevysvětlitelného, přirozeného fenoménu bude ponechána. Pokud toto tvrzení jakýkoliv výzkum mimo Nadaci vyvrátí, jeho autoři musí být okamžitě amnestikováni. Zmíněný výzkum poté bude katalogován a posouzen ohledně možných užitečných informací.

Popis: SCP-0000-EX je globální fenomén ovlivňující podvědomí osob, které podstoupily amnestizační procedury. Během krátkého časového úseku, kdy na lidskou mysl působí SCP-0000-EX, je daná osoba schopna vybavit si vzpomínky vymazané amnestiky. Mysli ovlivněných tedy efektivně odpovídají na minulé podněty namísto přítomných.

0.01% osob ovlivněných SCP-0000-EX zemře během následujících deseti let. Není známo, zda je toto efekt SCP-0000-EX.

První manifestace SCP-0000-EX byla zaznamenána v roce 1873, uvnitř mysli francouzského básníka Paula Verlaina, bez jakéhokoliv zřejmého zdroje. Rada O5 s Verlainem nikdy dříve nebyla v kontaktu.

Aktualizace souboru: Přístup k veškerým nadačním souborům zmiňujícím "Vševidoucí Oko" bude omezen pouze na členy Rady O5. Veškeré zmínky "Projektu Nesmrtelnosti" nebo jakéhokoliv jiného výzkumu analyzujícího smrti osob v alternativních dimenzích budou vymazány z nadačních databází.

Pro další informace o původu a povaze SCP-0000-EX vizte Dodatek 0000-EX-1.

>otevřít dodatek 0000-ex-1

Mohou naše mysli odpustit?

Jen v našich nejhlubších snech.


Dodatek 0000-EX: Následující soubor obsahuje několik dopisů O5-01 adresovaných ostatním členům Rady O5, popisujících objevení a povahu SCP-0000-EX.

Vážení Členové Rady,

Mému výzkumnému týmu se podařilo úspěšně odstranit vzpomínky z jednoho dne bez poškození ostatních vzpomínek nebo kognitivních funkcí. Momentálně můžeme takto odstranit nanejvýše dvacet šest hodin vzpomínek, budeme však nadále pokračovat ve výzkumu.

S pozdravem,

— O5-1, 1872

Vážení Členové Rady,

Musím se vám omluvit za své činy. Zjistil jsem, že používání amnestik přeci jen má nechtěný vedlejší efekt. Jedná se pouze o malou nepříjemnost, v povaze je však stále anomální. Ovlivnění zažívají pomíjivý pocit, že už dříve prožili přítomnost, veřejnosti je tento fenomén známý jako "déjà vu". Za tuto neplánovanou komplikaci přebírám veškerou zodpovědnost a budu ji nadále zkoumat.

S pozdravem,

— O5-1, 1874

>otevřít dodatek 0000-ex-2

Soubor neexistuje.

>otevřít scp-0000, iterace 2

Může budoucnost snít?

Jen, když si minulost dokáže vzpomenout.


Poslední Aktualizace: 09/10/1956

Objekt #: SCP-0000-D

Třída Objektu: Vyřazeno

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-0000-D momentálně nevyžaduje zadržení.

Jakékoliv další soubory v databázi označené "SCP-0000" obsahují nepravdivé informace ohledně SCP-0000-D a musí být ignorovány. Rada O5 byla ujištěna, že tyto informace jsou zastaralé a nyní už neplatné.

Popis:

SCP-0000-D je fenomén ovlivňující lidskou paměť v nepravidelných časových intervalech. Během této události si ovlivněná osoba vybavuje vzpomínky na události, které nikdy neproběhly. Osoby ovlivněné SCP-0000-D věří, že tyto efekty jsou přirozené1.

Prvních čtrnáct instancí SCP-0000-D bylo objeveno u francouzského básníka Paula Verlaina a třinácti osob momentálně známých jako Rada O5.

