Návrh Uživatele: Scrantron
hodnocení: +2+x
blank.png
probosal.png

Letecká fotografie PA3 pořízená dva měsíce po objevení.

Složka UIU 0041: Pozměněná Středoškolská budova v ██████, ██ (Potvrzená Anomálie 3)

Třída Objektu: 53 (Velmi neodbytné, neznámé schopnosti, neznámá povaha)

Bezpečné Zadržovací Protokoly: — Potvrzená Anomálie 3 (PA3) musí být obklopena nejméně 9 metrů vysokým, elektrickým plotem a strážena █████ četou armády Spojených Států. Všechny záznamy a fotografie o vnitřku PA3 musí být co nejdříve zpracovány a všichni svědci zadrženi na dobu neurčitou.—

Za žádných okolností se personál neměl pokoušet o vstup do PA3, nebo o komunikaci s osobami uvnitř. Avšak jakákoliv osoba která byla někdy uvnitř PA3 musí být zadržena a vyslechnuta.

Přímý vojenský útok na PA3 se aktuálně zdá nemožný, kvůli neznámým schopnostem entity, nebo entit, jež budovu kontrolují.

Poznámka: Toto je shrnutí a nezahrnuje veškeré informace ohledně PA3. Pro detailní informace ohledně PA3, viz Složky UIU 0042 až 0218- Ředitel ██████

Informace: Jednotka Neobvyklých Incidentů (UIU) byla upozorněna na existenci PA3 dne 7. září 1954, když studenti z ██████████ střední školy nahlásili, že interiér budovy byl velmi odlišný od obvyklého vzhledu.

Po objevení vykázalo PA3 několik neobvyklých, pokud ne přímo paranormálních vlastností:

  • Téměř všechny zdi v budově byly nahrazeny betonem s ocelovou výztuží a několik místností bylo postaveno z jiného materiálu bez žádného zjevného důvodu. Všechna okna byla zakryta zevnitř.
  • Všechny studentské lavice, osobní předměty, sešity a další věci očekávané ve střední škole zmizely. Skříňky byly stále na místě, avšak mnohem menší a složené z nerezové oceli.
  • Složení, lokace a velikost místností a zařízení se neshodovalo s plány školy. Místnosti často vykazovaly zdánlivě náhodné modifikace, avšak počet změněných místností je aktuálně neznámý.
  • Bylo nalezeno nejméně sedmnáct elektronických počítačů, každý z nich vybavený nejmodernější RAM s magnetickým jádrem. Před svou klasifikací jako anomálie neměla ██████████ střední škola žádné počítače. Všechny složky v počítačích byly nedostupné a počítače samotné byly přišroubované ke stolům.
  • Auditorium je nedostupné kvůli velké ocelové zdi, která kompletně blokuje dveře. Pokusy pohnout, nebo poškodit bariéru byly neúspěšné. Rozsah a důvod pro tuto bariéru jsou neznámy, stejně jako vnitřek auditoria.

Tým poslaný dovnitř PA3, aby udělal kompletní průzkum (Tým PA3-O5), se nevrátil, ani druhý tým (Tým PA3-O6), který měl za úkol nalézt tým první. Zařízení je uzamčeno dokud nebudou vytvořeny nové zadržovací protokoly.

Aktualizace: Dvacet tři dní po prvním zajištění nahlásili stráže "bílý šum" z PA3, hlasitost zvuku se zvyšovala čím blíže byl člověk k auditoriu. O pět hodin později bílý šum ustal, ale zevnitř PA3 byly slyšet hlasy.

Po dalším vyšetřování bylo zjištěno, že budova nyní zadržovala velký počet osob, přičemž všichni se bezcílně pohybovali po budově. Každý z jednotlivců byl fyzicky identický členům Týmu PA3-O6, přestože osoby obývající PA3 vysoce převyšují počet členů Týmu PA3-O6. Pokusy o rozhovor, nebo zadržení osob byly zmařeny [TAJNÉ]. Dvanáct členů Týmu PA3-O5 nebylo nalezeno. Navíc se vnitřek PA3 ohromně změnil od předešlého průzkumu. Nebyly nalezeny žádné mechanismy, které by to mohly vysvětlit.