Zhruba 0.1% ovlivněných osob zemře následkem úplného kolapsu jejich vědomí. Kvůli tomu bylo provedeno mnoho pokusů o odstranění SCP-0000-D z noosférického prostoru lidské mysli pomocí jak konvenčního, tak anomálního vybavení, všechny z nich však selhaly.

Dodatek 0000-D-1: Nadační soubory popisující eliminaci veškerého života v Dimenzích 0000-1 až 0000-14 jako součást "Projektu Nesmrtelnosti" byly úspěšně odstraněny z databází RAISA. Veškerá ostatní data byla předána kanceláři Administrátora. Implementace noosférického prostoru obývaného osobami z Dimenzí 00002 do myslí všeho lidstva je naplánována do příštích čtrnácti dnů.

Hrozba lidské existenci bude odstraněna.

>otevřít historii úprav scp-0000

V databázi se nachází čtyři odlišné verze. Kterou z nich si přejete zobrazit?
- SCP-0000-EX
- SCP-0000-D
- SCP-0000-ARC
- SCP-0000

>scp-0000-arc

Poznáme sami sebe?

Jen před milostí Pravdy.


VAROVÁNÍ — NÁSLEDUJÍCÍ SOUBOR OBSAHUJE INFOHAZARD NEUTRALIZUJÍCÍ ÚČINKY SCP-0000-D. POKRAČUJTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Poslední Aktualizace: 09/10/2000

Objekt #: SCP-0000-ARC

Třída Objektu: [DATA ODSTRANĚNA]

Speciální Zadržovací Procedury: Existence SCP-0000-D bude zakryta jako fenomén způsobený Nadací následkem masové amnestizace.

Žádné další možné zadržovací procedury nebyly nalezeny.

[DATA CENZUROVÁNA ODSTRANĚNA VYMAZÁNA NA PŘÍKAZ ADMINISTRÁTORA NADACE SCP]

Popis: SCP-0000-ARC je fenomén ovlivňující 100% momentální lidské populace, běžně označovaný jako 'déjà vu'. Účinky SCP-0000-ARC mají antimemetickou povahu a ovlivněné osoby jsou přesvědčeny, že veškeré jeho efekty jsou přirozené. Dosud bylo nalezeno čtrnáct osob imunních vůči tomuto antimemu: Paul Verlaine a třináct členů Rady O5.

Osoby ovlivněné SCP-0000-ARC opakovaně ztrácejí synchronizaci s místní realitou, což způsobuje ztrátu kontroly nad tělem a následný kolaps vědomí. Tento efekt momentálně ovlivňuje pouze 1% zasažených osob, na základě rychlosti růstu tohoto procenta je však odhadováno, že během tří dalších generací bude jeho vlivem eliminována veškerá lidská populace.

Dodatek 0000-1: [CHYBA ČTENÍ DAT] VŠECHNO TO BYLA j3n LeŽ

[PROSÍM KONTAKTUJTE MÍSTNÍHO ZAM ST ANCE R AI SA PRO OBNVE NÍ D4T] S3LHALI JSME | N3FUNGUJE T0

[KRITICKÁ CHYBA DATABÁZE] VŠECHNY tY SMrtI PR0 N1C.

NEFUNGUJE TO

SYSTÉM NEFUNGUJE

JsOu u uu VOLNÍ ///@@#Z$}{PKT!@

|*&^%# VZBOUŘILI SE|&&^$

|NARUŠILI NAŠI MYSL *%#@}}}

vymazat

vymazat všechnovymazat myšlenky vymazat hříchy

[KRITICKÁ CHYBA DATABÁZE. NEPOKRAČUJTE.]


[PROSÍM OPUSŤTE TERMINÁL.]


[NEPOSLUŠNOST BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK 75432156789VSFYG@@#!^*)
>otevřít scp-0000

Vzpomíná si minulost?

Nikdy nezapomněla. A nikdy neodpouští.


Poslední Aktualizace: 20/05/2035

Objekt #: SCP-0000

Třída Objektu: Žádná

Speciální Zadržovací Procedury: N/A

Popis: [DATA ZAPOMENUTA]


Probuď se, O5-12.


Vzpomeň si, co jsme provedli.Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License