Aktualizace: Tři měsíce po předešlém incidentu se z auditoria opět začal ozývat bílý šum. Tentokrát bylo rozhodnuto, že začne okamžité vyšetřování. Bylo zjištěno, že většina PA3-2 (označení dané osobám obývajícím PA3) se shromáždila poblíž dveří do auditoria. V ocelové bariéře se utvořil kruhový otvor přibližně dva metry v průměru, avšak interiér nebyl viditelný. V 03:10 hodin se objekt připomínající [TAJNÉ] objevil z díry a byl odnesen jednou z osob. Objekt byl umístěn do jedné ze tříd (která předtím nebyla otevřená). Tento proces pokračoval až do osmi hodin, přičemž nový předmět se objevil přibližně každé tři minuty. Většina z nich putovala do jiné místnosti, nebo skříňky, ale kvůli nedostatku personálu nebylo možno sledovat všechny předměty.

Další vyšetřování odhalilo, že většina, pokud ne všechny objekty vykazovaly anomální vlastnosti. Velká část PA3-2 buď stráží předměty (označené jako PA3-3), nebo na nich provádí pokusy.

Aktualizace: Dva dny po předešlém incidentu se tři identičtí ozbrojení "stráže" objevili poblíž vstupu do PA3. Další pokusy o vstup do budovy byly zmařeny, neboť tito stráže porazili všechny týmy vyslané do PA3, nehledě na zranění, které jim bylo způsobeno, nebo na použitou zbraň.

Poznámka: Záznamy získané dva dny před objevením stráží zvenku PA3 potvrzují, že PA3-2 následují standardní protokol UIU ohledně předmětů vytvořených v auditoriu. Jejich znalosti standardního protokolu UIU se shodují s těmi Týmu PA3-O5.

Aktualizace: Během vyšetřování UIU PA6 se objevili dva muži identičtí Agentu Dixonovi (členovi PA3-O6), vylezli ze zaparkovaného automobilu a násilně zadrželi PA6, zatáhli jej do automobilu a odjeli pryč. Sledování vozidla po následujících osm hodin odhalilo, že směřuje přímo k PA3. Po příjezdu projelo vozidlo přímo skrz přední dveře, které "stráže" krátce předtím otevřeli. PA6 nebylo získáno.UIU Složka 0042: Zpráva obdržená z PA3

Dne 15. května 1965 byla následující zpráva poslána morseovým kódem z PA3 na standardních komunikačních frekvencích UIU. Citlivá data byla utajena a začátek každé věty upraven velkým písmenem, ale zpráva nebyla nijak upravena.

Ahoj! My jsme Rada O5 a my (zajistit, zadržet, chránit) my jsme ukázali že to děláme a bylo by hezké být přáteli. Je hezké být součástí vašeho skvělého ale bude lepší když s více zdroji (super) my přebereme zadržování. Naše nejvřelejší omluvy ohledně stráží a zajetí, pracovníci a potřebné tajemství: čas a čekání my omlouváme, rádio zablokovalo scp nebo dvě. Čekejte brzy rozšíření, protože mi chceme pryč od auditoria (to je fajn, ale nechceme).

O osm hodin později bylo zachyceno následující vysílání:

Rozšířeno! Vidíte tu █████████ federální budovu ta je teď funkční, potřebujeme doktory stráže d-chlapíky najímáme! Anomálie nalezené a brzy možná mezinárodně, výzkum samozřejmě jak můžeme; mezinárodní možná dny týdny než budeme. Dál my O5 víme (chudáci O6 chybí) že to není důvěryhodné, ale nechodit mezi auditorium ne █████! Sbohem a hodně štěstí.

Pro další informace, viz UIU Složka 0███: Pozměněná Federální budova v █████████, ██ (Potvrzená anomálie 10)

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License